Ders Adı İngiliz Roman Yazarları
Ders Kodu IDE-803
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı
WorkPlacement
Hafta Konular  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü hakkında yeterli bilgiye sahip olur. 0
2 İngiliz Dili edebiyatları (ABD, İrlanda, Kanada, Güney Afrika, Avustralya, vb.) hakkında genel bilgiye sahip olur. 0
3 Genel anlamda edebi türler, kavramlar ve terimler ile ilgili yeterli bilgiye sahip olur. 0
4 Dilin sistematik yapısı, işleyişi ve dönüşümleri hakkında kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olur. 0
5 Edebi, eleştirel, tarihsel ve dilbilimsel yaklaşımları metin çözümlemede kullanabilir. 0
6 İngiliz edebiyatı ve kültürüne dair bilgilerini diğer Batı kültür ve edebiyatları ile Türk kültürü ve edebiyatına karşılaştırmalı olarak uygulayabilir. 0
7 Kültür ve edebiyatın kazandırdığı bilgi birikimini, iletişim becerilerini, eleştirel bakış açısını ve esnekliği yaşamın diğer alanlarına (öğretmenlik, rehberlik, çevirmenlik, uluslararası ilişkiler, editörlük, vb.) aktarabilir. 0
8 Bağımsız düşünme sürecinde analitik stratejiler kullanabilmeleri ve edindikleri bilgileri eleştirel ve yaratıcı süreçlerde yeni fikirler ve projeler üretmede değerlendirebilir. 0
9 Dil, din, toplumsal cinsiyet, kültürel ve cinsel kimlikler ve farklılıklar gibi unsurların farkında olan evrensel bir dünya görüşüne sahip olur. 0
10 Edindikleri bilgi ve becerileri mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle kullanabilir ve inisiyatif alarak bağımsız davranma becerisi geliştirebilir. 0
11 Lisans seviyesinde bilimsel araştırma yapma, kaynakları değerlendirme ve akademik makaleler yazabilme yeteneğini kazanır. 0
12 İleri düzeyde İngilizcenin yanı sıra ikinci bir yabancı dil bilgisine de sahip olur. 0
13 Farklı metin türlerine yönelik çeviri stratejileri geliştirerek yetkin çeviriler yapabilir. 0
14 Gerekli ön koşullarını (formasyon vb.) tamamlamak koşuluyla İngilizce öğretmenliği yapabilir. 0
15 Alanıyla ilgili ileri düzey bilgisayar yazılımlarını ve diğer bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)