Ders Adı Geometrik ve Arkaik Dönem Plastiği
Ders Kodu ARK-111
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Ahmet MÖREL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Yunan Dünyasında büyük boyutlu heykel sanatının ortaya çıkışındaki etkileri ve bunların izlerini kavrayabilme 2.Arkaik dönem içerisinde heykel üretiminin nedenlerini ve kullanım alanlarını açıklayabilme. 3.Arkaik dönem heykellerinde zaman içerisinde görülen anatomik detaylardaki gelişimi kavrayabilme. 4.Arkaik heykeltıraşlıkta bölgesel stil farklılıklarını tanıyıp, tartışabilme. 5.Arkaik dönem mimari plastik eserlerini tanıma ve bunların arkaik plastik açısından değerlendirebilme 6.Arkaik dönem mezar stellerini tanıma ve bunların gelişimlerini irdeleyebilme. 7.Arkaik dönemde üretilmiş bir plastik eseri tanıma ve tarihlendirebilme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Geometrik ve Arkaik Dönem Plastiğinin tanıtımı. Geometrik dönem sanatı kapsamında dönemin seramiği, mimarisi ve küçük buluntuları sanatın genel karakterini vurgulayan buluntularla açıklamalı olarak ele alınacaktır. Geometrik döneme ait malzemenin yoğun şekilde ele geçtiği Kıta Yunanistan, Ege Adaları ve Batı Anadolu’daki merkezler ve buluntuları birbiriyle karşılaştırılarak tartışılacaktır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Anadolu, Adalar ve Kıta Yunanistan’da üretilen heykeltıraşlık eserler incelenerek, heykeltıraşlık okullarının gelişimi, stil ve kendine ait dönem özellikleri anlatılacaktır. İ.Ö.11. ve 6. yüzyıllar arasında gelişen siyasi ve ekonomik olayların Geometrik ve Arkaik dönem heykel sanatına olan etkileri tartışılacaktır. Ayrıca başta Anadolu olmak üzere kıta Yunanistan, Ege adaları ve Güney İtalya’da pişmiş toprak, bronz ve mermer gibi malzemeden yapılmış heykel ve yapılar üzerindeki plastik kabartmalar bu dönemler içinde kronolojik bir sıra izlenerek ayrıntılı olarak işlenir.
Dersin Amacı Protogeometrik ve Geometrik dönem sanatı Klasik Yunan kültürü ve sanatının oluşum evresine aittir. Klasik Arkeoloji eğitiminin temelini oluşturan bu ders kapsamında Bronz Çağı sonları ve Demir Çağı’nın başlarına ait Yunan Uygarlığı seramik sanatı, küçük sanat ürünleri, dönemin mimarisi ve kentleşme süreci temelinde Kıta Yunanistan, Ege Adaları ve Batı Anadolu sınırları içinde karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır. Ayrıca, ders kapsamında öğrenciye Klasik Yunan Sanatı’nın temel kavramları verilerek, analitik ve bilimsel bakış yöntemleri kazandırılmaya çalışılmaktadır. M.Ö. 11. yüzyıl Dor eserlerinden başlanarak, M.Ö.6.yüzyılın sonuna kadar olan heykeltıraşlık sanatı hakkında bilgi verilerek, eserler tanıtılacaktır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır.
Hafta Konular  
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi, temel bilgiler ve giriş.
2 Yunan tarihinin başlangıcı: "Dor Göçleri ve sonuçları" bilgisi.
3 Geometrik dönem plastiğinden Arkaik dönem plastiğine geçiş.
  Ön Hazırlık: E.Akurgal, Eski İzmir I. Yerleşme Katları ve Athena Tapınağı, TTK, Ankara (1983)
