Ders Adı Alan Arkeolojisi II
Ders Kodu ARK-126
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Murat FIRAT
Dersin Yardımcıları --
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kazı ve araştırma yöntemleri ile mimari ve seramik çizim teknikleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Arkeolojik sahalarda gerekleştirilen çalışmalar (kazı, yüzey araştırması, ölçüm, çizim, envanter vb.) öğrenmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Farklı kültür katmanlarının belirlenmesinde izlenecek yöntemler
  Ön Hazırlık: V. Sevin, Arkeolojik kazı sistemi el kitabı, Istanbul (1995) H. T. Uçankuş, Bir İnsan ve Uygarlık Bilimi Arkeoloji, Ankara, 2000. T. R. Hester, H. J. Shafer, K. L. Feder, Field Methods in Archaeology, 2009. Colin Renfrew, Paul Bahn, Archaeology: Theories, Methods, and Practice, 2018.
2 Kazılarda belgeleme yöntemleri: 1) Genel olarak belgeleme 2) Yazılı belgeleme
  Ön Hazırlık: V. Sevin, Arkeolojik kazı sistemi el kitabı, Istanbul (1995) H. T. Uçankuş, Bir İnsan ve Uygarlık Bilimi Arkeoloji, Ankara, 2000. T. R. Hester, H. J. Shafer, K. L. Feder, Field Methods in Archaeology, 2009. Colin Renfrew, Paul Bahn, Archaeology: Theories, Methods, and Practice, 2018.
3 Arkeolojik kazılarda belgeleme yöntemleri: 3) Çizimle kayıt (Eskiz çizimleri, açıklayıcı çizimler) 4) Fotografik belgeleme
  Ön Hazırlık: V. Sevin, Arkeolojik kazı sistemi el kitabı, Istanbul (1995) H. T. Uçankuş, Bir İnsan ve Uygarlık Bilimi Arkeoloji, Ankara, 2000. T. R. Hester, H. J. Shafer, K. L. Feder, Field Methods in Archaeology, 2009. Colin Renfrew, Paul Bahn, Archaeology: Theories, Methods, and Practice, 2018.
4 Arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarında kullanılan fişler, envanter defteri ve müze envanter defteri gibi kayıt ekipmanları
  Ön Hazırlık: V. Sevin, Arkeolojik kazı sistemi el kitabı, Istanbul (1995) H. T. Uçankuş, Bir İnsan ve Uygarlık Bilimi Arkeoloji, Ankara, 2000. T. R. Hester, H. J. Shafer, K. L. Feder, Field Methods in Archaeology, 2009. Colin Renfrew, Paul Bahn, Archaeology: Theories, Methods, and Practice, 2018.
5 Arkeolojik araştırmaların sonuçlanması ve rapor yazımı
  Ön Hazırlık: V. Sevin, Arkeolojik kazı sistemi el kitabı, Istanbul (1995) H. T. Uçankuş, Bir İnsan ve Uygarlık Bilimi Arkeoloji, Ankara, 2000. T. R. Hester, H. J. Shafer, K. L. Feder, Field Methods in Archaeology, 2009. Colin Renfrew, Paul Bahn, Archaeology: Theories, Methods, and Practice, 2018.
6 Korunması gereken kültür ve tabiat varlıklarının belirlenmesi
  Ön Hazırlık: V. Sevin, Arkeolojik kazı sistemi el kitabı, Istanbul (1995) H. T. Uçankuş, Bir İnsan ve Uygarlık Bilimi Arkeoloji, Ankara, 2000. T. R. Hester, H. J. Shafer, K. L. Feder, Field Methods in Archaeology, 2009. Colin Renfrew, Paul Bahn, Archaeology: Theories, Methods, and Practice, 2018.
7 Arkeolojide restorasyon ve konservasyon çalışmaları: Temizleme, sağlamlaştırma, tümleme
  Ön Hazırlık: V. Sevin, Arkeolojik kazı sistemi el kitabı, Istanbul (1995) H. T. Uçankuş, Bir İnsan ve Uygarlık Bilimi Arkeoloji, Ankara, 2000. T. R. Hester, H. J. Shafer, K. L. Feder, Field Methods in Archaeology, 2009. Colin Renfrew, Paul Bahn, Archaeology: Theories, Methods, and Practice, 2018.
