Ders Adı Klasik Dönem Plastiği II
Ders Kodu ARK-214
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Prof.Dr. Fikret ÖZCAN
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. İbrahim ACUCE
Dersin Öğrenme Çıktıları MÖ. Geç 5. Yy. ve 4. yüzyılın önemli heykeltıraşlarını tanıyabilme MÖ. Geç 5. Yüzyıl ve 4. Yüzyıl heykel stillerinin özelliklerini tanıyabilme Nereidler anıtı ve Halikarnassos Maussoleionu’nun mimari plastiğini anlama. MÖ. Geç 5. Yüzyıl ve 4. Yüzyıl mezar stellerini tanıma ve ikonografik olarak yorumlayabilme. MÖ. Geç 5. Yüzyıl ve 4. Yy. heykel ve kabartmalarını tarihleyebilme Bu döneme ait heykel bilgilerini diğer türlere uygulayabilme /
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
- -
Dersin İçeriği MÖ. 5. ve 4. Yy. heykellerinin ve heykeltraşları tanıtılacak, bu dönemde heykel sanatının gelişimi ele alınacaktır. Tapınaklardaki mimari plastik yanında bazı mezar anıtlarındaki mimari plastik te incelenecektir. Mezar stelleri, MÖ. 4. Yy. önemli heykeltraşları ve eserleri ele alınacaktır. MÖ. Geç 5. Yüzyıldan itibaren dönemin politik ve sosyal yaşamı dikkate alınarak bunların heykel ve kabartma sanatına dolaylı yansımaları araştırılacaktır. Portrede yeni anlayışlar da diğer bir ağırlıklı konudur.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Klasik Dönem Heykeltraşlığını tanımlama, bu dönem heykelinin gelişimini ve değişik akımlarını açıklama, görsel algıyı geliştirme, Attika ve Anadolu’da mimari plastik ve mezar stellerini tanımlama, ve analiz etme, MÖ. Geç 5. ve 4. Yüzyılda bireysel stilleri ve önemli heykeltraşların eserlerini ayırd edebilme.
Dersin Amacı Yüksek ve Geç Klasik Dönem heykeltıraşları ve heykelleri ile birlikte bu dönemde yapılan önemli anıtlar ve mimari plastik tanıtılacaktır. Dersin amacı, Yüksek Klasik Dönem, Zengin Stil ve Geç Klasik Dönemi’n eserlerini tarihsel bağlamı içinde ve heykeltraşlık alanındaki gelişmeler çerçevesinde anlayabilme, karşılaştırabilme ve analiz edebilmedir. Klasik Dönem plastiğini tanıyabilme, kopya ve orijinal arasındaki farkı görebilme bilgilerini kazandırma ve heykel üzerine bağımsız yargıda bulunabilme.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Atina, Parthenon’a ait mimari plastik, alınlık heykelleri
  Ön Hazırlık: . Boardman, Yunan Heykeli Klasik Dönem (Çev.G. Engin), Homer Kitabevi, İstanbul (2005); Ian Jenkins, The Parthenon Frieze, The British Museum Press, London (2002).
2 Atina, Parthenon’a ait mimari plastik, frizler ve metoplar
  Ön Hazırlık: Frank Brommer, Die Parthenon-Skulpturen, Mainz (1982);
3 Atina Agorası, Hephaisteion metopları ve frizleri
  Ön Hazırlık: Frank Brommer, Die Parthenon-Skulpturen, Mainz (1982);S. von Bockelberg, “Die Friese des Hephaisteion”, Antike Plastik XVIII, 1979, 23-50.
4 Pheidias ve diğer Yüksek Klasik Dönem heykeltıraşları, kopya eleştirisi
  Ön Hazırlık: J. Boardman, Yunan Heykeli. Klasik Dönem (Çev.G. Engin) Homer Kitabevi, İstanbul (2005); P.C. Bol (ed.), Die Geschichte der antiken Bildhauerkunst II, Mainz (2004); J. Boardman, Greek Sculpture. The Late Classical Period, New York (1995); B.S. Ridgway, Fourth Century Styles in Greek Sculpture (1997); I. Jenkins, The Parthenon frieze, The British Museum Press, London (2002); Frank Brommer, Die Parthenon-Skulpturen, Mainz (1982); Hans Lauter, “Die Koren des Erechtheion”, Antike Plastik XVI, 1976; S. von Bockelberg, “Die Friese des Hephaisteion”, Antike Plastik XVIII, 1979, 23-50.; G. M. A. Richter, The Sculpture and Scupltors of The Greeks. New Haven (1950). F. Hartog, Herodotos'un Aynası, Dost Kitabevi, Ankara (1991); G. Thompson, Aiskhylos ve Atina Payel Yayınları, Istanbul (1990); J. J. Pollitt, Art in the Hellenistic Age, Cambridge University Press, 1986; P. Moreno, Lisippo, Arte e Fortuna, Fabbri Editori, Milano, 1995.