4 Erken Arkaik dönemde üretilmiş olan figürinler hakkında bilgi.
5 Yunan heykeltıraşlık sanatında görülen büyük boyutlu heykeller ve ortaya çıkmasındaki etkiler
6 Nikandre-Auxerre ve Sounion Grubu eserler, Prinias A Tapınağı
7 Siphnos Hazine Binası heykeltıraşlık eserlerinin incelenmesi.
8 Siphnos Hazine Binası-Apollon Tapınağı ve Anavysos-Ptoon 12 Grubu eserleri
9 Geç Arkaik Dönem Kıta Yunanistan ve Doğu Yunan Koreleri ve Ptoon 20 Grubu Kourosları
10 Geç Arkaik Dönem Kıta Yunanistan ve Doğu Yunan Korelerinin incelenmesi
11 Ptoon 20 Grubu ve Kouroslarının birbiri ile karşılaştırılması.
12 Geç Arkaik Dönemde tapınaklar ve dindışı yapılar bilgisi.
13 Arkaik dönem mezar stelleri ve genel özelliklerinin incelenmesi.
14 eserlerde karşılaştırma ve Genel değerlendirmenin yapılması.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 4
2 5
3 5
4 4
5 2
6 4
7 2
8 4
9 3
10 4
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 7 3 21
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 25 25
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Ders Kitabı: Kitap 1: J. N. Coldstream, Geometric Greece (London 1977). Kitap 2: R. M. Cook, Greek Painted Pottery (London 1997). Kitap 3: A. Müfid Mansel, Ege ve Yunan Tarihi (Ankara 1984). Yardımcı Kitaplar: B. Schweitzer, Die geometrische Kunst Griechenlands (Köln 1969). J. Bouzek, Homerisches Griechenland (Praha 1969). C. G. Starr, The Origins of Greek Civilization (New York 1961). V. R. d’A. Desborough, The Greek Dark Ages (London 1972). J. N. Coldstream, Geometric Greece (London 1977). J. N. Coldstream, Greek Geometric Pottery (London 1968). B. A. Sparkes, Greek Pottery: an Introduction (Manchester 1991). W.-D. Heilmeyer, Frühgriechische Kunst. Kunst und Siedlung im geometrischen Griechenland (Berlin 1982). J. Boardman, The Greeks Overseas. Their Early Colonies and Trade (London 1980). A. M. Snodgrass, The Dark Age of Greece (Edinburg 1972). H. Drerup, Griechische Baukunst in geometrischer Zeit (Archaeologia Homerica 2/O (1969). G. Gruben, Griechische Tempel und Heiligtümer (München 2001).
Diğer Kaynaklar Ders Kitabı: Kitap 1: J. N. Coldstream, Geometric Greece (London 1977). Kitap 2: R. M. Cook, Greek Painted Pottery (London 1997). Kitap 3: A. Müfid Mansel, Ege ve Yunan Tarihi (Ankara 1984). Yardımcı Kitaplar: B. Schweitzer, Die geometrische Kunst Griechenlands (Köln 1969). J. Bouzek, Homerisches Griechenland (Praha 1969). C. G. Starr, The Origins of Greek Civilization (New York 1961). V. R. d’A. Desborough, The Greek Dark Ages (London 1972). J. N. Coldstream, Geometric Greece (London 1977). J. N. Coldstream, Greek Geometric Pottery (London 1968). B. A. Sparkes, Greek Pottery: an Introduction (Manchester 1991). W.-D. Heilmeyer, Frühgriechische Kunst. Kunst und Siedlung im geometrischen Griechenland (Berlin 1982). J. Boardman, The Greeks Overseas. Their Early Colonies and Trade (London 1980). A. M. Snodgrass, The Dark Age of Greece (Edinburg 1972). H. Drerup, Griechische Baukunst in geometrischer Zeit (Archaeologia Homerica 2/O (1969). G. Gruben, Griechische Tempel und Heiligtümer (München 2001).
Materyal
Dökümanlar Ders Kitabı: Kitap 1: J. N. Coldstream, Geometric Greece (London 1977). Kitap 2: R. M. Cook, Greek Painted Pottery (London 1997). Kitap 3: A. Müfid Mansel, Ege ve Yunan Tarihi (Ankara 1984). Yardımcı Kitaplar: B. Schweitzer, Die geometrische Kunst Griechenlands (Köln 1969). J. Bouzek, Homerisches Griechenland (Praha 1969). C. G. Starr, The Origins of Greek Civilization (New York 1961). V. R. d’A. Desborough, The Greek Dark Ages (London 1972). J. N. Coldstream, Geometric Greece (London 1977). J. N. Coldstream, Greek Geometric Pottery (London 1968). B. A. Sparkes, Greek Pottery: an Introduction (Manchester 1991). W.-D. Heilmeyer, Frühgriechische Kunst. Kunst und Siedlung im geometrischen Griechenland (Berlin 1982). J. Boardman, The Greeks Overseas. Their Early Colonies and Trade (London 1980). A. M. Snodgrass, The Dark Age of Greece (Edinburg 1972). H. Drerup, Griechische Baukunst in geometrischer Zeit (Archaeologia Homerica 2/O (1969). G. Gruben, Griechische Tempel und Heiligtümer (München 2001).
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)