Ders Adı Alan Arkeolojisi I
Ders Kodu ARK-109
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 8
Dersi Veren(ler) Murat FIRAT
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Kazı, yüzey araştırmasında kullanılan yöntemleri kavrama ve uygulama 2-Ölçüm ve çizim ilkelerini anlama ve uygulayabilme 3-Kazı ve yüzey araştırmalarında görev alma becerilerine sahip olma 4-Kazı çalışmasında farklı tabaka ve bulguları ayırdedebilme 5-kazı ve yüzey araştırması belgeleme tekniklerinin öğrenilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Alan arkeolojisinin kuramsal olarak tanıtımı.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Kazı, yüzey araştırmasında kullanılan yöntemleri kavrama ve uygulama ve bunula birlikte ölçüm ve çizim tekniklerini anlama ve uygulayabilme
Dersin Amacı Genel ölçüm ve çizim becerilerinin kazandırılması.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Alan arkeolojisinin tanımlanması: Arkeoloji içerisindeki yeri, önemi ve ilkelerinin değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: V. Sevin, Arkeolojik kazı sistemi el kitabı, Istanbul (1995)
2 Temel arkeolojik kavramların tanıtılması: Kent (Polis), Khora, Nekropolis Höyük, Tümülüs
  Ön Hazırlık: V. Sevin, Arkeolojik kazı sistemi el kitabı, Istanbul (1995)
3 Antik Çağ’da kent dışı yerleşim biçimleri ve yüzey araştırmasının önemi
4 Sualtı arkeolojisi
5 Arkeolojik alanların tespitinde kullanılan yöntemler: 1) Mevcut bilgilerin derlenmesi ve hava fotoğrafçılığı ile alan belirlenmesi 2) Yüzey araştırmaları ile alan belirlenmesi
6 Arkeolojik alanların tespitinde kullanılan yöntemler: 3) Jeofizik yöntemlerle alanların tespit edilmesi
7 Kazı ve yüzey araştırmalarında kullanılan ölçüm aletleri
8 Genel hatlarıyla seramik çizimi, küçük eser çizimi ve mimari çizim teknikleri
  Ön Hazırlık: O. Şahinler, Mimarlık'ta Teknik Resim, İstanbul Devlet G.S.A., İstanbul (1975)
9 Arkeolojik kazı: kazı ekibi ve kazıda kullanılan araç-gereçler
  Ön Hazırlık: V. Sevin, Arkeolojik kazı sistemi el kitabı, Istanbul (1995)
10 Kazı sistemleri
11 Nekropolis ve tümülüsler için kazı yöntemleri
12 Arkeometri, başlıca yöntemler
13 Polinoloji, dendrokronoloji, Jeoarkeoloji, arkeometalurji, arkeozooloji, (paleo-)botanik
14 Arkeolojik bulguların yorumu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 4
2 5
3 5
4 4
5 3
6 4
7 2
8 4
9 3
10 4
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 8 112
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 8 120
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 8    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar V. Sevin, Arkeolojik kazı sistemi el kitabı, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Istanbul (1995); E. Gersbach, Ausgrabung heute. Methoden und Techniken der Feldgrabung, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt (1991); P. Barker, Techniques of Archaeological Excavations, London (1997); P. Barker, Understanding Archaeological Excavation, London (1986); I. Hodder, The Present Past: An Introduction to Anthropology for Archaeologists (1982); I. Morris (ed.), Classical Greece: Ancient Histories and Modern Archaeologies (1994); H. T. Uçankuş, Bir insan ve Uygarlık bilimi Arkeoloji, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara (2000); O. Alpözen, Türkiye’de Sualtı Arkeolojisi, Akbank Yayınları, İstanbul (1975); T. Turanlı, Denizlerimizdeki Tarih: Türkiye'nin Sualtı Hazineleri, YKY, Istanbul (1999); C. Songu, Ölçme Bilgisi, Birsen Yayınevi, İstanbul (1995); B. Claasz Cookson, Arkeolojik İllustrasyon ve fotoğrafçılık (çev. C. Çokal), Aytaşı, İstanbul (2006); W. K. Prittchett, Studies in Ancient Greek Topography III-VIII (1980 v.d.); C. R. Whittaker (yay.), Pastoral Economies in Classical Antiquity (1988); J. Rich, A. Wallace-Hadrill (ed.), City and Country in the Ancient World, Routl (1994); S. Aktüre, Anadolu’da Bronz Çağı kentleri, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Istanbul (2004); S. Aktüre, Anadolu’da Demir Çağı kentleri, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Istanbul (2003); J. Rich, Geç Antik Çağda Kent (Çev. S. Güven-E. Güven), Homerkitabevi, Istanbul (1999); F. Kolb, Die Stadt im Altertum (1984); J. Schaefer, W. Simon (yay.); E. Olshausen, Einführung in die historische Geographie der Alten Welt (1991); Strandverschiebungen in ihrer Bedeutung für Geowissenschaften und Archäologie (1981); A. Raban (yay.), Archaeology of Coastal Changes (1988).
Materyal
Dökümanlar Görsel malzeme
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)