5 Zengin uslüp, Atina Akropolü, Erechtheion ve Nike Tapınağı heykel ve kabartmaları
  Ön Hazırlık: J. Boardman, Yunan Heykeli. Klasik Dönem (Çev.G. Engin) Homer Kitabevi, İstanbul (2005); P.C. Bol (ed.), Die Geschichte der antiken Bildhauerkunst II, Mainz (2004); J. Boardman, Greek Sculpture. The Late Classical Period, New York (1995); B.S. Ridgway, Fourth Century Styles in Greek Sculpture (1997); I. Jenkins, The Parthenon frieze, The British Museum Press, London (2002); Frank Brommer, Die Parthenon-Skulpturen, Mainz (1982); Hans Lauter, “Die Koren des Erechtheion”, Antike Plastik XVI, 1976; S. von Bockelberg, “Die Friese des Hephaisteion”, Antike Plastik XVIII, 1979, 23-50.; G. M. A. Richter, The Sculpture and Scupltors of The Greeks. New Haven (1950). F. Hartog, Herodotos'un Aynası, Dost Kitabevi, Ankara (1991); G. Thompson, Aiskhylos ve Atina Payel Yayınları, Istanbul (1990); J. J. Pollitt, Art in the Hellenistic Age, Cambridge University Press, 1986; P. Moreno, Lisippo, Arte e Fortuna, Fabbri Editori, Milano, 1995.
6 Attika Mezar stelleri ve diğer kabartmalar
  Ön Hazırlık: J. Boardman, Yunan Heykeli. Klasik Dönem (Çev.G. Engin) Homer Kitabevi, İstanbul (2005); P.C. Bol (ed.), Die Geschichte der antiken Bildhauerkunst II, Mainz (2004); J. Boardman, Greek Sculpture. The Late Classical Period, New York (1995); B.S. Ridgway, Fourth Century Styles in Greek Sculpture (1997); I. Jenkins, The Parthenon frieze, The British Museum Press, London (2002); Frank Brommer, Die Parthenon-Skulpturen, Mainz (1982); Hans Lauter, “Die Koren des Erechtheion”, Antike Plastik XVI, 1976; S. von Bockelberg, “Die Friese des Hephaisteion”, Antike Plastik XVIII, 1979, 23-50.; G. M. A. Richter, The Sculpture and Scupltors of The Greeks. New Haven (1950). F. Hartog, Herodotos'un Aynası, Dost Kitabevi, Ankara (1991); G. Thompson, Aiskhylos ve Atina Payel Yayınları, Istanbul (1990); J. J. Pollitt, Art in the Hellenistic Age, Cambridge University Press, 1986; P. Moreno, Lisippo, Arte e Fortuna, Fabbri Editori, Milano, 1995.
7 Anadolu’da Klasik Dönem eserleri: Xanthos, Nereidler anıtı, Halikarnas, Maussolleion heykel ve kabartmaları ve diğer eserler
  Ön Hazırlık: J. Boardman, Yunan Heykeli. Klasik Dönem (Çev.G. Engin) Homer Kitabevi, İstanbul (2005); P.C. Bol (ed.), Die Geschichte der antiken Bildhauerkunst II, Mainz (2004); J. Boardman, Greek Sculpture. The Late Classical Period, New York (1995); B.S. Ridgway, Fourth Century Styles in Greek Sculpture (1997); I. Jenkins, The Parthenon frieze, The British Museum Press, London (2002); Frank Brommer, Die Parthenon-Skulpturen, Mainz (1982); Hans Lauter, “Die Koren des Erechtheion”, Antike Plastik XVI, 1976; S. von Bockelberg, “Die Friese des Hephaisteion”, Antike Plastik XVIII, 1979, 23-50.; G. M. A. Richter, The Sculpture and Scupltors of The Greeks. New Haven (1950). F. Hartog, Herodotos'un Aynası, Dost Kitabevi, Ankara (1991); G. Thompson, Aiskhylos ve Atina Payel Yayınları, Istanbul (1990); J. J. Pollitt, Art in the Hellenistic Age, Cambridge University Press, 1986; P. Moreno, Lisippo, Arte e Fortuna, Fabbri Editori, Milano, 1995.
