Ders Adı Arkeolojiye Giriş
Ders Kodu ARK-101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Bilge Hürmüzlü Kortholt
Dersin Yardımcıları Ahmet Mörel
Dersin Öğrenme Çıktıları Arkeolojiye ilişkin temel tanım ve kavramların öğrenilmesi. Arkolojinin bilim olarak amacının ve yöntemlerin kavranması. Antik Dönem bölge ve yerleşmelerinin öğrenilmesi; yerleşim tiplerinin ve ögelerinin kavranması. Antik dönem kentleri, kent planları, mimari, heykeltıraşlık ve seramik ile ilgili teml terimlerin öğrenilmesi. Temel bilgi ve terimlerin kavranması.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Arkeoloji biliminin amaç ve yöntemlerinin açıklanması. Arkeoloji ile işkili temel tanım ve kavramlar. Arkeolojiye yardımcı bilimlerin tanıtılması ve arkeometrik yöntemlerin kavratılması. Antik dönem bölgeler, kentler, temel mimari, heykeltıraşlık ve seramik terimlerinin kavratılması. Arkeolojide uygulanan yöntemlerin tanıtılması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Kronolojik tablo ve dönemlerin öğretilmesi. Arkeolojik Bölge ve yerleşmelerinlerin öğretilmesi. Mimari, seramik, heykel ve sosyal sınıflanma terimlerinin kavratılması. Arkeolojik yöntem ve kuramların tanıtılmasıdır. Tarihleme yöntemleri, arkometrik yöntemler ve uygulamaların tanıtılmasıdır.
Dersin Amacı Arkeolojinin bilim olarak amacı, konuları; anabilim dalları; yöntemleri; arkeoloji ile ilgili temel tanımlar, kavramlar ve bilgilerin öğretilmesidir. Kronolojik olaylar dizini; antik bölgeler; mimari, heykeltıraşlık ve seramik ile ilgili temel tanımların kavratılması amaçlanmaktadır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Arkeolojinin Tanımı. Arkeolojinin alanı ve amacı. Arkeolojiye yardımcı bilimler.
2 Arkolojik araştırma yöntemleri. Yüzey Araştırması ve Kazı.
3 Arkeolojik çalışmalarda belgeleme yöntemleri.Plan, Kesit, Fotoğraflama ve diğer yöntemler.
4 Arkeometri nedir? Yöntemleri ve elde edilen veriler nelerdir?
5 Kronoloji nedir? Arkeolojide tarihleme yöntemlerinelerdir?
6 Antik Dönemde kentleşme süreci; kentin tanımı; polis, demos ve ögeleri.
7 Antik Dönemde toplumsal sınıflar ve tabakalar.
 
8 Anadolu uygarlıklarının genel tanımı ve antik bölgeler.
9 Antik Dönemde kamusal yapılar ve tanımları (tapınak, tiyatro ve diğer yapılar.
10 Mimari düzenlerin tanımlanması (Dor, İon, Aiol ve Korinth düzenleri).
11 Antik Dönemde seramik üretimi. Seramik tanımlama ve formlar.
12 Arkeolojik çalışmalarda seramik değerlendirme yöntemleri.
13 Antik Dönemde Nekropolisler ve Gömü Biçimleri ve yöntemleri.
14 Pisidia Bölgesinin tanımı. Pisidia Bölgesinde antik kentler ve önemli yapıları.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 3
2 4
3 3
4 4
5 4
6 4
7 3
8 3
9 4
10 3
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 7 3 21
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 25 25
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)