Ders Adı Eski Anadolu Uygarlıkları I
Ders Kodu ARK-145
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Mehmet ÖZHANLI
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları ....................
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik ve Tunç Çağrılarında, yaşamış olan uygarlıkların sanatı, kültürü, mimarisi, dini ve birbirleriyle ve Anadolu dışındaki Uygarlıklar ile olan etkileşimleri incelenerek, Uygarlıkların bir bütün halinde öğrenilmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ....................
Dersin Amacı Anadolu'da Prehistorik Çağlar'da başlayarak Demir çağına kadar olan uygarlıkların öğretilmesi amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İnsan ve evrenin yaradılışı, kültür ve Uygarlığın tanımı.
  Ön Hazırlık: Kaynak kısmında belirtilen kaynakçaların okunması.
2 Paleolitik Dönem.
  Ön Hazırlık: Kaynak kısmında belirtilen kaynakçaların okunması.
3 Neolitik Dönem
  Ön Hazırlık: Kaynak kısmında belirtilen kaynakçaların okunması.
4 Neolitik Uygarlıklarının Devamı
  Ön Hazırlık: Kaynak kısmında belirtilen kaynakçaların okunması
5 Kalkolitik Dönem
  Ön Hazırlık: Kaynak kısmında belirtilen kaynakçaların okunması.
6 Tunç Çağı Dönemi
  Ön Hazırlık: Kaynak kısmında belirtilen kaynakçaların okunması.
7 Vize Sınavı
  Ön Hazırlık: 7. haftaya kadar işlenen konuların çalışılması.
8 Troya ve Aslan Tepe Uygarlıkları
  Ön Hazırlık: Reading the references mentioned in the resource section.
9 Assur Koloni Çağı
  Ön Hazırlık: Kaynak kısmında belirtilen kaynakçaların okunması.
10 Hitit Uygarlığı Tarihi
  Ön Hazırlık: Kaynak kısmında belirtilen kaynakçaların okunması.
11 Hitit Uygarlığı
  Ön Hazırlık: Kaynak kısmında belirtilen kaynakçaların okunması.
12 Hitit Kentleri ve Mimarisi
  Ön Hazırlık: Kaynak kısmında belirtilen kaynakçaların okunması.
13 Hitit kabartma sanatı
  Ön Hazırlık: Kaynak kısmında belirtilen kaynakçaların okunması.
14 Hitit Mezopotamya ve Mısır ilişkileri
  Ön Hazırlık: Kaynak kısmında belirtilen kaynakçaların okunması.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Arkeoloji alanında gerekli altyapıya (bilgi, beceri, teknik donanım vb.) sahip olmak. 4
2 Kazı, sondaj, yüzey araştırması vb. arkeolojik çalışma yöntemleri hakkında karşılaştırmalı uygulamalar yapabilmek. 4
3 Son arkeolojik veriler doğrultusunda yeni sonuçlara ulaşabilecek analitik düşünebilme yetkinliğine sahip olmak. 5
4 Arkeolojik alanlarda, öncelikle grup içerisinde ve daha sonra bireysel olarak çalışma ve inceleme yapmak. 5
5 Sosyal, kendisi ve çevresiyle barışık, çevreye, doğaya ve topluma duyarlı olabilmek. 5
6 Türkçeyi akademik düzeyde çok iyi kullanabilme, yanı sıra bilimsel yayınları takip edebilmek ve çalışmalarımıza katılan diğer yabancı meslektaşlarla iletişim kurabilmek için gerekli olan en az bir yabancı dil bilme yetkinliği kazanmak. 4
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek. 4
8 Disiplinler arası çalışmalara katılmak ve yürütülebilmek. 5
9 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olmak. 5
10 Alanı ile ilintili uluslar arası projelerde aktif biçimde yer alabilmek. 4
11 Kalite süreçleri ve yönetimi noktalarında katılım sağlayabilme. 4
12 Öğrenim süresi boyunca farklı programlardan dersler alarak akademik alt yapısını zenginleştirebilme 5
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 13 3 39
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 67    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Tanili, Server, Yüzyılların Gerçeği ve Mirası (1. Cilt İlkçağ: Doğu, Yunan, Roma), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları,İstanbul, 2015. Pierre Bordreuil, Françoise Briquel- Chatonnet, Cecile Michel, Tarihin Başlangıçları, Alfa Basım, İstanbul, 2014. Alpagut, Berna. (1978), İnsan Evriminde Çevresel Faktörlerin Dişlere ve Gonial Açıya Etkileri, Eski Anadolu Toplumları Üzerine Bir Deneme. Antropoloji Dergisi, Sayı 8, Ankara Üniversitesi DTCF Yayınları. Arsebük, Güven. (1990. İnsan ve Evrim, Ankara: TTK Yayınları. Benedict, Ruth. (1934). Patterns of Culture. New York: Houghuton-Mifflin. Braidwood, Robert. J. (1995). Tarih Öncesi İnsan, (Çev: Mark Glazer ve Duygu Arısan Günay). Ankara: Arkeoloji ve Sanat Yayınları. Braudel, Fernand. (1995). Uygarlıkların Grameri, (Çev: Mehmet Ali Kılıçbay), Ankara: İmge Kitabevi. Childe, Gordon. (1983). Tarihte Neler Oldu? (Çev: Mete Tuncay Alaeddin Şenel), İstanbul: Alan Yayıncılık. Childe, Gordon. (2006). Kendini Yaratan İnsan, (Çev: Filiz Ofluoğlu), İstanbul: Varlık Yayınları. Güvenç, Bozkurt.(1997). Kültürün abc'si. İsyanbul: Yapı Kredi Yayınları. Güvenç, Bozkurt.(1984). İnsan ve Kültür. İsyanbul: YRemzi Kitabevi. Mallaart, J. (1967). çATAL hÖYÜK: A ANeolitic Town in Anatolia. Thames and Hudson:London Schmidt, Klaus. (2007a). Göbeklitepe-Yuvarlak Yapılar ve Kabartmalar, 12.000 Yıl Önce Anadolu, İnsanlığın En Eski Anıtları. Stuttgart: Theiss Verlag.