8 Aşağı İtalya ve Magna Graecia’da Yüksek ve Geç Klasik Dönem heykel ve kabartmaları
  Ön Hazırlık: J. Boardman, Yunan Heykeli. Klasik Dönem (Çev.G. Engin) Homer Kitabevi, İstanbul (2005); P.C. Bol (ed.), Die Geschichte der antiken Bildhauerkunst II, Mainz (2004); J. Boardman, Greek Sculpture. The Late Classical Period, New York (1995); B.S. Ridgway, Fourth Century Styles in Greek Sculpture (1997); I. Jenkins, The Parthenon frieze, The British Museum Press, London (2002); Frank Brommer, Die Parthenon-Skulpturen, Mainz (1982); Hans Lauter, “Die Koren des Erechtheion”, Antike Plastik XVI, 1976; S. von Bockelberg, “Die Friese des Hephaisteion”, Antike Plastik XVIII, 1979, 23-50.; G. M. A. Richter, The Sculpture and Scupltors of The Greeks. New Haven (1950). F. Hartog, Herodotos'un Aynası, Dost Kitabevi, Ankara (1991); G. Thompson, Aiskhylos ve Atina Payel Yayınları, Istanbul (1990); J. J. Pollitt, Art in the Hellenistic Age, Cambridge University Press, 1986; P. Moreno, Lisippo, Arte e Fortuna, Fabbri Editori, Milano, 1995.
9 Grek Dünyasında MÖ. 4. yüzyıl portresi, daha önceki Dönem insanlarına ait heykeller
  Ön Hazırlık: J. Boardman, Yunan Heykeli. Klasik Dönem (Çev.G. Engin) Homer Kitabevi, İstanbul (2005); P.C. Bol (ed.), Die Geschichte der antiken Bildhauerkunst II, Mainz (2004); J. Boardman, Greek Sculpture. The Late Classical Period, New York (1995); B.S. Ridgway, Fourth Century Styles in Greek Sculpture (1997); I. Jenkins, The Parthenon frieze, The British Museum Press, London (2002); Frank Brommer, Die Parthenon-Skulpturen, Mainz (1982); Hans Lauter, “Die Koren des Erechtheion”, Antike Plastik XVI, 1976; S. von Bockelberg, “Die Friese des Hephaisteion”, Antike Plastik XVIII, 1979, 23-50.; G. M. A. Richter, The Sculpture and Scupltors of The Greeks. New Haven (1950). F. Hartog, Herodotos'un Aynası, Dost Kitabevi, Ankara (1991); G. Thompson, Aiskhylos ve Atina Payel Yayınları, Istanbul (1990); J. J. Pollitt, Art in the Hellenistic Age, Cambridge University Press, 1986; P. Moreno, Lisippo, Arte e Fortuna, Fabbri Editori, Milano, 1995.
10 MÖ. 4. yüzyıl portresi: orijinal heykel ve kopyaların değerlendirilişi
  Ön Hazırlık: J. Boardman, Yunan Heykeli. Klasik Dönem (Çev.G. Engin) Homer Kitabevi, İstanbul (2005); P.C. Bol (ed.), Die Geschichte der antiken Bildhauerkunst II, Mainz (2004); J. Boardman, Greek Sculpture. The Late Classical Period, New York (1995); B.S. Ridgway, Fourth Century Styles in Greek Sculpture (1997); I. Jenkins, The Parthenon frieze, The British Museum Press, London (2002); Frank Brommer, Die Parthenon-Skulpturen, Mainz (1982); Hans Lauter, “Die Koren des Erechtheion”, Antike Plastik XVI, 1976; S. von Bockelberg, “Die Friese des Hephaisteion”, Antike Plastik XVIII, 1979, 23-50.; G. M. A. Richter, The Sculpture and Scupltors of The Greeks. New Haven (1950). F. Hartog, Herodotos'un Aynası, Dost Kitabevi, Ankara (1991); G. Thompson, Aiskhylos ve Atina Payel Yayınları, Istanbul (1990); J. J. Pollitt, Art in the Hellenistic Age, Cambridge University Press, 1986; P. Moreno, Lisippo, Arte e Fortuna, Fabbri Editori, Milano, 1995.
