Ders Adı Klasik Dönem Plastiği I
Ders Kodu ARK-213
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Fikret ÖZCAN
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. İbrahim ACUCE
Dersin Öğrenme Çıktıları Klasik Dönem heykeltıraşlık eserlerinin teknikleri ve kaynakları hakkında bilgi sahibi olabilme/ Aigina Aphaia Tapınağı’nın alınlıklarını tanıma/ Arkaikten Klasiğe geçişteki farkları algılama/ Atina, Roma ve Anadolu’da Erken Klasik Dönem heykel ve kabartmalarını ve mezar anıtlarındaki heykel ve kabartmaları tanıma/ Sert üslubun özelliklerini ve Yunanistan ve Magna Grecia’daki sert üslubun önemli plastik eserlerini tanıma/ Erken Klasik Dönem Tapınak mimarisindeki heykel ve kabartmaları anlama, biçim ve içerik olarak yorumlayabilme/ Erken ve Yüksek Klasik Dönem heykeltraşlarının (Myron, Kresilas, Pheidias, Polykleitos) eserlerini tanıma/ MÖ. 5. Yy. mezar stellerini biçim olarak anlama, konularını yorumlayabilme/ Parthenon Tapınağının alınlıkları, frizleri ve metoplarındaki kabartmalarını ve diğer eserlere etkisini tanıma.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Arkaik Dönem’den klasik Döneme geçişte heykellerin hareket kazanması günümüze ulaşan örneklerle ele alınacaktır. Ayrıca Antik Dönem yazarlarının aktarımları da dikkate alınarak MÖ. 5. Yy.da yaşamış heykeltraşların yaptıkları eserler kopyaları vasıtasıyla incelenecektir. Siyasi gelişmelerin heykele yansıması diğer bir konudur. MÖ. 5. Yy.da Sert üslup, Yüksek Klasik Dönem eserleri ve Zengin üslup özgün örneklerle tanıtılacaktır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Klasik Dönem plastiğini tanıyabilme, kopya ve orijinal arasındaki farkı görebilme bilgilerini kazandırma ve heykel üzerine bağımsız yargıda bulunabilme. Bu döneme ait heykel bilgilerini diğer türlere uygulayabilme, Klasik Döneme ait özelliklerin ana hatlarıyla anlaşılması, Görsel algılamanın geliştirilmesi.
Dersin Amacı Arkaik ve Klasik Dönem’deki heykel anlayışındaki farklar tanıtılacaktır. Erken ve Yüksek Klasik Dönem heykelleri ve heykeltraşları ile birlikte bu dönemin önemli mimari plastik eserleri tanıtılacaktır. Klasik Dönem heykeltıraşlık eserlerinin teknikleri ve kaynakları hakkında bilgi sahibi olma.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Arkaik Dönemden Klasik Döneme geçiş, Aphaia Tapınağı doğu ve batı alınlıkları heykellerinin karşılaştırılması
  Ön Hazırlık: J. Boardman, Yunan Heykeli. Klasik Dönem (Çev. G. Engin), İstanbul (2005)
2 Atina Akropolü’nden ele geçen eserler, diğer Geç Arkaik dönem eserlerinin genel özellikleri
  Ön Hazırlık: R. Krumeich, Bildnisse griechischer Herrscher und Staatsmänner im 5. Jahrhundert v. Chr. (1997); H. Beck, P.C. Bol, M. Bückling (yay.), Polyklet. Der Bildhauer der griechischen Klasik, Sergi katalogu, Frankfurt a.M. (1990); W.C. Moon (yay.), Polykleitos, the doryphoros and tradition (1995); Frank Brommer, Die Parthenon-Skulpturen, Mainz (1982); Hans Lauter, “Die Koren des Erechtheion”, Antike Plastik XVI, 1976; S. von Bockelberg, “Die Friese des Hephaisteion”, Antike Plastik XVIII, 1979, 23-50.; G. M. A. Richter, The Sculpture and Scupltors of The Greeks. New Haven (1950). F. Hartog, Herodotos'un Aynası, Dost Kitabevi, Ankara (1991); G. Thompson, Aiskhylos ve Atina Payel Yayınları, Istanbul (1990); Serra Durugönül, Heykeller Konuşabilseydi… Antik Yunan Heykeltraşlık Sanatına Toplumsal Açıdan bir Bakış, Bilgin Kültür Sanat, Ankara 2018.