Diğer Kaynaklar Tanili, Server, Yüzyılların Gerçeği ve Mirası (1. Cilt İlkçağ: Doğu, Yunan, Roma), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları,İstanbul, 2015. Pierre Bordreuil, Françoise Briquel- Chatonnet, Cecile Michel, Tarihin Başlangıçları, Alfa Basım, İstanbul, 2014. Alpagut, Berna. (1978), İnsan Evriminde Çevresel Faktörlerin Dişlere ve Gonial Açıya Etkileri, Eski Anadolu Toplumları Üzerine Bir Deneme. Antropoloji Dergisi, Sayı 8, Ankara Üniversitesi DTCF Yayınları. Arsebük, Güven. (1990. İnsan ve Evrim, Ankara: TTK Yayınları. Benedict, Ruth. (1934). Patterns of Culture. New York: Houghuton-Mifflin. Braidwood, Robert. J. (1995). Tarih Öncesi İnsan, (Çev: Mark Glazer ve Duygu Arısan Günay). Ankara: Arkeoloji ve Sanat Yayınları. Braudel, Fernand. (1995). Uygarlıkların Grameri, (Çev: Mehmet Ali Kılıçbay), Ankara: İmge Kitabevi. Childe, Gordon. (1983). Tarihte Neler Oldu? (Çev: Mete Tuncay Alaeddin Şenel), İstanbul: Alan Yayıncılık. Childe, Gordon. (2006). Kendini Yaratan İnsan, (Çev: Filiz Ofluoğlu), İstanbul: Varlık Yayınları. Güvenç, Bozkurt.(1997). Kültürün abc'si. İsyanbul: Yapı Kredi Yayınları. Güvenç, Bozkurt.(1984). İnsan ve Kültür. İsyanbul: YRemzi Kitabevi. Mallaart, J. (1967). çATAL hÖYÜK: A ANeolitic Town in Anatolia. Thames and Hudson:London Schmidt, Klaus. (2007a). Göbeklitepe-Yuvarlak Yapılar ve Kabartmalar, 12.000 Yıl Önce Anadolu, İnsanlığın En Eski Anıtları. Stuttgart: Theiss Verlag.
Materyal
Dökümanlar Tanili, Server, Yüzyılların Gerçeği ve Mirası (1. Cilt İlkçağ: Doğu, Yunan, Roma), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları,İstanbul, 2015. Pierre Bordreuil, Françoise Briquel- Chatonnet, Cecile Michel, Tarihin Başlangıçları, Alfa Basım, İstanbul, 2014. Alpagut, Berna. (1978), İnsan Evriminde Çevresel Faktörlerin Dişlere ve Gonial Açıya Etkileri, Eski Anadolu Toplumları Üzerine Bir Deneme. Antropoloji Dergisi, Sayı 8, Ankara Üniversitesi DTCF Yayınları. Arsebük, Güven. (1990. İnsan ve Evrim, Ankara: TTK Yayınları. Benedict, Ruth. (1934). Patterns of Culture. New York: Houghuton-Mifflin. Braidwood, Robert. J. (1995). Tarih Öncesi İnsan, (Çev: Mark Glazer ve Duygu Arısan Günay). Ankara: Arkeoloji ve Sanat Yayınları. Braudel, Fernand. (1995). Uygarlıkların Grameri, (Çev: Mehmet Ali Kılıçbay), Ankara: İmge Kitabevi. Childe, Gordon. (1983). Tarihte Neler Oldu? (Çev: Mete Tuncay Alaeddin Şenel), İstanbul: Alan Yayıncılık. Childe, Gordon. (2006). Kendini Yaratan İnsan, (Çev: Filiz Ofluoğlu), İstanbul: Varlık Yayınları. Güvenç, Bozkurt.(1997). Kültürün abc'si. İsyanbul: Yapı Kredi Yayınları. Güvenç, Bozkurt.(1984). İnsan ve Kültür. İsyanbul: YRemzi Kitabevi. Mallaart, J. (1967). çATAL hÖYÜK: A ANeolitic Town in Anatolia. Thames and Hudson:London Schmidt, Klaus. (2007a). Göbeklitepe-Yuvarlak Yapılar ve Kabartmalar, 12.000 Yıl Önce Anadolu, İnsanlığın En Eski Anıtları. Stuttgart: Theiss Verlag.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)