Ders Adı Eski Anadolu Uygarlıkları II
Ders Kodu ARK-104
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) MEHMET ÖZHANLI
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Anadolu arkeolojisi konusunda bilgi sahibi olma 2.Anadolu kültürlerini tanıyabilme 3.Anadolu'da yaşamış olan kültürlerin ortaya koydukları arkeolojik eserler konusunda bilgi sahibi olma 4.Anadolu toprakları üzerinde yaşamış olan kültürlerin birbirleri ile ilişkileri konusunda yorum yapabilme 5.Anadolu antik kentleri hakkında bilgi sahibi olma
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Prehistorik Dönem'den demir çağına kadar Anadolu'nun Uygarlık tarihi ve kültürleri hakkında bilgi edinme. Anadolu toprakları üzerinde yaşayan kültürler, bu kültürlerin arkeolojik kalıntıları, antik kentler ve mimari yapıları, yerleşimler, höyükler, nekropoller ve buluntuların bilgisini verme.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Neolitik'ten Demir Çağ'a kadar olan dönemde Hattiler, Hititler, Frigler, Urartular ve diğer önemli uygarlıkların Anadolu kültürleri ve bu kültürlerin Mezopotamya kültürleriyle olan ilişkileri; Anadolu kültürel sentezi, yerli özellikleri ve batı uygarlığına kültürel etkileri irdelenecektir.
Dersin Amacı Anadolu'nun Uygarlık tarihini kronolojik bir sıra içinde inceleme esas amaçtır. Anadolu'da yaşamış uygarlıkların kültür, sanat, mimari gibi özelliklerini kavrayabilme ve uygarlıkları karşılaştırmalı olarak inceleyebilme yetisinin kazandırılması için gerekli bilgilerin verilmesi .
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Demir Çağı, Ege Göçleri ve Frig Uygarlığı'na giriş
  Ön Hazırlık: Hakkı Fahri Özdemir, “Demir Çağı: Başlangıcı ve Başlatıcıları, Anadolu'ya Etkileri”, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, 2007, ss. 501-518.
2 Frig Uygarlığı Sanatı
  Ön Hazırlık: Bilge Umar, (2008), Phrygia: Bir Tarihsel Coğrafya Araştırması ve Gezi Rehberi, İnkılap Kitabevi, Ankara. Ekrem Akurgal, (2014), Anadolu Uygarlıkları, Phonix Yayınevi, Ankara. Habib Akalın, (2020), Frig Yolu/Frig Vadisi, Sinada Kitap, Afyonkarahisar. Hakkı Fahri Özdemir, “Demir Çağı: Başlangıcı ve Başlatanları, Anadolu’ya Etkileri Üzerine”, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, 2007, ss. 501-518. Mehmet Ali Kaya, (2018), Türkiye'nin Eskiçağ Tarihi II: Demir Devri ve Pers Hakimiyeti Dönemi, Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul. Zekeriya Bingöl, (2018), Dağlık Frigya: Geçmişin Gizemli Diyarı, Erguvan Yayınevi, İstanbul.
3 Frig Uygarlığı ve dini
  Ön Hazırlık: Bilge Umar, (2008), Phrygia: Bir Tarihsel Coğrafya Araştırması ve Gezi Rehberi, İnkılap Kitabevi, Ankara. Ekrem Akurgal, (2014), Anadolu Uygarlıkları, Phonix Yayınevi, Ankara. Habib Akalın, (2020), Frig Yolu/Frig Vadisi, Sinada Kitap, Afyonkarahisar. Hakkı Fahri Özdemir, “Demir Çağı: Başlangıcı ve Başlatanları, Anadolu’ya Etkileri Üzerine”, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, 2007, ss. 501-518. Mehmet Ali Kaya, (2018), Türkiye'nin Eskiçağ Tarihi II: Demir Devri ve Pers Hakimiyeti Dönemi, Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul. Zekeriya Bingöl, (2018), Dağlık Frigya: Geçmişin Gizemli Diyarı, Erguvan Yayınevi, İstanbul.
4 Frig Uygarlığu mezar mimarisi
  Ön Hazırlık: Akurgal, E., Anadolu Uygarlıkları, İstanbul, 2014.