11 Geç Klasik Dönem heykeltıraşları: Praxiteles ve Skopas
  Ön Hazırlık: J. Boardman, Yunan Heykeli. Klasik Dönem (Çev.G. Engin) Homer Kitabevi, İstanbul (2005); P.C. Bol (ed.), Die Geschichte der antiken Bildhauerkunst II, Mainz (2004); J. Boardman, Greek Sculpture. The Late Classical Period, New York (1995); B.S. Ridgway, Fourth Century Styles in Greek Sculpture (1997); I. Jenkins, The Parthenon frieze, The British Museum Press, London (2002); Frank Brommer, Die Parthenon-Skulpturen, Mainz (1982); Hans Lauter, “Die Koren des Erechtheion”, Antike Plastik XVI, 1976; S. von Bockelberg, “Die Friese des Hephaisteion”, Antike Plastik XVIII, 1979, 23-50.; G. M. A. Richter, The Sculpture and Scupltors of The Greeks. New Haven (1950). F. Hartog, Herodotos'un Aynası, Dost Kitabevi, Ankara (1991); G. Thompson, Aiskhylos ve Atina Payel Yayınları, Istanbul (1990); J. J. Pollitt, Art in the Hellenistic Age, Cambridge University Press, 1986; P. Moreno, Lisippo, Arte e Fortuna, Fabbri Editori, Milano, 1995.
12 Geç Klasik Dönem heykeltıraşları: Leochares ve Lysippos
  Ön Hazırlık: J. Boardman, Yunan Heykeli. Klasik Dönem (Çev.G. Engin) Homer Kitabevi, İstanbul (2005); P.C. Bol (ed.), Die Geschichte der antiken Bildhauerkunst II, Mainz (2004); J. Boardman, Greek Sculpture. The Late Classical Period, New York (1995); B.S. Ridgway, Fourth Century Styles in Greek Sculpture (1997); I. Jenkins, The Parthenon frieze, The British Museum Press, London (2002); Frank Brommer, Die Parthenon-Skulpturen, Mainz (1982); Hans Lauter, “Die Koren des Erechtheion”, Antike Plastik XVI, 1976; S. von Bockelberg, “Die Friese des Hephaisteion”, Antike Plastik XVIII, 1979, 23-50.; G. M. A. Richter, The Sculpture and Scupltors of The Greeks. New Haven (1950). F. Hartog, Herodotos'un Aynası, Dost Kitabevi, Ankara (1991); G. Thompson, Aiskhylos ve Atina Payel Yayınları, Istanbul (1990); J. J. Pollitt, Art in the Hellenistic Age, Cambridge University Press, 1986; P. Moreno, Lisippo, Arte e Fortuna, Fabbri Editori, Milano, 1995.
13 Geç Klasik Dönemin diğer önde gelen heykeltıraşları ve eserleri
  Ön Hazırlık: J. Boardman, Yunan Heykeli. Klasik Dönem (Çev.G. Engin) Homer Kitabevi, İstanbul (2005); P.C. Bol (ed.), Die Geschichte der antiken Bildhauerkunst II, Mainz (2004); J. Boardman, Greek Sculpture. The Late Classical Period, New York (1995); B.S. Ridgway, Fourth Century Styles in Greek Sculpture (1997); I. Jenkins, The Parthenon frieze, The British Museum Press, London (2002); Frank Brommer, Die Parthenon-Skulpturen, Mainz (1982); Hans Lauter, “Die Koren des Erechtheion”, Antike Plastik XVI, 1976; S. von Bockelberg, “Die Friese des Hephaisteion”, Antike Plastik XVIII, 1979, 23-50.; G. M. A. Richter, The Sculpture and Scupltors of The Greeks. New Haven (1950). F. Hartog, Herodotos'un Aynası, Dost Kitabevi, Ankara (1991); G. Thompson, Aiskhylos ve Atina Payel Yayınları, Istanbul (1990); J. J. Pollitt, Art in the Hellenistic Age, Cambridge University Press, 1986; P. Moreno, Lisippo, Arte e Fortuna, Fabbri Editori, Milano, 1995.
