Ders Adı Batı Anadolu Protogeometrik ve Geometrik Dönem Seramik Ekolleri
Ders Kodu ARK-116
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Mehmet Kaşka
Dersin Yardımcıları --
Dersin Öğrenme Çıktıları Batı Anadolu'da Bronz Çağdan itibaren çarkta imal edilmiş yerel ve ithal seramikleri Myken Döneminden itibaren Geç Geometrik Dönem (MÖ. 760-700) tanımak. Batı Anadolu'da özellikle Geometrik Dönemin ortasından (MÖ. 850-760) itibaren yerel pazar için kendisine özgü vazo dekore eden Karia atölyesini ve özelliklerini tanımak. Bölgesel özellikleri karşılaştırmalı olarak görmek, tanımak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul yok. -
Dersin İçeriği Batı Anadolu'da Bronz Çağdan itibaren çarkta imal edilmiş yerel ve ithal seramikleri Myken Döneminden itibaren Geç Geometrik Dönem (MÖ. 760-700) tanımak. Batı Anadolu'da özellikle Geometrik Dönemin ortasından (MÖ. 850-760) itibaren yerel pazar için kendisine özgü vazo dekore eden Karia atölyesini ve özelliklerini tanımak. Bölgesel özellikleri karşılaştırmalı olarak görmek, tanımak.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Batı Anadolu'da Bronz Çağdan itibaren çarkta imal edilmiş yerel ve ithal seramikleri Myken Döneminden itibaren Geç Geometrik Dönem (MÖ. 760-700) tanımak. Batı Anadolu'da özellikle Geometrik Dönemin ortasından (MÖ. 850-760) itibaren yerel pazar için kendisine özgü vazo dekore eden Karia atölyesini ve özelliklerini tanımak. Bölgesel özellikleri karşılaştırmalı olarak görmek, tanımak.
Dersin Amacı Batı Anadolu'daki Myken, Protogeometrik ve Geometrik Dönem Seramik Merkezleri, ekolleri ve buluntu yerleri hakkında bilgi edinmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin tarihi ve coğrafi çerçevesinin ana hatları ile tanıtılması
  Ön Hazırlık: O. KARA, Karia Bölgesi Tunç Çağı Yerleşimleri, Konya 2013; R. BOZKURTTAN, Geç Tunç Çağı sonrası İonia yerleşim mimarisi, Diyarbakır 2015.
2 Geç Myken Dönemi Seramiği (Ege Denizi adaları ve Yunanistan)
  Ön Hazırlık: P. A. Mountjoy, Mycenaean Pottery. An Introduction (Oxford 1991)
3 Batı Anadolu Geç Myken Dönemi Seramiği ve buluntu merkezleri
  Ön Hazırlık: C. Özgünel, Karia Geometrik Seramiği I (Ankara 1979); M. Bulba, Geoometrische Keramik Kariens (Mainz 2010)
4 Batı Anadolu Sub-Myken Dönemi Seramiği ve buluntu merkezleri
  Ön Hazırlık: V. R. d'A. Desborough, Protogeometric Pottery (Oxford 1952); C. Özgünel, Karia Geometrik Seramiği I (Ankara 1979); M. Bulba, Geoometrische Keramik Kariens (Mainz 2010)
5 Batı Anadolu Protogeometrik Dönem Seramiği ve buluntu merkezleri
  Ön Hazırlık: C. Özgünel, Karia Geometrik Seramiği I (Ankara 1979); M. Bulba, Geoometrische Keramik Kariens (Mainz 2010)
6 Karia Bölgesi Protogeometrik Seramiği üzerinde görülen motiflerKaria Bölgesi Geometrik Seramik üretim merkezleri
  Ön Hazırlık: C. Özgünel, Karia Geometrik Seramiği I (Ankara 1979); M. Bulba, Geoometrische Keramik Kariens (Mainz 2010)
7 Karia Bölgesi Erken Geometrik Dönem Seramik formları
  Ön Hazırlık: C. Özgünel, Karia Geometrik Seramiği I (Ankara 1979); M. Bulba, Geoometrische Keramik Kariens (Mainz 2010)
8 Karia Bölgesi Erken Geometrik Dönem Seramik motifleri
  Ön Hazırlık: C. Özgünel, Karia Geometrik Seramiği I (Ankara 1979); M. Bulba, Geoometrische Keramik Kariens (Mainz 2010)
9 İlk sekiz haftada işlenen konuların tartışılarak değerlendirilmesi
10 Karia Bölgesi Orta Geometrik Dönem Seramik formları
  Ön Hazırlık: C. Özgünel, Karia Geometrik Seramiği I (Ankara 1979); M. Bulba, Geoometrische Keramik Kariens (Mainz 2010)
11 Karia Bölgesi Orta Geometrik Dönem Seramik motifleri
  Ön Hazırlık: C. Özgünel, Karia Geometrik Seramiği I (Ankara 1979); M. Bulba, Geoometrische Keramik Kariens (Mainz 2010)
12 Karia Bölgesi Geç Geometrik Dönem Seramik formları
  Ön Hazırlık: C. Özgünel, Karia Geometrik Seramiği I (Ankara 1979); M. Bulba, Geoometrische Keramik Kariens (Mainz 2010).
