Ders Adı Pers Uygarlığı ve Sanatı I
Ders Kodu ARK-211
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Mehmet Özhanlı
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Pers ve Med uygarlıklarının yönetim ve inançları, yazı, dil, edebiyat, bilim, sanat ve mimarileri hakkında genel bilgi edinme. Önemli Pers kentlerini inceleme. Heredot Tarihi kitabından yararlanılarak dönemin diğer uygarlıkları, gelenek ve göreneklerileri, mitolojik hikayeleri hakkında araştırmalar yapmak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Pers siyasi tarihi (M.Ö. 559-330), Anadolu'daki Pers satraplık organizasyonu,Pers İmparatorluğunda kültürel hayat,I.- VII. yüzyıllar arasında Roma-Pers mücadeleleri, Karia ve İonia bölgesi Arkaik devir Pers Çağı eserleri, Mısır uygarlığı; gelenek ve görenekleri,Anadolu ve diğer uygarlıklara kültürel etkileri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 250 yıl Anadolu ve çevresine egemen olmuş pers uygarlığının kültürü, sanatı ve tarihsel gelişimini anlatmak ayrıca Pers dönemini detaylı bir şekilde konu edinen Herodot tarihinde Pers Yunan savaşlarını ve Perslerin egemenliğinde bulunan Mısır başta olmak üzere Fenike,lykia, karia, ionia gibi önemli uygarlıklıkların sanat eserlerinin detaylı olark ele alınması.
Dersin Amacı Anadolu'da M.Ö. 546-330 tarihleri arasında hüküm sürmüş Pers İmparatorluğunu ve bu kültürün izlerini, etkilerini görmesini sağlamak ve Antik dönemde önemli ve belirleyici kültürlerinden biri olan Persler’in sosyal yapısı, dini, siyasi olaylar ve günlük yaşamına ilişkin somut veriler irdelenecektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 3
2 4
3 4
4 4
5 3
6 3
7 4
8 3
9 3
10 3
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Herodotos, Herodot Tarihi, Oates J., Babil, 1979. Bottéro J., Mezopotamya, 1987. Nissen H. J., Ana Hatlarıyla Mezopotamya, 2004. Sever E., Asur Tarihi, 1993. De Mieroop M. V., Antik Yakındoğu’nun Tarihi İÖ 3000 – 323, 2004.
Diğer Kaynaklar Herodotos, Herodot Tarihi, Oates J., Babil, 1979. Bottéro J., Mezopotamya, 1987. Nissen H. J., Ana Hatlarıyla Mezopotamya, 2004. Sever E., Asur Tarihi, 1993. De Mieroop M. V., Antik Yakındoğu’nun Tarihi İÖ 3000 – 323, 2004.
Materyal
Dökümanlar Herodotos, Herodot Tarihi, Oates J., Babil, 1979. Bottéro J., Mezopotamya, 1987. Nissen H. J., Ana Hatlarıyla Mezopotamya, 2004. Sever E., Asur Tarihi, 1993. De Mieroop M. V., Antik Yakındoğu’nun Tarihi İÖ 3000 – 323, 2004.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)