Ders Adı Antik Dönem Coğrafyası
Ders Kodu ARK-102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Ahmet MÖREL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Anadolu coğrafyasını bilmek 2) Antik bölgeler ve kentleri bilmek 3) Antik kentler ve bölgeler arasındaki ortaklık ve farklılıkları bilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği MÖ 1. binyıl ile MS 476 tarihleri arasındaki Anadolu coğrafyasını tanımak
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri MÖ 1. binyıl ile MS 5. yüzyıl arasında Anadolu topraklarında yaşamış kent devletlerini ve bölgeleri tanımak
Dersin Amacı Antik Anadolu coğrafyasının MÖ 1. binyıl ile MS 5. yüzyıl arasındaki durumunu öğrenmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş: MÖ 2. binyıl Anadolu coğrafyası ve kısaca tarihi olaylara bakış
  Ön Hazırlık: Strabon, Geographica. XII., XIII., XIV., 1995, İstanbul. Veli Sevin, Antik Anadolu Coğrafyası, Ankara, 2001.
2 Trakya Bölgesi ve kentleri
  Ön Hazırlık: Strabon, Geographica. XII., XIII., XIV., 1995, İstanbul. Veli Sevin, Antik Anadolu Coğrafyası, Ankara, 2001.
3 Bithynia Bölgesi ve kentleri
  Ön Hazırlık: Strabon, Geographica. XII., XIII., XIV., 1995, İstanbul. Veli Sevin, Antik Anadolu Coğrafyası, Ankara, 2001.
4 Mysia ve Troas Bölgeleri ve kentleri
  Ön Hazırlık: Strabon, Geographica. XII., XIII., XIV., 1995, İstanbul. Veli Sevin, Antik Anadolu Coğrafyası, Ankara, 2001.
5 Aiolis and Ionia Bölgeleri ve kentleri
  Ön Hazırlık: Strabon, Geographica. XII., XIII., XIV., 1995, İstanbul. Veli Sevin, Antik Anadolu Coğrafyası, Ankara, 2001.
6 Karia and Lykia Bölgeleri ve kentleri
  Ön Hazırlık: Strabon, Geographica. XII., XIII., XIV., 1995, İstanbul. Veli Sevin, Antik Anadolu Coğrafyası, Ankara, 2001.
7 Yarıyıl Ara Sınav
  Ön Hazırlık: Strabon, Geographica. XII., XIII., XIV., 1995, İstanbul. Veli Sevin, Antik Anadolu Coğrafyası, Ankara, 2001.
8 Lydia ve Phrygia Bölgeleri ve kentleri
  Ön Hazırlık: Strabon, Geographica. XII., XIII., XIV., 1995, İstanbul. Veli Sevin, Antik Anadolu Coğrafyası, Ankara, 2001.
9 Pamphylia ve Pisidia Bölgeleri ve kentleri
  Ön Hazırlık: Strabon, Geographica. XII., XIII., XIV., 1995, İstanbul. Veli Sevin, Antik Anadolu Coğrafyası, Ankara, 2001.
10 Galatia ve Lykaonia Bölgeleri ve kentleri
  Ön Hazırlık: Strabon, Geographica. XII., XIII., XIV., 1995, İstanbul. Veli Sevin, Antik Anadolu Coğrafyası, Ankara, 2001.
11 Paphlagonia ve Pontos Bölgeleri ve kentleri
  Ön Hazırlık: Strabon, Geographica. XII., XIII., XIV., 1995, İstanbul. Veli Sevin, Antik Anadolu Coğrafyası, Ankara, 2001.
12 Kappadokia ve Armenia Bölgeleri kentleri
  Ön Hazırlık: Strabon, Geographica. XII., XIII., XIV., 1995, İstanbul. Veli Sevin, Antik Anadolu Coğrafyası, Ankara, 2001.
13 Kommagene ve Syria Bölgeleri ve kentleri
  Ön Hazırlık: Strabon, Geographica. XII., XIII., XIV., 1995, İstanbul. Veli Sevin, Antik Anadolu Coğrafyası, Ankara, 2001.
14 Final sınavı
  Ön Hazırlık: Strabon, Geographica. XII., XIII., XIV., 1995, İstanbul. Veli Sevin, Antik Anadolu Coğrafyası, Ankara, 2001.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 1
2 5
3 5
4 3
5 4
6 3
7 3
8 5
9 4
10 3
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar J.Charbonneaux, R.Martin, F.Villard, Hellenistic Art (Arts of Mankind)=AM Hell, T.B.L: Webster, Hellenistic Art (Londra, 1967), C.M. Havelock, Hellenistic Art (Londra, 1970), Havelock
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)