8 Genel hatlarıyla seramik çizimi, küçük eser çizimi ve mimari çizim teknikleri
  Ön Hazırlık: O. Şahinler, Mimarlık'ta Teknik Resim, İstanbul Devlet G.S.A., İstanbul (1975), V. Sevin, Arkeolojik kazı sistemi el kitabı, Istanbul (1995) H. T. Uçankuş, Bir İnsan ve Uygarlık Bilimi Arkeoloji, Ankara, 2000. T. R. Hester, H. J. Shafer, K. L. Feder, Field Methods in Archaeology, 2009. Colin Renfrew, Paul Bahn, Archaeology: Theories, Methods, and Practice, 2018. v Coockson, B. Claasz, Arkeolojik illüstrasyon ve fotoğrafçılık, Ankara, 2006.
9 Mimari çizim yöntemleri ve kullanılan araç gereçler: Plan, kesit, röleve teknikleri ve arazide kod alınması
  Ön Hazırlık: O. Şahinler, Mimarlık'ta Teknik Resim, İstanbul Devlet G.S.A., İstanbul (1975), V. Sevin, Arkeolojik kazı sistemi el kitabı, Istanbul (1995) H. T. Uçankuş, Bir İnsan ve Uygarlık Bilimi Arkeoloji, Ankara, 2000. T. R. Hester, H. J. Shafer, K. L. Feder, Field Methods in Archaeology, 2009. Colin Renfrew, Paul Bahn, Archaeology: Theories, Methods, and Practice, 2018. H. T. Uçankuş, Bir İnsan ve Uygarlık Bilimi Arkeoloji, Ankara, 2000. Coockson, B. Claasz, Arkeolojik illüstrasyon ve fotoğrafçılık, Ankara, 2006.
10 Plan, kesit, röleve teknikleri ve arazide kod alınması
  Ön Hazırlık: O. Şahinler, Mimarlık'ta Teknik Resim, İstanbul Devlet G.S.A., İstanbul (1975). V. Sevin, Arkeolojik kazı sistemi el kitabı, Istanbul (1995) H. T. Uçankuş, Bir İnsan ve Uygarlık Bilimi Arkeoloji, Ankara, 2000. T. R. Hester, H. J. Shafer, K. L. Feder, Field Methods in Archaeology, 2009. Colin Renfrew, Paul Bahn, Archaeology: Theories, Methods, and Practice, 2018. H. T. Uçankuş, Bir İnsan ve Uygarlık Bilimi Arkeoloji, Ankara, 2000. Coockson, B. Claasz, Arkeolojik illüstrasyon ve fotoğrafçılık, Ankara, 2006.
11 Küçük buluntuların çizimi
  Ön Hazırlık: O. Şahinler, Mimarlık'ta Teknik Resim, İstanbul Devlet G.S.A., İstanbul (1975). V. Sevin, Arkeolojik kazı sistemi el kitabı, Istanbul (1995) H. T. Uçankuş, Bir İnsan ve Uygarlık Bilimi Arkeoloji, Ankara, 2000. T. R. Hester, H. J. Shafer, K. L. Feder, Field Methods in Archaeology, 2009. Colin Renfrew, Paul Bahn, Archaeology: Theories, Methods, and Practice, 2018. H. T. Uçankuş, Bir İnsan ve Uygarlık Bilimi Arkeoloji, Ankara, 2000.
12 Küçük buluntuların çizimi
  Ön Hazırlık: V. Sevin, Arkeolojik kazı sistemi el kitabı, Istanbul (1995) H. T. Uçankuş, Bir İnsan ve Uygarlık Bilimi Arkeoloji, Ankara, 2000. T. R. Hester, H. J. Shafer, K. L. Feder, Field Methods in Archaeology, 2009. Colin Renfrew, Paul Bahn, Archaeology: Theories, Methods, and Practice, 2018. O. Şahinler, Mimarlık'ta Teknik Resim, İstanbul Devlet G.S.A., İstanbul (1975). H. T. Uçankuş, Bir İnsan ve Uygarlık Bilimi Arkeoloji, Ankara, 2000.
