Ders Adı Pers Uygarlığı ve Sanatı II
Ders Kodu ARK-212
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Mehmet ÖZHANLI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Herodotos tarihini bilmek 2) Lydia, Med ve Persleri tanımak 3) Pers Sanatı ile diğer uygarlıkların sanatının farkları ve benzerliklerini görebilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Herodot Tarihi’nde geçen Uygarlıklar anlatılacaktır. Ayrıca, Perslerde Sosyal ve Siyasal Yaşam, Ordu, Din ve Sanat detaylıca ele alınacaktır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Pers Sanatının ayrıntılı olarak öğrenmek
Dersin Amacı Pers Uygarlığının Anadolu Uygarlıklarıyla ilşkileri ve Pers Sanatını detayları
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş: Birinci Dönemin Genel Tekrarı
  Ön Hazırlık: Herodotos, Herodot Tarihi, 1991 Remzi Kitapevi
2 Beşinci Kitap: Tersikhore
  Ön Hazırlık: Herodotos, Herodot Tarihi, 1991 Remzi Kitapevi
3 Kral Yolu’ndan Bölüm Sonuna Kadar
  Ön Hazırlık: Herodotos, Herodot Tarihi, 1991 Remzi Kitapevi
4 Altıncı Kitap: Erato
  Ön Hazırlık: Herodotos, Herodot Tarihi, 1991 Remzi Kitapevi
5 Kleomenesin Sonu’ndan Bölüm Sonuna Kadar
  Ön Hazırlık: Herodotos, Herodot Tarihi, 1991 Remzi Kitapevi
6 Yedinci Kitap: Polymnia
  Ön Hazırlık: Herodotos, Herodot Tarihi, 1991 Remzi Kitapevi
7 Pers Ordusu Avrupa Topraklarında – Yunan Donanması Artemisionda
  Ön Hazırlık: Herodotos, Herodot Tarihi, 1991 Remzi Kitapevi
8 Yunan Donanması Artemisionda – Bölüm Sonuna Kadar
  Ön Hazırlık: Herodotos, Herodot Tarihi, 1991 Remzi Kitapevi
9 Sekizinci Kitap: Urania
  Ön Hazırlık: Herodotos, Herodot Tarihi, 1991 Remzi Kitapevi
10 Dokuzuncu Kitap: Kalliope
  Ön Hazırlık: Herodotos, Herodot Tarihi, 1991 Remzi Kitapevi
11 Perslerde Ordu
  Ön Hazırlık: Herodotos, Herodot Tarihi, 1991 Remzi Kitapevi
12 Perslerde Din
  Ön Hazırlık: Herodotos, Herodot Tarihi, 1991 Remzi Kitapevi
13 Pers Kaya Mezarları
  Ön Hazırlık: Herodotos, Herodot Tarihi, 1991 Remzi Kitapevi
14 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Herodotos, Herodot Tarihi, 1991 Remzi Kitapevi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Arkeoloji alanında gerekli altyapıya (bilgi, beceri, teknik donanım vb.) sahip olmak. 4
2 Kazı, sondaj, yüzey araştırması vb. arkeolojik çalışma yöntemleri hakkında karşılaştırmalı uygulamalar yapabilmek. 3
3 Son arkeolojik veriler doğrultusunda yeni sonuçlara ulaşabilecek analitik düşünebilme yetkinliğine sahip olmak. 5
4 Arkeolojik alanlarda, öncelikle grup içerisinde ve daha sonra bireysel olarak çalışma ve inceleme yapmak. 4
5 Sosyal, kendisi ve çevresiyle barışık, çevreye, doğaya ve topluma duyarlı olabilmek. 2
6 Türkçeyi akademik düzeyde çok iyi kullanabilme, yanı sıra bilimsel yayınları takip edebilmek ve çalışmalarımıza katılan diğer yabancı meslektaşlarla iletişim kurabilmek için gerekli olan en az bir yabancı dil bilme yetkinliği kazanmak. 4
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek. 2
8 Disiplinler arası çalışmalara katılmak ve yürütülebilmek. 4
9 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olmak. 3
10 Alanı ile ilintili uluslar arası projelerde aktif biçimde yer alabilmek. 4
11 Kalite süreçleri ve yönetimi noktalarında katılım sağlayabilme. 0
12 Öğrenim süresi boyunca farklı programlardan dersler alarak akademik alt yapısını zenginleştirebilme 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 147    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Herodotos, Herodot Tarihi, 1991 Remzi Kitapevi.
Diğer Kaynaklar Ksenophon, Anabasis, Xenophontis opera omnia, ed. E.C. Marchant, Oxford: Clarendon Press, 1904 (repr. 1961); Ksenophon, Hellenica, Xenophontis opera omnia, ed. E.C. Marchant Oxford: Clarendon Press, 1900 (repr. 1968); Plutarkhos Lysandros, Lysander, Plutarch's lives, ed. B. Perrin, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1916 (repr. 1968); Thukydides, Thucydidis historiae, ed. H.S. Jones and J.E. Powell Oxford: Clarendon Press, 1942 (repr. 1970); Briant, P., Histoire de l’Empire perse, de Cyrus à Alexandre, Paris, 1996; Cook, J. M., The Persian Empire, London-Melburne-Toronto, 1983. Wiesehöfer, J., Das antike Persen von 550 v. Chr. vis 650 n.Chr., Zürich 1993. (Antik Pers Tarihi, çev. M. Ali İnci, İstanbul 2002).
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)