14 Kıta Yunanistanı dışındaki heykel ve kabartmalar, Sidon lahitleri
  Ön Hazırlık: J. Boardman, Yunan Heykeli. Klasik Dönem (Çev.G. Engin) Homer Kitabevi, İstanbul (2005); P.C. Bol (ed.), Die Geschichte der antiken Bildhauerkunst II, Mainz (2004); J. Boardman, Greek Sculpture. The Late Classical Period, New York (1995); B.S. Ridgway, Fourth Century Styles in Greek Sculpture (1997); I. Jenkins, The Parthenon frieze, The British Museum Press, London (2002); Frank Brommer, Die Parthenon-Skulpturen, Mainz (1982); Hans Lauter, “Die Koren des Erechtheion”, Antike Plastik XVI, 1976; S. von Bockelberg, “Die Friese des Hephaisteion”, Antike Plastik XVIII, 1979, 23-50.; G. M. A. Richter, The Sculpture and Scupltors of The Greeks. New Haven (1950). F. Hartog, Herodotos'un Aynası, Dost Kitabevi, Ankara (1991); G. Thompson, Aiskhylos ve Atina Payel Yayınları, Istanbul (1990); J. J. Pollitt, Art in the Hellenistic Age, Cambridge University Press, 1986; P. Moreno, Lisippo, Arte e Fortuna, Fabbri Editori, Milano, 1995.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Arkeoloji alanında gerekli altyapıya (bilgi, beceri, teknik donanım vb.) sahip olmak. 5
2 Kazı, sondaj, yüzey araştırması vb. arkeolojik çalışma yöntemleri hakkında karşılaştırmalı uygulamalar yapabilmek. 4
3 Son arkeolojik veriler doğrultusunda yeni sonuçlara ulaşabilecek analitik düşünebilme yetkinliğine sahip olmak. 5
4 Arkeolojik alanlarda, öncelikle grup içerisinde ve daha sonra bireysel olarak çalışma ve inceleme yapmak. 5
5 Sosyal, kendisi ve çevresiyle barışık, çevreye, doğaya ve topluma duyarlı olabilmek. 4
6 Türkçeyi akademik düzeyde çok iyi kullanabilme, yanı sıra bilimsel yayınları takip edebilmek ve çalışmalarımıza katılan diğer yabancı meslektaşlarla iletişim kurabilmek için gerekli olan en az bir yabancı dil bilme yetkinliği kazanmak. 3
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek. 4
8 Disiplinler arası çalışmalara katılmak ve yürütülebilmek. 5
9 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olmak. 4
10 Alanı ile ilintili uluslar arası projelerde aktif biçimde yer alabilmek. 5
11 Kalite süreçleri ve yönetimi noktalarında katılım sağlayabilme. 4
12 Öğrenim süresi boyunca farklı programlardan dersler alarak akademik alt yapısını zenginleştirebilme 5
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 60
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 7 98
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 7 98
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 196    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Görsel Materyal
Diğer Kaynaklar Görsel Materyal
Materyal
Dökümanlar Görsel Materyal
Ödevler Görsel Materyal
Sınavlar Görsel Materyal
Materyal Diğer J. Boardman, Yunan Heykeli. Klasik Dönem (Çev.G. Engin) Homer Kitabevi, İstanbul (2005); P.C. Bol (ed.), Die Geschichte der antiken Bildhauerkunst II, Mainz (2004); J. Boardman, Greek Sculpture. The Late Classical Period, New York (1995); B.S. Ridgway, Fourth Century Styles in Greek Sculpture (1997); I. Jenkins, The Parthenon frieze, The British Museum Press, London (2002); Frank Brommer, Die Parthenon-Skulpturen, Mainz (1982); Hans Lauter, “Die Koren des Erechtheion”, Antike Plastik XVI, 1976; S. von Bockelberg, “Die Friese des Hephaisteion”, Antike Plastik XVIII, 1979, 23-50.; G. M. A. Richter, The Sculpture and Scupltors of The Greeks. New Haven (1950). F. Hartog, Herodotos'un Aynası, Dost Kitabevi, Ankara (1991); G. Thompson, Aiskhylos ve Atina Payel Yayınları, Istanbul (1990); J. J. Pollitt, Art in the Hellenistic Age, Cambridge University Press, 1986; P. Moreno, Lisippo, Arte e Fortuna, Fabbri Editori, Milano, 1995.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)