5 Urartu Uygarlığı tarihi
  Ön Hazırlık: Afif Ezen, (1992), Doğu Anadolu ve Urartular, Türk Tarih Kurumu, Ankara. Ali Narçın, (2018), Urartu: Doğu’nun Güneşi-Dünya Uygarlıkları, Halk Kitabevi, İstanbul. Ahmet Seyrek, (2019), Medeniyete Yön Veren Uygarlıklar: Urartu, Maviçatı Yayınları, İstanbul. Ekrem Akurgal, (2014), Anadolu Kültür Tarihi, Phonix Yayınevi, Ankara. Ekrem Akurgal, (2014), Anadolu Uygarlıkları, Phonix Yayınevi, Ankara. Hasan Bahar, (2015), Eski Çağ Uygarlıkları, Kömen Yayınları, Konya. Kemalettin Köroğlu ve Erkan Konyar, (2020), Urartu: Doğu’da Değişim, Yapı Kredi Yayınları, Ankara. Marc Desti, (2017), Anadolu Uygarlıkları, Dost Kitabevi, Ankara.
6 Urartu Uygarlığı sanatı
  Ön Hazırlık: Afif Ezen, (1992), Doğu Anadolu ve Urartular, Türk Tarih Kurumu, Ankara. Ali Narçın, (2018), Urartu: Doğu’nun Güneşi-Dünya Uygarlıkları, Halk Kitabevi, İstanbul. Ahmet Seyrek, (2019), Medeniyete Yön Veren Uygarlıklar: Urartu, Maviçatı Yayınları, İstanbul. Ekrem Akurgal, (2014), Anadolu Kültür Tarihi, Phonix Yayınevi, Ankara. Ekrem Akurgal, (2014), Anadolu Uygarlıkları, Phonix Yayınevi, Ankara. Hasan Bahar, (2015), Eski Çağ Uygarlıkları, Kömen Yayınları, Konya. Kemalettin Köroğlu ve Erkan Konyar, (2020), Urartu: Doğu’da Değişim, Yapı Kredi Yayınları, Ankara. Marc Desti, (2017), Anadolu Uygarlıkları, Dost Kitabevi, Ankara.
7 Urartu Uygarlığı dini
  Ön Hazırlık: Afif Ezen, (1992), Doğu Anadolu ve Urartular, Türk Tarih Kurumu, Ankara. Ali Narçın, (2018), Urartu: Doğu’nun Güneşi-Dünya Uygarlıkları, Halk Kitabevi, İstanbul. Ahmet Seyrek, (2019), Medeniyete Yön Veren Uygarlıklar: Urartu, Maviçatı Yayınları, İstanbul. Ekrem Akurgal, (2014), Anadolu Kültür Tarihi, Phonix Yayınevi, Ankara. Ekrem Akurgal, (2014), Anadolu Uygarlıkları, Phonix Yayınevi, Ankara. Hasan Bahar, (2015), Eski Çağ Uygarlıkları, Kömen Yayınları, Konya. Kemalettin Köroğlu ve Erkan Konyar, (2020), Urartu: Doğu’da Değişim, Yapı Kredi Yayınları, Ankara. Marc Desti, (2017), Anadolu Uygarlıkları, Dost Kitabevi, Ankara.
8 Urartu Uygarlığı, ölü gömme gelenekleri
  Ön Hazırlık: Afif Ezen, (1992), Doğu Anadolu ve Urartular, Türk Tarih Kurumu, Ankara. Ali Narçın, (2018), Urartu: Doğu’nun Güneşi-Dünya Uygarlıkları, Halk Kitabevi, İstanbul. Ahmet Seyrek, (2019), Medeniyete Yön Veren Uygarlıklar: Urartu, Maviçatı Yayınları, İstanbul. Ekrem Akurgal, (2014), Anadolu Kültür Tarihi, Phonix Yayınevi, Ankara. Ekrem Akurgal, (2014), Anadolu Uygarlıkları, Phonix Yayınevi, Ankara. Hasan Bahar, (2015), Eski Çağ Uygarlıkları, Kömen Yayınları, Konya. Kemalettin Köroğlu ve Erkan Konyar, (2020), Urartu: Doğu’da Değişim, Yapı Kredi Yayınları, Ankara. Marc Desti, (2017), Anadolu Uygarlıkları, Dost Kitabevi, Ankara.
9 Geç Hitit Kent devletleri tarihi ve Melitene Krallığı
  Ön Hazırlık: Ahmet Ünal, (2017), Hititlerde ve Eski Anadolu Toplumlarında Din, Devlet, İnsanlar ve Eğlence: Müzik, Dans, Spor, Akrobasi, Sirk ve Gladyatör Oyunları, Bilgin Kültür ve Sanat Yayınları, Ankara. Ekrem Akurgal, (2015), Hatti ve Hitit Medeniyetleri, Phonix Yayınevi, Ankara. Muhibbe Darga, (1992), Hitit Sanatı, Akbank Kültür ve Sanat Yayınları: 56, İstanbul.