3 Sert üslup özellikleri, Ponderation, Kontrapost, Chiasma, Tektonik kavramlarının örneklerle açıklanması
  Ön Hazırlık: R. Krumeich, Bildnisse griechischer Herrscher und Staatsmänner im 5. Jahrhundert v. Chr. (1997); H. Beck, P.C. Bol, M. Bückling (yay.), Polyklet. Der Bildhauer der griechischen Klasik, Sergi katalogu, Frankfurt a.M. (1990); W.C. Moon (yay.), Polykleitos, the doryphoros and tradition (1995); Frank Brommer, Die Parthenon-Skulpturen, Mainz (1982); Hans Lauter, “Die Koren des Erechtheion”, Antike Plastik XVI, 1976; S. von Bockelberg, “Die Friese des Hephaisteion”, Antike Plastik XVIII, 1979, 23-50.; G. M. A. Richter, The Sculpture and Scupltors of The Greeks. New Haven (1950). F. Hartog, Herodotos'un Aynası, Dost Kitabevi, Ankara (1991); G. Thompson, Aiskhylos ve Atina Payel Yayınları, Istanbul (1990); Serra Durugönül, Heykeller Konuşabilseydi… Antik Yunan Heykeltraşlık Sanatına Toplumsal Açıdan bir Bakış, Bilgin Kültür Sanat, Ankara 2018.
4 Hareketli figürler, Erken Klasik Dönem küçük bronz heykelcikleri ve pişmiş toprak figürinler
  Ön Hazırlık: R. Krumeich, Bildnisse griechischer Herrscher und Staatsmänner im 5. Jahrhundert v. Chr. (1997); H. Beck, P.C. Bol, M. Bückling (yay.), Polyklet. Der Bildhauer der griechischen Klasik, Sergi katalogu, Frankfurt a.M. (1990); W.C. Moon (yay.), Polykleitos, the doryphoros and tradition (1995); Frank Brommer, Die Parthenon-Skulpturen, Mainz (1982); Hans Lauter, “Die Koren des Erechtheion”, Antike Plastik XVI, 1976; S. von Bockelberg, “Die Friese des Hephaisteion”, Antike Plastik XVIII, 1979, 23-50.; G. M. A. Richter, The Sculpture and Scupltors of The Greeks. New Haven (1950). F. Hartog, Herodotos'un Aynası, Dost Kitabevi, Ankara (1991); G. Thompson, Aiskhylos ve Atina Payel Yayınları, Istanbul (1990); Serra Durugönül, Heykeller Konuşabilseydi… Antik Yunan Heykeltraşlık Sanatına Toplumsal Açıdan bir Bakış, Bilgin Kültür Sanat, Ankara 2018.
5 Attika dışındaki yerlerde Erken Klasik Dönem Grek heykelleri.
  Ön Hazırlık: R. Krumeich, Bildnisse griechischer Herrscher und Staatsmänner im 5. Jahrhundert v. Chr. (1997); H. Beck, P.C. Bol, M. Bückling (yay.), Polyklet. Der Bildhauer der griechischen Klasik, Sergi katalogu, Frankfurt a.M. (1990); W.C. Moon (yay.), Polykleitos, the doryphoros and tradition (1995); Frank Brommer, Die Parthenon-Skulpturen, Mainz (1982); Hans Lauter, “Die Koren des Erechtheion”, Antike Plastik XVI, 1976; S. von Bockelberg, “Die Friese des Hephaisteion”, Antike Plastik XVIII, 1979, 23-50.; G. M. A. Richter, The Sculpture and Scupltors of The Greeks. New Haven (1950). F. Hartog, Herodotos'un Aynası, Dost Kitabevi, Ankara (1991); G. Thompson, Aiskhylos ve Atina Payel Yayınları, Istanbul (1990); Serra Durugönül, Heykeller Konuşabilseydi… Antik Yunan Heykeltraşlık Sanatına Toplumsal Açıdan bir Bakış, Bilgin Kültür Sanat, Ankara 2018.
