Ders Adı Mitoloji I
Ders Kodu ARK-107
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Gülcan KAŞKA
Dersin Yardımcıları Azra Erhat Mitoloji Sözlüğü, Yunan Mitleri
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.) Öğrencilerin Yunan ve Roma mitolojisinde adı geçen kahramanları tanımlayabilmesi ve bunlar hakkında bilgi sahibi olma. 2.) Öğrencilerin mitolojinin sanatla ilişkisini kavrayabilmesi. 3.) Antik dönem eserlerine konu olan mitosların günümüze etkisi. 4.). Arkeoloji, mitoloji, kültür ilişkisinin kavranılması.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Tanrıların doğuşu, Arganoutlar, altın post mitosu. Kronos ve Zeus arasındaki mücadele. Zeus'un tahtı ele geçirişi.Tanrı Zeus, Poseidon, Ares, Hephaistos, Hermes, Apollon ve Dionysos. Tanrıça Hera, Aphrodites, Athena, Hestia, Demeter'in mitolojideki yeri, tapınım yerleri, dünya ile olan ilişkileri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1.) Mitolojinin önemi ve antik dönem yazarlarının eserlerine yansıması. 2.) Arkeoloji mitoloji ilişkisinin kavranılması. 3.) Antik Yunan ve Roma mitolojileri hakkında bilgi sahibi olmak ve mitolojilerin uygarlık tarihine katkısı. 4.) Antik Yunan ve Roma mitolojilerinin sanat eserlerine yansıması.
Dersin Amacı Mitolojinin doğuşu, anlamı. Mitosların antik dönem sanatına etkisi. Eski Yunan ve Roma mitolojisinde adı geçen kahramanların hikayelerinin öğrenilmesi. Eski Yunan mitolojisi ile Roma mitolojisi arasındaki etkileşim. Arkeoloji ile mitoloji arasındaki ilişkinin kavranılmasını sağlamak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır.
Hafta Konular  
1 Hesiodos Tanrıların Doğuşu. Soyların Savaşı . On iki Yunan tanrısı.
  Ön Hazırlık: Mitoloji Sözlüğü. Yunan Mitleri
2 Argonutlar Mitosu. Iason'un medea'nın yardımıyla altın postu ele geçirişi.
  Ön Hazırlık: Mitoloji Sözlüğü. Yunan Mitleri
3 Tanrı Zeus. Babasından tahtı ele geçirişi. Evlilikleri ve çocukları
  Ön Hazırlık: Mitoloji Sözlüğü. Yunan Mitleri
4 Tanrıça Hera. Zeus'la olan evliliği. Çocukları. Hera'nın işleri.
  Ön Hazırlık: Mitoloji Sözlüğü. Yunan Mitleri
5 Denizler Tanrısı Posedion. Evlilikleri ve İşleri. Tapınım yerleri.
  Ön Hazırlık: Mitoloji Sözlüğü. Yunan Mitleri
6 Savaş tanrısı Ares. Mitolojideki önemi. Evlilikleri ve epithenonları
  Ön Hazırlık: Mitoloji Sözlüğü. Yunan Mitleri
7 Güzellik Tanrıçası Afrodites ve Hephaistos'un Doğumu. Aşkları, Çocukları.
  Ön Hazırlık: Mitoloji Sözlüğü. Yunan Mitleri
8 Süleyman Demirel Üniversitesi Güz Dönemi Vize Sınavları.
  Ön Hazırlık: Mitoloji Sözlüğü. Yunan Mitleri
9 Tanrı Apollon. doğumu. Kardeşi Artemis'le beraber Niobe'nin çocuklarını öldürüş efsanesi
  Ön Hazırlık: Mitoloji Sözlüğü. Yunan Mitleri
10 Tanrıça Artemis. doğumu. Kardeşi Artemis'le beraber Niobe'nin çocuklarını öldürüş efsanesi
  Ön Hazırlık: Mitoloji Sözlüğü. Yunan Mitleri
11 Tanrıça Demeter. Kızı Persophene'nin yer altına kaçırılışı.
  Ön Hazırlık: Mitoloji Sözlüğü. Yunan Mitleri
12 Şarap Tanrısı Dionysios. Tapınım yerleri, mitosu, epitetheleri.
  Ön Hazırlık: Mitoloji Sözlüğü. Yunan Mitleri
13 Tanrı Hermes- Mercurius, Mitleri, Tapınım yerleri, epitetheleri.
  Ön Hazırlık: Mitoloji Sözlüğü. Yunan Mitleri
14 Süleyman Demirel Üniversitesi Güz Dönemi Final Sınavları
  Ön Hazırlık: Mitoloji Sözlüğü. Yunan Mitleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 3
2 3
3 3
4 4
5 4
6 3
7 4
8 4
9 3
10 3
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 1 30 30
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)