Ders Adı Protogeometrik ve Geometrik Dönem Seramiği
Ders Kodu ARK-105
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Mehmet KAŞKA
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Pişmiş topraktan yapılmış seramiklerin imalat sürecinin örneklerle tanıtılması. Ege Dünyasında çarkta üretilmiş Kamares (Girit) ve Myken seramiklerinin, form ve dekorasyon gelişiminin incelenmesi. Protogeometrik ve Geometrik Dönem (MÖ. 1050-700) seramik üretim merkezlerinin, vazo formlarının ve dekorasyon özelliklerinin örneklerle tanıtılması.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kilden yapılmış seramiklerin imalat sürecinin örneklerle tanıtılması. Ege Dünyasında çarkta üretilmiş Kamares (Girit) ve Myken seramiklerinin, form ve dekorasyon gelişiminin incelenmesi. Protogeometrik ve Geometrik Dönem (MÖ. 1050-700) seramik üretim merkezlerinin, vazo formlarının ve dekorasyon özelliklerinin örneklerle tanıtılması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Kilden yapılmış seramiklerin imalat sürecinin örneklerle tanıtılması. Ege Dünyasında çarkta üretilmiş ilk seramikler olan Girit ve Myken vazolarının, form ve dekorasyon gelişiminin incelenmesi. Protogeometrik ve Geometrik Dönem (MÖ. 1050-700) seramik üretim merkezlerinin, vazo formlarının ve dekorasyon özelliklerinin örneklerle tanıtılması.
Dersin Amacı Pişmiş topraktan yapılmış seramiklerin üretim sürecinin örneklerle tanıtılması. Ege Dünyasında çarkta üretilmiş Kamares (Girit) ve Myken seramiklerinin, form ve dekorasyon gelişiminin incelenmesi. Protogeometrik ve Geometrik Dönem (MÖ. 1050-700) seramik üretim merkezlerinin, vazo formlarının ve dekorasyon özelliklerinin örneklerle tanıtılması.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır.
Hafta Konular  
1 Seramik yapım yöntemi; kil, hamur, firnis, astar, ek boya; vazo formları
  Ön Hazırlık: R.M.Cook, Greek Painted Pottery (London, 1992).
2 Seramik araştırmaları, kronoloji, üretim bölgeleri. Çarkta üretilmiş Tunç Çağ Girit vazoları.
  Ön Hazırlık: R.M.Cook, Greek Painted Pottery (London, 1992).
3 Myken Dönemi seramiği, vazo formları ve dekorasyon özellikleri.
  Ön Hazırlık: Penelope A. Mountjoy, The Mycenaean and the Minoan pottery, 2008.
4 Protogeometrik Dönem Seramik özellikleri; Attika Erken Protogeometrik Dönem vazoları
  Ön Hazırlık: V. R. Desborough, Protogeometric Pottery (Oxford 1952); R.M.Cook, Greek Painted Pottery (London, 1992).
5 Protogeometrik Dönem Seramik özellikleri; Attika Orta Protogeometrik Dönem vazoları
  Ön Hazırlık: V. R. Desborough, Protogeometric Pottery (Oxford 1952); R.M.Cook, Greek Painted Pottery (London, 1992).
6 Protogeometrik Dönem Seramik özellikleri; Attika Geç Protogeometrik Dönem vazoları
  Ön Hazırlık: V. R. Desborough, Protogeometric Pottery (Oxford 1952); R.M.Cook, Greek Painted Pottery (London, 1992).
7 Diğer Bölgeler: Korinth ve Boiotia'da ele geçmiş Protogeometrik Dönem vazolar.
  Ön Hazırlık: C.W.Neeft, Protocorinthian Subgeometric Aryballoi (Amsterdam, 1987); R.M.Cook, Greek Painted Pottery (London, 1992).
8 Diğer Bölgeler: Ionia ve Karia'da ele geçmiş Protogeometrik Dönem vazolar.
  Ön Hazırlık: R.M.Cook, Greek Painted Pottery (London, 1992).
9 ARA SINAV: İşlenen konuların slaytla yapılan bir sınav ile öğrenciler tarafından ne kadar öğrendiğinin ölçülmesi.
10 Attika Erken Geometrik Dönem Seramiği Other Regions: Protogeometric Period vases recovered in Ionia and Caria.
  Ön Hazırlık: J. N. Coldstream, Greek Geometric Pottery (London 2009); E.T.Brann, Late Geometric and Protoattic Pottery. Mid 8th to late 7th Century B.C. The Athenian Agora, Volume VIII (Princeton, 1962); R.M.Cook-P.Dupont, East Greek Pottery (London, 1998).
11 Attika Orta Geometrik Dönem Seramiği Other Regions: Protogeometric Period vases recovered in Ionia and Caria.
  Ön Hazırlık: J. N. Coldstream, Greek Geometric Pottery (London 2009); R.M.Cook-P.Dupont, East Greek Pottery (London, 1998).
12 Attika Geç Geometrik Dönem Seramiği Other Regions: Protogeometric Period vases recovered in Ionia and Caria.
  Ön Hazırlık: J. N. Coldstream, Greek Geometric Pottery (London 2009); R.M.Cook-P.Dupont, East Greek Pottery (London, 1998).
13 Diğer Bölgeler: Korinth, Boiotia ve Ionia'da ele geçmiş Geometrik Dönem (MÖ. 900-700) seramikler ve kendilerine özgü dekorasyon özellikleri
  Ön Hazırlık: J. N. Coldstream, Greek Geometric Pottery (London 2009); R.M.Cook-P.Dupont, East Greek Pottery (London, 1998).
14 Genel Değerlendirme; Myken, Protogeometrik ve Geometrik Dönem seramiklerinin özelliklerinin tartışılması.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 4
2 3
3 5
4 4
5 2
6 4
7 2
8 4
9 3
10 4
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu 1) D.A.Amyx, The Attic Stelai. Part III: Vases and Other Containers? Hesperia 27 (1958) 163-310. 2) J.D. Beazley, The Development of Attic Black-Figure (London, 1964). 3) C.W.Neeft, Protocorinthian Subgeometric Aryballoi (Amsterdam, 1987). 4) V. R. Desborough, Protogeometric Pottery (Oxford 1952) 5) J. N. Coldstream, Greek Geometric Pottery (London 2009) 6)Penelope A. Mountjoy, The Mycenaean and the Minoan pottery, 2008.
Diğer Kaynaklar 1) D.A.Amyx, The Attic Stelai. Part III: Vases and Other Containers? Hesperia 27 (1958) 163-310. 2) J.D. Beazley, The Development of Attic Black-Figure (London, 1964). 3) C.W.Neeft, Protocorinthian Subgeometric Aryballoi (Amsterdam, 1987). 4) V. R. Desborough, Protogeometric Pottery (Oxford 1952) 5) J. N. Coldstream, Greek Geometric Pottery (London 2009) 6)Penelope A. Mountjoy, The Mycenaean and the Minoan pottery, 2008.
Materyal
Dökümanlar 1) D.A.Amyx, The Attic Stelai. Part III: Vases and Other Containers? Hesperia 27 (1958) 163-310. 2) J.D. Beazley, The Development of Attic Black-Figure (London, 1964). 3) C.W.Neeft, Protocorinthian Subgeometric Aryballoi (Amsterdam, 1987). 4) V. R. Desborough, Protogeometric Pottery (Oxford 1952) 5) J. N. Coldstream, Greek Geometric Pottery (London 2009) 6)Penelope A. Mountjoy, The Mycenaean and the Minoan pottery, 2008.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)