6 Kıta Yunanistanı ve Anadolu'da Mezar stelleri ve adak kabartmaları.
  Ön Hazırlık: R. Krumeich, Bildnisse griechischer Herrscher und Staatsmänner im 5. Jahrhundert v. Chr. (1997); H. Beck, P.C. Bol, M. Bückling (yay.), Polyklet. Der Bildhauer der griechischen Klasik, Sergi katalogu, Frankfurt a.M. (1990); W.C. Moon (yay.), Polykleitos, the doryphoros and tradition (1995); Frank Brommer, Die Parthenon-Skulpturen, Mainz (1982); Hans Lauter, “Die Koren des Erechtheion”, Antike Plastik XVI, 1976; S. von Bockelberg, “Die Friese des Hephaisteion”, Antike Plastik XVIII, 1979, 23-50.; G. M. A. Richter, The Sculpture and Scupltors of The Greeks. New Haven (1950). F. Hartog, Herodotos'un Aynası, Dost Kitabevi, Ankara (1991); G. Thompson, Aiskhylos ve Atina Payel Yayınları, Istanbul (1990); Serra Durugönül, Heykeller Konuşabilseydi… Antik Yunan Heykeltraşlık Sanatına Toplumsal Açıdan bir Bakış, Bilgin Kültür Sanat, Ankara 2018.
7 Erken Klasik Döneme ait Peploslu kadın heykelleri ve bronz figürinler.
  Ön Hazırlık: R. Krumeich, Bildnisse griechischer Herrscher und Staatsmänner im 5. Jahrhundert v. Chr. (1997); H. Beck, P.C. Bol, M. Bückling (yay.), Polyklet. Der Bildhauer der griechischen Klasik, Sergi katalogu, Frankfurt a.M. (1990); W.C. Moon (yay.), Polykleitos, the doryphoros and tradition (1995); Frank Brommer, Die Parthenon-Skulpturen, Mainz (1982); Hans Lauter, “Die Koren des Erechtheion”, Antike Plastik XVI, 1976; S. von Bockelberg, “Die Friese des Hephaisteion”, Antike Plastik XVIII, 1979, 23-50.; G. M. A. Richter, The Sculpture and Scupltors of The Greeks. New Haven (1950). F. Hartog, Herodotos'un Aynası, Dost Kitabevi, Ankara (1991); G. Thompson, Aiskhylos ve Atina Payel Yayınları, Istanbul (1990); Serra Durugönül, Heykeller Konuşabilseydi… Antik Yunan Heykeltraşlık Sanatına Toplumsal Açıdan bir Bakış, Bilgin Kültür Sanat, Ankara 2018.
8 Erken Klasik Dönem'de mimari plastik: Olympia Zeus Tapınağı, alınlıklar.
  Ön Hazırlık: R. Krumeich, Bildnisse griechischer Herrscher und Staatsmänner im 5. Jahrhundert v. Chr. (1997); H. Beck, P.C. Bol, M. Bückling (yay.), Polyklet. Der Bildhauer der griechischen Klasik, Sergi katalogu, Frankfurt a.M. (1990); W.C. Moon (yay.), Polykleitos, the doryphoros and tradition (1995); Frank Brommer, Die Parthenon-Skulpturen, Mainz (1982); Hans Lauter, “Die Koren des Erechtheion”, Antike Plastik XVI, 1976; S. von Bockelberg, “Die Friese des Hephaisteion”, Antike Plastik XVIII, 1979, 23-50.; G. M. A. Richter, The Sculpture and Scupltors of The Greeks. New Haven (1950). F. Hartog, Herodotos'un Aynası, Dost Kitabevi, Ankara (1991); G. Thompson, Aiskhylos ve Atina Payel Yayınları, Istanbul (1990); Serra Durugönül, Heykeller Konuşabilseydi… Antik Yunan Heykeltraşlık Sanatına Toplumsal Açıdan bir Bakış, Bilgin Kültür Sanat, Ankara 2018.
9 Erken Klasik Dönem'de mimari plastik:Olympia, Zeus Tapınağı, metoplar.
  Ön Hazırlık: R. Krumeich, Bildnisse griechischer Herrscher und Staatsmänner im 5. Jahrhundert v. Chr. (1997); H. Beck, P.C. Bol, M. Bückling (yay.), Polyklet. Der Bildhauer der griechischen Klasik, Sergi katalogu, Frankfurt a.M. (1990); W.C. Moon (yay.), Polykleitos, the doryphoros and tradition (1995); Frank Brommer, Die Parthenon-Skulpturen, Mainz (1982); Hans Lauter, “Die Koren des Erechtheion”, Antike Plastik XVI, 1976; S. von Bockelberg, “Die Friese des Hephaisteion”, Antike Plastik XVIII, 1979, 23-50.; G. M. A. Richter, The Sculpture and Scupltors of The Greeks. New Haven (1950). F. Hartog, Herodotos'un Aynası, Dost Kitabevi, Ankara (1991); G. Thompson, Aiskhylos ve Atina Payel Yayınları, Istanbul (1990); Serra Durugönül, Heykeller Konuşabilseydi… Antik Yunan Heykeltraşlık Sanatına Toplumsal Açıdan bir Bakış, Bilgin Kültür Sanat, Ankara 2018.