13 Küçük buluntuların ve mimari eserlerin kataloglanması
  Ön Hazırlık: V. Sevin, Arkeolojik kazı sistemi el kitabı, Istanbul (1995) H. T. Uçankuş, Bir İnsan ve Uygarlık Bilimi Arkeoloji, Ankara, 2000. T. R. Hester, H. J. Shafer, K. L. Feder, Field Methods in Archaeology, 2009. Colin Renfrew, Paul Bahn, Archaeology: Theories, Methods, and Practice, 2018. O. Şahinler, Mimarlık'ta Teknik Resim, İstanbul Devlet G.S.A., İstanbul (1975). H. T. Uçankuş, Bir İnsan ve Uygarlık Bilimi Arkeoloji, Ankara, 2000.
14 Alan çalışmalarının genel olarak değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: O. Şahinler, Mimarlık'ta Teknik Resim, İstanbul Devlet G.S.A., İstanbul (1975).V. Sevin, Arkeolojik kazı sistemi el kitabı, Istanbul (1995) H. T. Uçankuş, Bir İnsan ve Uygarlık Bilimi Arkeoloji, Ankara, 2000. T. R. Hester, H. J. Shafer, K. L. Feder, Field Methods in Archaeology, 2009. Colin Renfrew, Paul Bahn, Archaeology: Theories, Methods, and Practice, 2018. H. T. Uçankuş, Bir İnsan ve Uygarlık Bilimi Arkeoloji, Ankara, 2000.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Arkeoloji alanında gerekli altyapıya (bilgi, beceri, teknik donanım vb.) sahip olmak. 4
2 Kazı, sondaj, yüzey araştırması vb. arkeolojik çalışma yöntemleri hakkında karşılaştırmalı uygulamalar yapabilmek. 5
3 Son arkeolojik veriler doğrultusunda yeni sonuçlara ulaşabilecek analitik düşünebilme yetkinliğine sahip olmak. 4
4 Arkeolojik alanlarda, öncelikle grup içerisinde ve daha sonra bireysel olarak çalışma ve inceleme yapmak. 4
5 Sosyal, kendisi ve çevresiyle barışık, çevreye, doğaya ve topluma duyarlı olabilmek. 3
6 Türkçeyi akademik düzeyde çok iyi kullanabilme, yanı sıra bilimsel yayınları takip edebilmek ve çalışmalarımıza katılan diğer yabancı meslektaşlarla iletişim kurabilmek için gerekli olan en az bir yabancı dil bilme yetkinliği kazanmak. 4
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek. 3
8 Disiplinler arası çalışmalara katılmak ve yürütülebilmek. 4
9 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olmak. 4
10 Alanı ile ilintili uluslar arası projelerde aktif biçimde yer alabilmek. 4
11 Kalite süreçleri ve yönetimi noktalarında katılım sağlayabilme. 3
12 Öğrenim süresi boyunca farklı programlardan dersler alarak akademik alt yapısını zenginleştirebilme 3
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 0
Devam 0 0
Uygulama 1 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 1 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 1 1 1
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 5 5 25
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 176    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu V. Sevin, Arkeolojik kazı sistemi el kitabı, Istanbul (1995) H. T. Uçankuş, Bir İnsan ve Uygarlık Bilimi Arkeoloji, Ankara, 2000. T. R. Hester, H. J. Shafer, K. L. Feder, Field Methods in Archaeology, 2009. Colin Renfrew, Paul Bahn, Archaeology: Theories, Methods, and Practice, 2018.
Diğer Kaynaklar V. Sevin, Arkeolojik kazı sistemi el kitabı, Istanbul (1995) H. T. Uçankuş, Bir İnsan ve Uygarlık Bilimi Arkeoloji, Ankara, 2000. T. R. Hester, H. J. Shafer, K. L. Feder, Field Methods in Archaeology, 2009. Colin Renfrew, Paul Bahn, Archaeology: Theories, Methods, and Practice, 2018.
Materyal
Dökümanlar V. Sevin, Arkeolojik kazı sistemi el kitabı, Istanbul (1995) H. T. Uçankuş, Bir İnsan ve Uygarlık Bilimi Arkeoloji, Ankara, 2000. T. R. Hester, H. J. Shafer, K. L. Feder, Field Methods in Archaeology, 2009. Colin Renfrew, Paul Bahn, Archaeology: Theories, Methods, and Practice, 2018.
Ödevler Mimari ve seramik çizim teknikleri içerikli.
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)