Ders Adı Eski Hellence I
Ders Kodu ARK-207
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Gülcan KAŞKA
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Eski Yunanca Dilbilgisi kurallarını öğrenme, cümle analizleri. 2) Antik kaynak çözümlemesi, antik kaynaklarda geçen tarihsel, kültürel verileri öğrenme ve günümüzle kıyaslama. 3) Kendi anadilini daha iyi kullanma. 4.) Antik şehirlerde yüzeyde görülen Adak ve Mezar yazıtlarının çözümlenmesini sağlamak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Yunan Alfabesi ve temel kurallar. Aksent Kuralları. Maskulinum isim çekimi. Praesens zaman aktiv-indikativ çekim ve Medium passiv çekim. Akkusativ cum infinitivo.Dativ + ????? kullanımı. Genetiv + ????? kullanımı. Dativus Causae.??µ? fiilin çekimi. Üç bitimli sıfatlar. ???? bağlacı ile kurulan yan cümleler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1.) Eski Yunanca dilbilgisi kurallarını öğretmek ve öğrencilere cümle analizlerini yöntemlerini uygulamalı olarak göstermek. 2.) Antik Yunan kaynaklarının anlaşılmasını sağlamak. 3.) Arazi çalışmaları sırasında alanda görülen yazıtların sınıflandırılmasını öğretmek ve öğrencilerin bu yazıtları anlamasını sağlamak.
Dersin Amacı Öğrencilere dil bilgisi, kelime cümle yapısı hakkındaki bilgiler öğretmek. Bu dilin lehçeleri İon, olan Dor ve Aiol lehçelerini arasındaki farkları göstermek. Antik Yunan Kaynaklarını ve Arazi çalışmaları sırasında alanda görülen Yunanca Yazıtları değerlendirebilme yeteneğini kazandırmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Yunan alfabesine giriş ve temel kurallar. Aksent kuralları
  Ön Hazırlık: Propylaia, Yunanca Gramer Kitabı
2 Praesens Zaman ve Cümle yapıları. Maskulinum isim çekimi ve birinci ünitenin gramer konusu.
  Ön Hazırlık: Propylaia, Yunanca Gramer Kitabı
3 1. ünitenin cümle çözümlenmesi. birinci ünitede yer alan fiil ve isimlerin analizi
  Ön Hazırlık: Propylaia, Yunanca Gramer Kitabı
4 2. ünitenin gramer konuları. Çift akkusativ kullanımı. Akkusativus cum infinitivo cümleleri
  Ön Hazırlık: Propylaia, Yunanca Gramer Kitabı
5 2. ünitenin cümle çözümlenmesi. ikinci ünitede geçen fiil ve isimlerin analizi
  Ön Hazırlık: Propylaia, Yunanca Gramer Kitabı
6 3. ünitenin gramer konuları. Üç bitimli sıfatlar. Neutrum isim çekimi.
  Ön Hazırlık: Propylaia, Yunanca Gramer Kitabı
7 3. ünitenin cümle çözümlemesi. Cümlelerde geçen fiil ve isimlerin analizi.
  Ön Hazırlık: Propylaia, Yunanca Gramer Kitabı
8 Süleyman Demirel Üniversitesi Güz Dönemi Vize sınavları.
  Ön Hazırlık: Propylaia, Yunanca Gramer Kitabı
9 Grammar issues of fourth unit. medium-passive in praesens time.4. ünitenin gramer konuları. Praesens zamanın medium-pasif çatısı. (h)wste ile kurulan cümleler 4. ünitenin cümle çözümlemesi. Dördüncü ünitedeki fiil ve isimlerin analizi.
  Ön Hazırlık: Propylaia, Yunanca Gramer Kitabı
10 5. ünitenin gramer konuları.Dativus Locativus ve praesens zaman aktif ve medium passiv imperative kipleri.
  Ön Hazırlık: Propylaia, Yunanca Gramer Kitabı
11 5. ünitenin cümle çözümlemesi. Beşinci ünitedeki fiil ve isimlerin analizi
  Ön Hazırlık: Propylaia, Yunanca Gramer Kitabı
12 6. ünitenin gramer konuları. Deponens fiiler. EIMI fiilinin imperfectum çekimi. Feminina isim çekimi. Şahıs zamirleri. Predikatif ve attributif pozisyon
  Ön Hazırlık: Propylaia, Yunanca Gramer Kitabı
13 6. ünitenin cümle çözümlemesi. altıncı ünitedeki fiil ve isimlerin analizi
  Ön Hazırlık: Propylaia, Yunanca Gramer Kitabı
14 Süleyman Demirel Üniversitesi Güz Dönemi Final sınavları.
  Ön Hazırlık: Propylaia, Yunanca Gramer Kitabı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 2
2 1
3 2
4 3
5 2
6 3
7 3
8 4
9 2
10 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)