Ders Adı Arkaik Dönem Seramiği
Ders Kodu ARK-136
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Mehmet Kaşka
Dersin Yardımcıları --
Dersin Öğrenme Çıktıları ....................
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul yok -
Dersin İçeriği M.Ö. 700-490 tarihleri arasında (Arkaik Dönem) Batı Anadolu, Ege adaları ve Yunanistan'da görülen vazo formları, işlevleri, kronolojisi, üretim merkezleri, dekorasyon teknikleri, vazolar üzerinde görülen sahneler, vazo ressamları-çömlekçiler ve terminolojisi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ....................
Dersin Amacı Arkaik Dönem vazo formları, işlevleri, kronolojisi, üretim merkezleri, dekorasyon teknikleri, vazolar üzerinde görülen sahneler, vazo ressamları-çömlekçiler ve terminolojisi hakkında bilgi kazanmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin kapsamı hakkında genel bilgilendirme.
  Ön Hazırlık: Bir yarıyıl önceki "Protogeometrik ve Geometrik Dönem Seramiği" dersinin sunumları.
2 Arkaik Dönem vazo formlarının tanıtılması İşlev ve kökenleri hakkında bilgi.
  Ön Hazırlık: F. B. KURNAZ, Eski Yunan ve Roma Kaplar-İşlevler (İstanbul 2016); İ. DELEMEN-S. ÇOKAY-KEPÇE, Yunan ve Roma Kap Formları Sözlüğü (İstanbul 2009); R. M. COOK, Greek Painted Pottery (Londra 1992).
3 Protokorinth Dönemi seramikleri hakkında bilgi.
  Ön Hazırlık: H. PAYNE, Necrocorinthia: a Study of Corinthian Art in the Archaic Period (Oxford 1931); T. BAKIR, Korinth Seramiğinde Aslan Figürünün Gelişimi (İzmir 1982)
4 Protoattik Dönem Seramiği hakkında bilgi.
  Ön Hazırlık: E.T.H. BRANN, Late Geometric and Protoattic Pottery, The Athenian Agora VIII (Princeton 1962); R.M. COOK, Greek Painted Pottery (Londra 1993)
5 Transisyonel (Geçiş) Dönem ve Erken Korinth Dönemi Seramiği hakkında bilgi.
  Ön Hazırlık: H. PAYNE, Necrocorinthia: a Study of Corinthian Art in the Archaic Period (Oxford 1931)
6 Orta ve Geç Korinth Dönemi vazoları hakkında bilgi
  Ön Hazırlık: H. PAYNE, Necrocorinthia: a Study of Corinthian Art in the Archaic Period (Oxford 1931)
7 Attika Siyah Figürlü Seramiği I
  Ön Hazırlık: J. BOARDMAN, Siyah Figürlü Atina Vazoları (İstanbul 2003); J.D. BEAZLEY, Attic Black Figure Vase Painters (Oxford 1956); J.D. BEAZLEY, The Development of Attic Black Figure (Oxford 1986).
8 Attika Siyah Figürlü Seramiği II
  Ön Hazırlık: J. BOARDMAN, Siyah Figürlü Atina Vazoları (İstanbul 2003); J.D. BEAZLEY, Attic Black Figure Vase Painters (Oxford 1956); J.D. BEAZLEY, The Development of Attic Black Figure (Oxford 1986).
9 Attika Siyah Figürlü Seramiği III
  Ön Hazırlık: J. BOARDMAN, Siyah Figürlü Atina Vazoları (İstanbul 2003); J.D. BEAZLEY, Attic Black Figure Vase Painters (Oxford 1956).
10 Attika Siyah Figürlü Seramiğinde sanatçı belirleme yöntemleri
  Ön Hazırlık: G. BAKIR, Berlin F 1659 Ressamı, İzmir 1979
11 Batı Anadolu Arkaik Dönem Seramiği: Yaban Keçisi Stili (Güney Ionia Bölgesi)
  Ön Hazırlık: R. M. COOK, Greek Painted Pottery (Londra 1992); E. N. IRMAK, Enez’de (Ainos) Ele Geçen Orientalizan Seramikler, Edirne 2010.
12 Batı Anadolu Arkaik Dönem Seramiği: Yaban Keçisi Stili (Kuzey Ionia ve Aiolia Bölgeleri)
  Ön Hazırlık: N. AYTAÇLAR, Klazomenai Orientalizan Seramiği (İzmir 2005); K. İREN, Aiolische orientalisierende Keramik (İstanbul 2003); R. M. COOK, Greek Painted Pottery (Londra 1992).R.M. COOK-P. DUPONT, East Greek Pottery (London 1988); R. M. COOK, Greek Painted Pottery (Londra 1992).
13 Batı Anadolu Arkaik Dönem Seramiği: Khios, Karia, Lydia Bölgeleri. Klazomenai Lahitleri
  Ön Hazırlık: İ. FAZLIOĞLU, Karia Orientalizan Seramiği (İzmir 1998); R. M. COOK, Greek Painted Pottery (Londra 1992).