10 Kargamış ve Gurgum Krallıkları
  Ön Hazırlık: Leonard Woolley, (1952), “Carchemish: Report on the Excavations at Jerablus on behalf of the British Museum”, The excavations in the Inner Town, edt. R. D. Barnett, Part-III, London, pp. 157-290. Selim Pullu, (2006), Tabal Bölgesi Tarihi: MÖ I Bin Yılının İlk Yarısında Tabal Krallığı’nın Siyasal ve Ekonomik Yapısı, T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bilim Dalı Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Doktora Tezi, İstanbul. Selim Pullu, (2013), Geç Hitit (Tabal) Krallıkları, Kocatepe Akademi Yayınları, Afyonkarahisar.
11 Tabal ve Şamal Krallıkları
  Ön Hazırlık: Ekrem Akurgal, (2014), Anadolu Uygarlıkları, Phonix Yayınevi, Ankara.
12 Karatepe ve diğer Geç Hitit Kentleri
  Ön Hazırlık: Ekrem Akurgal, (2014), Anadolu Uygarlıkları, Phonix Yayınevi, Ankara. Ekrem Akurgal, (2015), Hatti ve Hitit Uygarlıkları, Phonix Yayınevi, Ankara.
13 Lidya Uygarlığı
  Ön Hazırlık: Ekrem Akurgal, (1998), Anadolu Kültür Tarihi, TÜBİTAK, Ankara. Ekrem Akurgal, (2014), Anadolu Uygarlıkları, Phonix Yayınları, İstanbul. Herodot, (2017), Herodot Tarihi, çev. B. Uzunoğlu, Panama Yayıncılık, Ankara. Rafet Dinç, (1993), Lydia Tümülüsleri, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Doktora Tezi, İzmir.
14 Lidya Sanatı
  Ön Hazırlık: Ekrem Akurgal, (1998), Anadolu Kültür Tarihi, TÜBİTAK, Ankara. Ekrem Akurgal, (2014), Anadolu Uygarlıkları, Phonix Yayınları, İstanbul. Herodot, (2017), Herodot Tarihi, çev. B. Uzunoğlu, Panama Yayıncılık, Ankara. Rafet Dinç, (1993), Lydia Tümülüsleri, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Doktora Tezi, İzmir.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Arkeoloji alanında gerekli altyapıya (bilgi, beceri, teknik donanım vb.) sahip olmak. 5
2 Kazı, sondaj, yüzey araştırması vb. arkeolojik çalışma yöntemleri hakkında karşılaştırmalı uygulamalar yapabilmek. 3
3 Son arkeolojik veriler doğrultusunda yeni sonuçlara ulaşabilecek analitik düşünebilme yetkinliğine sahip olmak. 4
4 Arkeolojik alanlarda, öncelikle grup içerisinde ve daha sonra bireysel olarak çalışma ve inceleme yapmak. 3
5 Sosyal, kendisi ve çevresiyle barışık, çevreye, doğaya ve topluma duyarlı olabilmek. 4
6 Türkçeyi akademik düzeyde çok iyi kullanabilme, yanı sıra bilimsel yayınları takip edebilmek ve çalışmalarımıza katılan diğer yabancı meslektaşlarla iletişim kurabilmek için gerekli olan en az bir yabancı dil bilme yetkinliği kazanmak. 2
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek. 3
8 Disiplinler arası çalışmalara katılmak ve yürütülebilmek. 2
9 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olmak. 3
10 Alanı ile ilintili uluslar arası projelerde aktif biçimde yer alabilmek. 4
11 Kalite süreçleri ve yönetimi noktalarında katılım sağlayabilme. 0
12 Öğrenim süresi boyunca farklı programlardan dersler alarak akademik alt yapısını zenginleştirebilme 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 25 25
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 125    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu SEVİN, Veli ( 2003)Anadolu Arkeolojisi, Der Yayınları, İstanbul. AKURGAL, E., Anadolu Kültür Tarihi, Ankara 1998. Ekrem Akurgal, (1998), Anatolian Cultural History, TÜBİTAK, Ankara.
Diğer Kaynaklar SEVİN, Veli ( 2003)Anadolu Arkeolojisi, Der Yayınları, İstanbul. AKURGAL, E., Anadolu Kültür Tarihi, Ankara 1998. Ekrem Akurgal, (1998), Anatolian Cultural History, TÜBİTAK, Ankara.
Materyal
Dökümanlar SEVİN, Veli ( 2003)Anadolu Arkeolojisi, Der Yayınları, İstanbul. AKURGAL, E., Anadolu Kültür Tarihi, Ankara 1998. Ekrem Akurgal, (1998), Anatolian Cultural History, TÜBİTAK, Ankara.
Ödevler Her dersten sonra, ders tekrarının yapılması ve eksik kalınan konularda araştırmaların gerçekleştirilmesi.
Sınavlar vize ve final olarak iki tane sınav yapılacak ve sınavlar ödev şeklinde yapılacaktır.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)