Ders Adı Eski Hellence I
Ders Kodu ARK-207
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Gülcan KAŞKA
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Eski Yunanca Dilbilgisi kurallarını öğrenme, cümle analizleri. 2) Antik kaynak çözümlemesi, antik kaynaklarda geçen tarihsel, kültürel verileri öğrenme ve günümüzle kıyaslama. 3) Kendi anadilini daha iyi kullanma. 4.) Antik şehirlerde yüzeyde görülen Adak ve Mezar yazıtlarının çözümlenmesini sağlamak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Yunan Alfabesi ve temel kurallar. Aksent Kuralları. Maskulinum isim çekimi. Praesens zaman aktiv-indikativ çekim ve Medium passiv çekim. Akkusativ cum infinitivo.Dativ + ????? kullanımı. Genetiv + ????? kullanımı. Dativus Causae.??µ? fiilin çekimi. Üç bitimli sıfatlar. ???? bağlacı ile kurulan yan cümleler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1.) Eski Yunanca dilbilgisi kurallarını öğretmek ve öğrencilere cümle analizlerini yöntemlerini uygulamalı olarak göstermek. 2.) Antik Yunan kaynaklarının anlaşılmasını sağlamak. 3.) Arazi çalışmaları sırasında alanda görülen yazıtların sınıflandırılmasını öğretmek ve öğrencilerin bu yazıtları anlamasını sağlamak.
Dersin Amacı Öğrencilere dil bilgisi, kelime cümle yapısı hakkındaki bilgiler öğretmek. Bu dilin lehçeleri İon, olan Dor ve Aiol lehçelerini arasındaki farkları göstermek. Antik Yunan Kaynaklarını ve Arazi çalışmaları sırasında alanda görülen Yunanca Yazıtları değerlendirebilme yeteneğini kazandırmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Yunan alfabesine giriş ve temel kurallar. Aksent kuralları
  Ön Hazırlık: Propylaia, Yunanca Gramer Kitabı
2 Praesens Zaman ve Cümle yapıları. Maskulinum isim çekimi ve birinci ünitenin gramer konusu.
  Ön Hazırlık: Propylaia, Yunanca Gramer Kitabı
3 1. ünitenin cümle çözümlenmesi. birinci ünitede yer alan fiil ve isimlerin analizi
  Ön Hazırlık: Propylaia, Yunanca Gramer Kitabı
4 2. ünitenin gramer konuları. Çift akkusativ kullanımı. Akkusativus cum infinitivo cümleleri
  Ön Hazırlık: Propylaia, Yunanca Gramer Kitabı
5 Kısa sınav. 2. ünitenin cümle çözümlenmesi. ikinci ünitede geçen fiil ve isimlerin analizi
  Ön Hazırlık: Propylaia, Yunanca Gramer Kitabı
6 3. ünitenin gramer konuları. Üç bitimli sıfatlar. Neutrum isim çekimi.
  Ön Hazırlık: Propylaia, Yunanca Gramer Kitabı
7 3. ünitenin cümle çözümlemesi. Cümlelerde geçen fiil ve isimlerin analizi.
  Ön Hazırlık: Propylaia, Yunanca Gramer Kitabı
8 3. üniteye kadar görülen konuların genel analizi
  Ön Hazırlık: Propylaia, Yunanca Gramer Kitabı
9 4. ünitenin gramer konuları. Praesens zamanın medium-pasif çatısı. (h)wste ile kurulan cümleler
  Ön Hazırlık: Propylaia, Yunanca Gramer Kitabı
10 4. ünitenin cümle çözümlemesi. Dördüncü ünitenin cümle çözümü. Dördüncü ünitedeki fiil ve isimlerin analizi.
  Ön Hazırlık: Propylaia, Yunanca Gramer Kitabı
11 Beşinci ünitenin gramer konuları.
  Ön Hazırlık: Propylaia, Yunanca Gramer Kitabı
12 5. ünitenin cümle çözümlemesi. Beşinci ünitedeki fiil ve isimlerin analizi
  Ön Hazırlık: Propylaia, Yunanca Gramer Kitabı
13 6. ünitenin gramer konuları. Deponens fiiler. EIMI fiilinin imperfectum çekimi. Feminina isim çekimi. Şahıs zamirleri. Predikatif ve attributif pozisyon
  Ön Hazırlık: Propylaia, Yunanca Gramer Kitabı
14 6. ünitenin cümle çözümlemesi. altıncı ünitedeki fiil ve isimlerin analizi
  Ön Hazırlık: Propylaia, Yunanca Gramer Kitabı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Arkeoloji alanında gerekli altyapıya (bilgi, beceri, teknik donanım vb.) sahip olmak. 3
2 Kazı, sondaj, yüzey araştırması vb. arkeolojik çalışma yöntemleri hakkında karşılaştırmalı uygulamalar yapabilmek. 3
3 Son arkeolojik veriler doğrultusunda yeni sonuçlara ulaşabilecek analitik düşünebilme yetkinliğine sahip olmak. 4
4 Arkeolojik alanlarda, öncelikle grup içerisinde ve daha sonra bireysel olarak çalışma ve inceleme yapmak. 4
5 Sosyal, kendisi ve çevresiyle barışık, çevreye, doğaya ve topluma duyarlı olabilmek. 4
6 Türkçeyi akademik düzeyde çok iyi kullanabilme, yanı sıra bilimsel yayınları takip edebilmek ve çalışmalarımıza katılan diğer yabancı meslektaşlarla iletişim kurabilmek için gerekli olan en az bir yabancı dil bilme yetkinliği kazanmak. 5
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek. 5
8 Disiplinler arası çalışmalara katılmak ve yürütülebilmek. 5
9 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olmak. 5
10 Alanı ile ilintili uluslar arası projelerde aktif biçimde yer alabilmek. 5
11 Kalite süreçleri ve yönetimi noktalarında katılım sağlayabilme. 3
12 Öğrenim süresi boyunca farklı programlardan dersler alarak akademik alt yapısını zenginleştirebilme 4
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 1 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 101    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Greek Grammar Book, Propylaia, Greek Lexicon, Eski Yunanca Sözlük (Yazar: Güler Çelgin)
Diğer Kaynaklar Greek Grammar Book, Propylaia, Greek Lexicon, Eski Yunanca Sözlük (Yazar: Güler Çelgin)
Materyal
Dökümanlar Greek Grammar Book, Propylaia, Greek Lexicon, Eski Yunanca Sözlük (Yazar: Güler Çelgin)
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)