Ders Adı Kültürel Antropoloji
Ders Kodu ARK-141
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Dr. Meriç Kükrer
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları ....................
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
- -
Dersin İçeriği Bu ders, insanın varoluş tarzlarının, bir başka deyişle yaşam dünyasının karşılaştırmalı perspektifle incelenmesini içerir. Bu bağlamda toplumsal cinsiyet, akrabalık, din, ritüel, dil, siyaset, küreselleşme, tıp, bilim gibi kavramlar, dünyadan farklı örnekler aracılığıyla kültürel antropolojinin bütüncül perspektifinden araştırılır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ....................
Dersin Amacı Bu dersin amacı, kültürel antropoloji alanının temel kuramsal yaklaşımlarını ve paradigmalarını ortaya koymak, aynı zamanda bu alanda yapılmış başlıca çalışmaları tanıtmaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Antropolojinin ve Kültürel Antropolojinin Neliğine Dair Genel Giriş
2 Kültür Kavramı, Emik-Etik Yaklaşım ve Kültürel Rölativizm
3 Anlam Yaratma ve Dil
4 Dinsel Inanç ve Ritüel
5 Kimlik ve Eşitsizlik: Toplumsal Cinsiyet, Etnisite ve Ulus I
6 Kimlik ve Eşitsizlik: Toplumsal Cinsiyet, Etnisite ve Ulus II
7 Ara sınav I...
8 Akrabalık, Evlilik ve Hane Birliği
9 Siyasal Antropoloji
10 Ekonomik Antropoloji
11 Küreselleşme
12 Tıbbi Antropolojisi
13 Kültürel Antropolojide Teori
14 Etnografik Yöntem
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Arkeoloji alanında gerekli altyapıya (bilgi, beceri, teknik donanım vb.) sahip olmak. 4
2 Kazı, sondaj, yüzey araştırması vb. arkeolojik çalışma yöntemleri hakkında karşılaştırmalı uygulamalar yapabilmek. 3
3 Son arkeolojik veriler doğrultusunda yeni sonuçlara ulaşabilecek analitik düşünebilme yetkinliğine sahip olmak. 4
4 Arkeolojik alanlarda, öncelikle grup içerisinde ve daha sonra bireysel olarak çalışma ve inceleme yapmak. 4
5 Sosyal, kendisi ve çevresiyle barışık, çevreye, doğaya ve topluma duyarlı olabilmek. 5
6 Türkçeyi akademik düzeyde çok iyi kullanabilme, yanı sıra bilimsel yayınları takip edebilmek ve çalışmalarımıza katılan diğer yabancı meslektaşlarla iletişim kurabilmek için gerekli olan en az bir yabancı dil bilme yetkinliği kazanmak. 5
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek. 5
8 Disiplinler arası çalışmalara katılmak ve yürütülebilmek. 5
9 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olmak. 5
10 Alanı ile ilintili uluslar arası projelerde aktif biçimde yer alabilmek. 4
11 Kalite süreçleri ve yönetimi noktalarında katılım sağlayabilme. 5
12 Öğrenim süresi boyunca farklı programlardan dersler alarak akademik alt yapısını zenginleştirebilme 5
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 2 20
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 72    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Robert H. Lavenda & Emily A. Schultz, 2018, Kültürel Antropoloji: Temel Kavramlar, (Çev. D. İşler & O. Hayırlı), Ankara: Doğu Batı Yayınları. Sibel Özbudun, Balkı Şafak, N. Serpil Altuntek, 2007, Antropoloji: Kuramlar/Kuramcılar, Ankara: Dipnot Yayınları. Kudret Emiroğlu & Suavi Aydın, 2003, Antropoloji Sözlüğü, «Kültür» maddesi, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Terry Eagleton, 2005, Kültür Yorumları, (Çev. Ö. Çelik), İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Terry Eagleton, 2019, Kültür, (Çev. B. Göçer), İstanbul: Can Yayınları. Daniel G. Bates, 2009, 21. yüzyılda Kültürel Antropoloji: İnsanın Doğadaki Yeri, (Çev. S. Aydın), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Ladislav Holy, 2016, Antropolojinin Akrabalık Yaklaşımları, (Çev. Ç. Enneli), Ankara: Heretik Yayınları. E.E. Evans-Pritchard, “Nuer Politics: Structure and System, The Anthropology of Politics, ed. Joan Vincent, London: Blackwell, 2002, 34–38. GLEDHILL, John (2000) “Locating the Political: a Political Anthropology for Today”, 1–22-(Ch. 1), Power and Its Disguises: Anthropological Perspectives on Politics London: Pluto Press. Marc J. Swartz, Victor W. Turner, and Arthur Tuden (2002) “Political Anthropology”, 102–109, The Anthropology of Politics, ed. Joan Vincent, London: Blackwell. Michael G. Kenny & Kirsten Smille, 2016, Antropolojiye Giriş: Kültür ve Mekân Hikâyeleri, (Çev. S. Torlak), Ankara: Dipnot Yayınları. Christoph Wulf, 2015, Tarihsel Kültürel Antropoloji, (Çev. Ö. D. Sarısoy), Ankara: Dipnot Yayınları. John W. Creswell, 2012, Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches, SAGE Publications.
