Ders Adı Eski Anadolu Uygarlıkları I
Ders Kodu ARK-103
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) MEHMET ÖZHANLI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Anadolu arkeolojisi konusunda bilgi sahibi olma 2.Anadolu kültürlerini tanıyabilme 3.Anadolu'da yaşamış olan kültürlerin ortaya koydukları arkeolojik eserler konusunda bilgi sahibi olma 4.Anadolu toprakları üzerinde yaşamış olan kültürlerin birbirleri ile ilişkileri konusunda yorum yapabilme 5.Anadolu antik kentleri hakkında bilgi sahibi olma
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Prehistorik Dönem'den demir çağına kadar Anadolu'nun Uygarlık tarihi ve kültürleri hakkında bilgi edinme. Anadolu toprakları üzerinde yaşayan kültürler, bu kültürlerin arkeolojik kalıntıları, antik kentler ve mimari yapıları, yerleşimler, höyükler, nekropoller ve buluntuların bilgisini verme.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Neolitik'ten Demir Çağ'a kadar olan dönemde Hattiler, Hititler, Frigler, Urartular ve diğer önemli uygarlıkların Anadolu kültürleri ve bu kültürlerin Mezopotamya kültürleriyle olan ilişkileri; Anadolu kültürel sentezi, yerli özellikleri ve batı uygarlığına kültürel etkileri irdelenecektir.
Dersin Amacı Anadolu'nun Uygarlık tarihini kronolojik bir sıra içinde inceleme esas amaçtır. Anadolu'da yaşamış uygarlıkların kültür, sanat, mimari gibi özelliklerini kavrayabilme ve uygarlıkları karşılaştırmalı olarak inceleyebilme yetisinin kazandırılması için gerekli bilgilerin verilmesi .
WorkPlacement Kullanılmamaktadır.
Hafta Konular  
1 Anadolu Arkeolojisine genel bakış.
2 Paleolitik Dönem
3 Anadolu'daki Paleolitik Dönem Yerleşim Yerleri
4 Neolitik Dönem
5 Anadolu'da ilk yerleşimler
6 Kalkolitik Dönem
7 Erken Tunç Çağı
8 Erken Tunç Çağı Yerleşimleri
9 Ara Sınav haftası
10 Asur Ticaret Kolonileri Dönemi
11 Hitit Sanatı I
12 Hitit Sanatı II
13 Hitit ve Mısır ilşkileri
14 Anadolu'da Karanlık Dönem
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 5
2 3
3 4
4 3
5 4
6 2
7 3
8 2
9 3
10 4
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 25 25
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu SEVİN, Veli ( 2003)Anadolu Arkeolojisi, Der Yayınları, İstanbul. AKURGAL, E., Anadolu Kültür Tarihi, Ankara 1998.
Diğer Kaynaklar SEVİN, Veli ( 2003)Anadolu Arkeolojisi, Der Yayınları, İstanbul. AKURGAL, E., Anadolu Kültür Tarihi, Ankara 1998.
Materyal
Dökümanlar SEVİN, Veli ( 2003)Anadolu Arkeolojisi, Der Yayınları, İstanbul. AKURGAL, E., Anadolu Kültür Tarihi, Ankara 1998.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)