10 Aşağı İtalya ve Magna Grecia’da Erken Klasik heykel ve kabartmaları
  Ön Hazırlık: R. Krumeich, Bildnisse griechischer Herrscher und Staatsmänner im 5. Jahrhundert v. Chr. (1997); H. Beck, P.C. Bol, M. Bückling (yay.), Polyklet. Der Bildhauer der griechischen Klasik, Sergi katalogu, Frankfurt a.M. (1990); W.C. Moon (yay.), Polykleitos, the doryphoros and tradition (1995); Frank Brommer, Die Parthenon-Skulpturen, Mainz (1982); Hans Lauter, “Die Koren des Erechtheion”, Antike Plastik XVI, 1976; S. von Bockelberg, “Die Friese des Hephaisteion”, Antike Plastik XVIII, 1979, 23-50.; G. M. A. Richter, The Sculpture and Scupltors of The Greeks. New Haven (1950). F. Hartog, Herodotos'un Aynası, Dost Kitabevi, Ankara (1991); G. Thompson, Aiskhylos ve Atina Payel Yayınları, Istanbul (1990); Serra Durugönül, Heykeller Konuşabilseydi… Antik Yunan Heykeltraşlık Sanatına Toplumsal Açıdan bir Bakış, Bilgin Kültür Sanat, Ankara 2018.
11 Aşağı İtalya ve Magna Grecia’da Erken Klasik heykel ve kabartmaları
  Ön Hazırlık: R. Krumeich, Bildnisse griechischer Herrscher und Staatsmänner im 5. Jahrhundert v. Chr. (1997); H. Beck, P.C. Bol, M. Bückling (yay.), Polyklet. Der Bildhauer der griechischen Klasik, Sergi katalogu, Frankfurt a.M. (1990); W.C. Moon (yay.), Polykleitos, the doryphoros and tradition (1995); Frank Brommer, Die Parthenon-Skulpturen, Mainz (1982); Hans Lauter, “Die Koren des Erechtheion”, Antike Plastik XVI, 1976; S. von Bockelberg, “Die Friese des Hephaisteion”, Antike Plastik XVIII, 1979, 23-50.; G. M. A. Richter, The Sculpture and Scupltors of The Greeks. New Haven (1950). F. Hartog, Herodotos'un Aynası, Dost Kitabevi, Ankara (1991); G. Thompson, Aiskhylos ve Atina Payel Yayınları, Istanbul (1990); Serra Durugönül, Heykeller Konuşabilseydi… Antik Yunan Heykeltraşlık Sanatına Toplumsal Açıdan bir Bakış, Bilgin Kültür Sanat, Ankara 2018.
12 Erken ve Yüksek Klasik Dönemde portre. Bazı Roma dönemi kopyaları ve retrospektif portreler
  Ön Hazırlık: R. Krumeich, Bildnisse griechischer Herrscher und Staatsmänner im 5. Jahrhundert v. Chr. (1997).
13 Erken ve Yüksek Klasik Dönem heykeltraşları: Myron, Pheidias, Kresilas.
  Ön Hazırlık: R. Krumeich, Bildnisse griechischer Herrscher und Staatsmänner im 5. Jahrhundert v. Chr. (1997); H. Beck, P.C. Bol, M. Bückling (yay.), Polyklet. Der Bildhauer der griechischen Klasik, Sergi katalogu, Frankfurt a.M. (1990); W.C. Moon (yay.), Polykleitos, the doryphoros and tradition (1995); Frank Brommer, Die Parthenon-Skulpturen, Mainz (1982); Hans Lauter, “Die Koren des Erechtheion”, Antike Plastik XVI, 1976; S. von Bockelberg, “Die Friese des Hephaisteion”, Antike Plastik XVIII, 1979, 23-50.; G. M. A. Richter, The Sculpture and Scupltors of The Greeks. New Haven (1950). F. Hartog, Herodotos'un Aynası, Dost Kitabevi, Ankara (1991); G. Thompson, Aiskhylos ve Atina Payel Yayınları, Istanbul (1990); Serra Durugönül, Heykeller Konuşabilseydi… Antik Yunan Heykeltraşlık Sanatına Toplumsal Açıdan bir Bakış, Bilgin Kültür Sanat, Ankara 2018.
