Ders Adı Eski Anadolu Uygarlıkları II
Ders Kodu ARK-104
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) MEHMET ÖZHANLI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Anadolu arkeolojisi konusunda bilgi sahibi olma 2.Anadolu kültürlerini tanıyabilme 3.Anadolu'da yaşamış olan kültürlerin ortaya koydukları arkeolojik eserler konusunda bilgi sahibi olma 4.Anadolu toprakları üzerinde yaşamış olan kültürlerin birbirleri ile ilişkileri konusunda yorum yapabilme 5.Anadolu antik kentleri hakkında bilgi sahibi olma
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Prehistorik Dönem'den demir çağına kadar Anadolu'nun Uygarlık tarihi ve kültürleri hakkında bilgi edinme. Anadolu toprakları üzerinde yaşayan kültürler, bu kültürlerin arkeolojik kalıntıları, antik kentler ve mimari yapıları, yerleşimler, höyükler, nekropoller ve buluntuların bilgisini verme.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Neolitik'ten Demir Çağ'a kadar olan dönemde Hattiler, Hititler, Frigler, Urartular ve diğer önemli uygarlıkların Anadolu kültürleri ve bu kültürlerin Mezopotamya kültürleriyle olan ilişkileri; Anadolu kültürel sentezi, yerli özellikleri ve batı uygarlığına kültürel etkileri irdelenecektir.
Dersin Amacı Anadolu'nun Uygarlık tarihini kronolojik bir sıra içinde inceleme esas amaçtır. Anadolu'da yaşamış uygarlıkların kültür, sanat, mimari gibi özelliklerini kavrayabilme ve uygarlıkları karşılaştırmalı olarak inceleyebilme yetisinin kazandırılması için gerekli bilgilerin verilmesi .
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Demir Çağı ve Ege Göçleri
2 Frig Uygarlığı
3 Frig Uygarlığı Sanatı
4 Urartu Krallığı.
5 Urartu Krallığı Sanatı
6 Urartu Assur- Frig ve Geç Hitit İlişkileri.
7 Ara Sınav haftası
8 Geç Hitit Kent Devletleri
9 Geleneksel Hitit Sanatı
10 Asur etkili geç hitit sanatı
11 Arami etkili geç hitit sanatı
12 Fenike etkili Geç Hitit Sanatı
13 Lidya Uygarlığı
14 Lidya Sanatı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 5
2 3
3 4
4 3
5 4
6 2
7 3
8 2
9 3
10 4
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 25 25
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu SEVİN, Veli ( 2003)Anadolu Arkeolojisi, Der Yayınları, İstanbul. AKURGAL, E., Anadolu Kültür Tarihi, Ankara 1998.
Diğer Kaynaklar SEVİN, Veli ( 2003)Anadolu Arkeolojisi, Der Yayınları, İstanbul. AKURGAL, E., Anadolu Kültür Tarihi, Ankara 1998.
Materyal
Dökümanlar SEVİN, Veli ( 2003)Anadolu Arkeolojisi, Der Yayınları, İstanbul. AKURGAL, E., Anadolu Kültür Tarihi, Ankara 1998.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)