14 Fikellura Seramiği
  Ön Hazırlık: R.M. COOK-P. DUPONT, East Greek Pottery (Londra 1988); G.P. SCHAUS, Two Fikellura Vase Painters, BSA 81, 1986, 251-295.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Arkeoloji alanında gerekli altyapıya (bilgi, beceri, teknik donanım vb.) sahip olmak. 5
2 Kazı, sondaj, yüzey araştırması vb. arkeolojik çalışma yöntemleri hakkında karşılaştırmalı uygulamalar yapabilmek. 4
3 Son arkeolojik veriler doğrultusunda yeni sonuçlara ulaşabilecek analitik düşünebilme yetkinliğine sahip olmak. 5
4 Arkeolojik alanlarda, öncelikle grup içerisinde ve daha sonra bireysel olarak çalışma ve inceleme yapmak. 4
5 Sosyal, kendisi ve çevresiyle barışık, çevreye, doğaya ve topluma duyarlı olabilmek. 4
6 Türkçeyi akademik düzeyde çok iyi kullanabilme, yanı sıra bilimsel yayınları takip edebilmek ve çalışmalarımıza katılan diğer yabancı meslektaşlarla iletişim kurabilmek için gerekli olan en az bir yabancı dil bilme yetkinliği kazanmak. 5
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek. 4
8 Disiplinler arası çalışmalara katılmak ve yürütülebilmek. 4
9 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olmak. 4
10 Alanı ile ilintili uluslar arası projelerde aktif biçimde yer alabilmek. 3
11 Kalite süreçleri ve yönetimi noktalarında katılım sağlayabilme. 3
12 Öğrenim süresi boyunca farklı programlardan dersler alarak akademik alt yapısını zenginleştirebilme 4
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 35 35
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 121    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu İ. FAZLIOĞLU, Karia Orientalizan Seramiği (İzmir 1998); B. HÜRMÜZLÜ, Klazomenai Akpınar Nekropolisi, (İzmir 2003); N. AYTAÇLAR, Klazomenai Orientalizan Seramiği (İzmir 2005); K. İREN, Aiolische orientalisierende Keramik (İstanbul 2003); E.T.H. BRANN, Late Geometric and Protoattic Pottery, The Athenian Agora VIII (Princeton 1962); H. PAYNE, Necrocorinthia: a Study of Corinthian Art in the Archaic Period (Oxford 1931); T. BAKIR, Korinth Seramiğinde Aslan Figürünün Gelişimi (İzmir 1982); G. BAKIR, Berlin F 1659 Ressamı (İzmir 1979); R. M. COOK, Greek Painted Pottery (Londra 1992); F. B. KURNAZ, Eski Yunan ve Roma Kaplar-İşlevler (İstanbul 2016); İ. DELEMEN-S. ÇOKAY-KEPÇE, Yunan ve Roma Kap Formları Sözlüğü (İstanbul 2009);J. BOARDMAN, Siyah Figürlü Atina Vazoları (İstanbul 2003); J.D. BEAZLEY, Attic Black Figure Vase Painters (Oxford 1956); J.D. BEAZLEY, The Development of Attic Black Figure (Oxford 1986); R.M. COOK-P. DUPONT, East Greek Pottery (London 1988); G.P. SCHAUS, Two Fikellura Vase Painters, BSA 81, 1986, 251-295.
Diğer Kaynaklar İ. FAZLIOĞLU, Karia Orientalizan Seramiği (İzmir 1998); B. HÜRMÜZLÜ, Klazomenai Akpınar Nekropolisi, (İzmir 2003); N. AYTAÇLAR, Klazomenai Orientalizan Seramiği (İzmir 2005); K. İREN, Aiolische orientalisierende Keramik (İstanbul 2003); E.T.H. BRANN, Late Geometric and Protoattic Pottery, The Athenian Agora VIII (Princeton 1962); H. PAYNE, Necrocorinthia: a Study of Corinthian Art in the Archaic Period (Oxford 1931); T. BAKIR, Korinth Seramiğinde Aslan Figürünün Gelişimi (İzmir 1982); G. BAKIR, Berlin F 1659 Ressamı (İzmir 1979); R. M. COOK, Greek Painted Pottery (Londra 1992); F. B. KURNAZ, Eski Yunan ve Roma Kaplar-İşlevler (İstanbul 2016); İ. DELEMEN-S. ÇOKAY-KEPÇE, Yunan ve Roma Kap Formları Sözlüğü (İstanbul 2009);J. BOARDMAN, Siyah Figürlü Atina Vazoları (İstanbul 2003); J.D. BEAZLEY, Attic Black Figure Vase Painters (Oxford 1956); J.D. BEAZLEY, The Development of Attic Black Figure (Oxford 1986); R.M. COOK-P. DUPONT, East Greek Pottery (London 1988); G.P. SCHAUS, Two Fikellura Vase Painters, BSA 81, 1986, 251-295.
Materyal
Dökümanlar İ. FAZLIOĞLU, Karia Orientalizan Seramiği (İzmir 1998); B. HÜRMÜZLÜ, Klazomenai Akpınar Nekropolisi, (İzmir 2003); N. AYTAÇLAR, Klazomenai Orientalizan Seramiği (İzmir 2005); K. İREN, Aiolische orientalisierende Keramik (İstanbul 2003); E.T.H. BRANN, Late Geometric and Protoattic Pottery, The Athenian Agora VIII (Princeton 1962); H. PAYNE, Necrocorinthia: a Study of Corinthian Art in the Archaic Period (Oxford 1931); T. BAKIR, Korinth Seramiğinde Aslan Figürünün Gelişimi (İzmir 1982); G. BAKIR, Berlin F 1659 Ressamı (İzmir 1979); R. M. COOK, Greek Painted Pottery (Londra 1992); F. B. KURNAZ, Eski Yunan ve Roma Kaplar-İşlevler (İstanbul 2016); İ. DELEMEN-S. ÇOKAY-KEPÇE, Yunan ve Roma Kap Formları Sözlüğü (İstanbul 2009);J. BOARDMAN, Siyah Figürlü Atina Vazoları (İstanbul 2003); J.D. BEAZLEY, Attic Black Figure Vase Painters (Oxford 1956); J.D. BEAZLEY, The Development of Attic Black Figure (Oxford 1986); R.M. COOK-P. DUPONT, East Greek Pottery (London 1988); G.P. SCHAUS, Two Fikellura Vase Painters, BSA 81, 1986, 251-295.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)