Ders Adı Batı Anadolu Uygarlıkları ve Sanatı
Ders Kodu ARK-120
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları "Batı Anadolu Uygarlıkları ve Sanatı" dersi kapsamında bölgede yaşayan uygarlıklarının genel hatlarıyla tanınabilmesi ve Arkeoloji'nin alan çalışmalarında karşılaşılacak örneklerin tanınabilmesi ve tanımlanması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Batı Anadolu Bölgesi'nin sanatı, Pers, Lydia, Ionia, Aiolia, Lykia ve Karia'da Antik Dönem sanatında yaşanan sürecin tarihsel arka planı.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Batı Anadolu Bölgesinin Arkaik, Klasik, Hellenistik ve Roma Dönemlerindeki sanatı. Bölgenin Hellenistik ve Roma Dönemlerindeki sanatındaki değişimler ve etkileşimler.
Dersin Amacı "Batı Anadolu Uygarlıkları ve Sanatı" dersinin ana hatlarıyla tanıtılması, dersin tarihsel çerçevesinin ve Lydia, Ionia, Aiolia uygarlıklarının genel hatlarıyla tanıtılması.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır.
Hafta Konular  
1 "Batı Anadolu Uygarlıkları ve Sanatı" dersinin ana hatlarıyla tanıtılması, dersin tarihsel çerçevesinin ve Lydia, Ionia, Aiolia uygarlıklarının genel hatlarıyla tanıtılması.
2 Batı Anadolu'da Tunç Çağ tarihsel coğrafyası, sanatı ve Mısır, Mezopotamya, Levant Bölgesi, Girit ve Yunanistan sanatlarıyla etkileşiminin örneklerle anlatılması.
3 Batı Anadolu'daki Lydia devletinin tarihinin ana hatlarıyla tanıtılması. Lydia uygarlığı ve sanatına ait eserlerin (mimari, duvar resimleri, seramik, sikke) kendilerine has özelliklerinin anlatılması.
4 Lydia uygarlığı ve sanatı (mimari, duvar resimleri, seramik ve sikke) ve diğer kültür bölgeleriyle olan sanatsal etkileşimi.
5 Lydia Bölgesinin Pers Devleti egemenliği altındaki süreçteki sanatı, Pers mimari, resim sanatının Lydia sanatına etkileri. Lydia sanatının Pers sanatına etkileri. Söz konusu sürecin tarihsel arka planı.
6 Lydia Bölgesinin Hellenistik ve Roma Dönemlerindeki sanatı. Bölgenin Hellenistik ve Roma Dönemlerindeki sanatındaki değişimler ve etkileşimler.
7 "Batı Anadolu Uygarlıkları ve Sanatı" dersinin ana hatlarıyla tanıtılması, dersin tarihsel çerçevesinin ve Lydia, Ionia, Aiolia uygarlıklarının genel hatlarıyla tanıtılması.
8 "Batı Anadolu Uygarlıkları ve Sanatı" dersinin ana hatlarıyla tanıtılması, dersin tarihsel çerçevesinin ve Lydia, Ionia, Aiolia uygarlıklarının genel hatlarıyla tanıtılması.
9 "Batı Anadolu Uygarlıkları ve Sanatı" dersinin ana hatlarıyla tanıtılması, dersin tarihsel çerçevesinin ve Lydia, Ionia, Aiolia uygarlıklarının genel hatlarıyla tanıtılması.
10 "Batı Anadolu Uygarlıkları ve Sanatı" dersinin ana hatlarıyla tanıtılması, dersin tarihsel çerçevesinin ve Lydia, Ionia, Aiolia uygarlıklarının genel hatlarıyla tanıtılması.
11 "Batı Anadolu Uygarlıkları ve Sanatı" dersinin ana hatlarıyla tanıtılması, dersin tarihsel çerçevesinin ve Lydia, Ionia, Aiolia uygarlıklarının genel hatlarıyla tanıtılması.
12 "Batı Anadolu Uygarlıkları ve Sanatı" dersinin ana hatlarıyla tanıtılması, dersin tarihsel çerçevesinin ve Lydia, Ionia, Aiolia uygarlıklarının genel hatlarıyla tanıtılması.
13 "Batı Anadolu Uygarlıkları ve Sanatı" dersinin ana hatlarıyla tanıtılması, dersin tarihsel çerçevesinin ve Lydia, Ionia, Aiolia uygarlıklarının genel hatlarıyla tanıtılması.
14 "Batı Anadolu Uygarlıkları ve Sanatı" dersinin ana hatlarıyla tanıtılması, dersin tarihsel çerçevesinin ve Lydia, Ionia, Aiolia uygarlıklarının genel hatlarıyla tanıtılması.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 2
2 2
3 1
4 2
5 2
6 2
7 2
8 2
9 2
10 2
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Arkaik ve Klasik Dönemde Batı Anadolu, İsmail Gezgin Eski Çağ'da Ege Bölgesi, G. E. Bean
Diğer Kaynaklar Eski Çağ'da Ege Bölgesi, G. E. Bean
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)