13 Karia Bölgesi Geç ve Subgeometrik Dönem Seramik motifleri
  Ön Hazırlık: C. Özgünel, Karia Geometrik Seramiği I (Ankara 1979); M. Bulba, Geoometrische Keramik Kariens (Mainz 2010).
14 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: C. Özgünel, Karia Geometrik Seramiği I (Ankara 1979); M. Bulba, Geoometrische Keramik Kariens (Mainz 2010).
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Arkeoloji alanında gerekli altyapıya (bilgi, beceri, teknik donanım vb.) sahip olmak. 4
2 Kazı, sondaj, yüzey araştırması vb. arkeolojik çalışma yöntemleri hakkında karşılaştırmalı uygulamalar yapabilmek. 4
3 Son arkeolojik veriler doğrultusunda yeni sonuçlara ulaşabilecek analitik düşünebilme yetkinliğine sahip olmak. 5
4 Arkeolojik alanlarda, öncelikle grup içerisinde ve daha sonra bireysel olarak çalışma ve inceleme yapmak. 4
5 Sosyal, kendisi ve çevresiyle barışık, çevreye, doğaya ve topluma duyarlı olabilmek. 4
6 Türkçeyi akademik düzeyde çok iyi kullanabilme, yanı sıra bilimsel yayınları takip edebilmek ve çalışmalarımıza katılan diğer yabancı meslektaşlarla iletişim kurabilmek için gerekli olan en az bir yabancı dil bilme yetkinliği kazanmak. 4
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek. 4
8 Disiplinler arası çalışmalara katılmak ve yürütülebilmek. 4
9 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olmak. 4
10 Alanı ile ilintili uluslar arası projelerde aktif biçimde yer alabilmek. 5
11 Kalite süreçleri ve yönetimi noktalarında katılım sağlayabilme. 4
12 Öğrenim süresi boyunca farklı programlardan dersler alarak akademik alt yapısını zenginleştirebilme 4
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 35 35
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 121    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Her ders sonunda paylaşılan Power Point Sunumları, ders notları P. A. Mountjoy, Mycenaean Pottery. An Introduction (Oxford 1991); A. Furumark, Mycenaean Pottery: Analysis and Classification, Chronology (Atina 1972); C. Özgünel, Mykenische Keramik in Anatolien (Bonn 1996); E. Akurgal, Eski İzmir I, Yerleşme Katları ve Athena Tapınağı (Ankara 1983) C. Özgünel, Karia Geometrik Seramiği I (Ankara 1979); M. Bulba, Geoometrische Keramik Kariens (Mainz 2010); C. Özgünel, “Batı Anadolu ve İçerlerinde Miken Etkinlikleri”, Belleten XLVII, 187, 1983.
Diğer Kaynaklar Her ders sonunda paylaşılan Power Point Sunumları, ders notları P. A. Mountjoy, Mycenaean Pottery. An Introduction (Oxford 1991); A. Furumark, Mycenaean Pottery: Analysis and Classification, Chronology (Atina 1972); C. Özgünel, Mykenische Keramik in Anatolien (Bonn 1996); E. Akurgal, Eski İzmir I, Yerleşme Katları ve Athena Tapınağı (Ankara 1983) C. Özgünel, Karia Geometrik Seramiği I (Ankara 1979); M. Bulba, Geoometrische Keramik Kariens (Mainz 2010); C. Özgünel, “Batı Anadolu ve İçerlerinde Miken Etkinlikleri”, Belleten XLVII, 187, 1983.
Materyal
Dökümanlar Her ders sonunda paylaşılan Power Point Sunumları, ders notları P. A. Mountjoy, Mycenaean Pottery. An Introduction (Oxford 1991); A. Furumark, Mycenaean Pottery: Analysis and Classification, Chronology (Atina 1972); C. Özgünel, Mykenische Keramik in Anatolien (Bonn 1996); E. Akurgal, Eski İzmir I, Yerleşme Katları ve Athena Tapınağı (Ankara 1983) C. Özgünel, Karia Geometrik Seramiği I (Ankara 1979); M. Bulba, Geoometrische Keramik Kariens (Mainz 2010); C. Özgünel, “Batı Anadolu ve İçerlerinde Miken Etkinlikleri”, Belleten XLVII, 187, 1983.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)