14 Yüksek Klasik Dönem'de heykel ve heykeltraşlar; Polykleitos ve eserleri.
  Ön Hazırlık: H. Beck, P.C. Bol, M. Bückling (yay.), Polyklet. Der Bildhauer der griechischen Klasik, Sergi kataloğu, Frankfurt a.M. (1990); W.C. Moon (yay.), Polykleitos, the doryphoros and tradition (1995).
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Arkeoloji alanında gerekli altyapıya (bilgi, beceri, teknik donanım vb.) sahip olmak. 4
2 Kazı, sondaj, yüzey araştırması vb. arkeolojik çalışma yöntemleri hakkında karşılaştırmalı uygulamalar yapabilmek. 5
3 Son arkeolojik veriler doğrultusunda yeni sonuçlara ulaşabilecek analitik düşünebilme yetkinliğine sahip olmak. 5
4 Arkeolojik alanlarda, öncelikle grup içerisinde ve daha sonra bireysel olarak çalışma ve inceleme yapmak. 4
5 Sosyal, kendisi ve çevresiyle barışık, çevreye, doğaya ve topluma duyarlı olabilmek. 4
6 Türkçeyi akademik düzeyde çok iyi kullanabilme, yanı sıra bilimsel yayınları takip edebilmek ve çalışmalarımıza katılan diğer yabancı meslektaşlarla iletişim kurabilmek için gerekli olan en az bir yabancı dil bilme yetkinliği kazanmak. 4
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek. 4
8 Disiplinler arası çalışmalara katılmak ve yürütülebilmek. 5
9 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olmak. 5
10 Alanı ile ilintili uluslar arası projelerde aktif biçimde yer alabilmek. 4
11 Kalite süreçleri ve yönetimi noktalarında katılım sağlayabilme. 4
12 Öğrenim süresi boyunca farklı programlardan dersler alarak akademik alt yapısını zenginleştirebilme 5
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 2 40
Kısa Sınav 1 60
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 195    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Görsel materyal
Diğer Kaynaklar Görsel materyal
Materyal
Dökümanlar Görsel materyal
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer J. Boardman, Yunan Heykeli Klasik Dönem (Çev. G. Engin) Homer Kitabevi, İstanbul (2005); P.C. Bol (ed.), Die Geschichte der antiken Bildhauerkunst II, Mainz (2004); S. Adam, The Technique of Greek Sculpture in the Archaic and Classical Period (1966); B. S. Ridgway, The Severe Style in Greek Sculpture (1970); B.S. Ridgway, Fifth Century Styles in Greek Sculpture (1981); R. Tölle-Kastenbein, Frühklassische Peplosfiguren. Originale (1980); R. Krumeich, Bildnisse griechischer Herrscher und Staatsmänner im 5. Jahrhundert v. Chr. (1997); H. Beck, P.C. Bol, M. Bückling (yay.), Polyklet. Der Bildhauer der griechischen Klasik, Sergi katalogu, Frankfurt a.M. (1990); W.C. Moon (yay.), Polykleitos, the doryphoros and tradition (1995); Frank Brommer, Die Parthenon-Skulpturen, Mainz (1982); Hans Lauter, “Die Koren des Erechtheion”, Antike Plastik XVI, 1976; S. von Bockelberg, “Die Friese des Hephaisteion”, Antike Plastik XVIII, 1979, 23-50.; G. M. A. Richter, The Sculpture and Scupltors of The Greeks. New Haven (1950). F. Hartog, Herodotos'un Aynası, Dost Kitabevi, Ankara (1991); G. Thompson, Aiskhylos ve Atina Payel Yayınları, Istanbul (1990); Serra Durugönül, Heykeller Konuşabilseydi… Antik Yunan Heykeltraşlık Sanatına Toplumsal Açıdan bir Bakış, Bilgin Kültür Sanat, Ankara 2018.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)