Diğer Kaynaklar Robert H. Lavenda & Emily A. Schultz, 2018, Kültürel Antropoloji: Temel Kavramlar, (Çev. D. İşler & O. Hayırlı), Ankara: Doğu Batı Yayınları. Sibel Özbudun, Balkı Şafak, N. Serpil Altuntek, 2007, Antropoloji: Kuramlar/Kuramcılar, Ankara: Dipnot Yayınları. Kudret Emiroğlu & Suavi Aydın, 2003, Antropoloji Sözlüğü, «Kültür» maddesi, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Terry Eagleton, 2005, Kültür Yorumları, (Çev. Ö. Çelik), İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Terry Eagleton, 2019, Kültür, (Çev. B. Göçer), İstanbul: Can Yayınları. Daniel G. Bates, 2009, 21. yüzyılda Kültürel Antropoloji: İnsanın Doğadaki Yeri, (Çev. S. Aydın), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Ladislav Holy, 2016, Antropolojinin Akrabalık Yaklaşımları, (Çev. Ç. Enneli), Ankara: Heretik Yayınları. E.E. Evans-Pritchard, “Nuer Politics: Structure and System, The Anthropology of Politics, ed. Joan Vincent, London: Blackwell, 2002, 34–38. GLEDHILL, John (2000) “Locating the Political: a Political Anthropology for Today”, 1–22-(Ch. 1), Power and Its Disguises: Anthropological Perspectives on Politics London: Pluto Press. Marc J. Swartz, Victor W. Turner, and Arthur Tuden (2002) “Political Anthropology”, 102–109, The Anthropology of Politics, ed. Joan Vincent, London: Blackwell. Michael G. Kenny & Kirsten Smille, 2016, Antropolojiye Giriş: Kültür ve Mekân Hikâyeleri, (Çev. S. Torlak), Ankara: Dipnot Yayınları. Christoph Wulf, 2015, Tarihsel Kültürel Antropoloji, (Çev. Ö. D. Sarısoy), Ankara: Dipnot Yayınları. John W. Creswell, 2012, Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches, SAGE Publications.
Materyal
Dökümanlar Robert H. Lavenda & Emily A. Schultz, 2018, Kültürel Antropoloji: Temel Kavramlar, (Çev. D. İşler & O. Hayırlı), Ankara: Doğu Batı Yayınları. Sibel Özbudun, Balkı Şafak, N. Serpil Altuntek, 2007, Antropoloji: Kuramlar/Kuramcılar, Ankara: Dipnot Yayınları. Kudret Emiroğlu & Suavi Aydın, 2003, Antropoloji Sözlüğü, «Kültür» maddesi, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Terry Eagleton, 2005, Kültür Yorumları, (Çev. Ö. Çelik), İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Terry Eagleton, 2019, Kültür, (Çev. B. Göçer), İstanbul: Can Yayınları. Daniel G. Bates, 2009, 21. yüzyılda Kültürel Antropoloji: İnsanın Doğadaki Yeri, (Çev. S. Aydın), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Ladislav Holy, 2016, Antropolojinin Akrabalık Yaklaşımları, (Çev. Ç. Enneli), Ankara: Heretik Yayınları. E.E. Evans-Pritchard, “Nuer Politics: Structure and System, The Anthropology of Politics, ed. Joan Vincent, London: Blackwell, 2002, 34–38. GLEDHILL, John (2000) “Locating the Political: a Political Anthropology for Today”, 1–22-(Ch. 1), Power and Its Disguises: Anthropological Perspectives on Politics London: Pluto Press. Marc J. Swartz, Victor W. Turner, and Arthur Tuden (2002) “Political Anthropology”, 102–109, The Anthropology of Politics, ed. Joan Vincent, London: Blackwell. Michael G. Kenny & Kirsten Smille, 2016, Antropolojiye Giriş: Kültür ve Mekân Hikâyeleri, (Çev. S. Torlak), Ankara: Dipnot Yayınları. Christoph Wulf, 2015, Tarihsel Kültürel Antropoloji, (Çev. Ö. D. Sarısoy), Ankara: Dipnot Yayınları. John W. Creswell, 2012, Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches, SAGE Publications.
Ödevler
Sınavlar Sınavlarımız online test şeklinde olacak. Vize (%40), Final (%60) ağırlığa sahip olurken, dönem içinde yapılacak (4. ve 11. haftalarda) iki quiz de (%10+%10) şeklinde vize notunu etkileyecektir.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)