Ders Adı Geometrik ve Arkaik Dönem Mimarisi
Ders Kodu ARK-215
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Murat FIRAT
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Grek Tapınak mimarisinin erken evresini anlama 2- Geometrik ve Arkaik Dönem yerleşmelerinin tanınması 3- Geometrik- Arkaik Dönem yapı öğelerini ve genel mimari düzenleri tanıyabilme, üslup farklılıklarını görme ve kabaca tarihleyebilme 4- Geometrik ve Arkaik Dönem yapı tiplerini ve yapı malzemelerini tanıyabilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Geometrik ve Arkaik Dönem mimarisinin tanıtımı
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Erken Dönem Grek Mimarisinin ana hatlarıyla anlaşılması
Dersin Amacı Erken Dönem Grek Mimarisinin ana hatlarıyla anlaşılması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Orta Bronz Çağı’ndan Geometrik Döneme kadar yerleşmeler
2 Miken Dönemi sonrası yerleşmeleri, megaron tipi yapılar
3 Eski İzmir, Erken Dönem yerleşmesi ve Athena Tapınağı
  Ön Hazırlık: E. Akurgal, Eski İzmir I. Yerleşme katları ve Athena Tapınağı, TTK, Ankara (1983)
4 Geometrik Dönem kült yerleri ve Erken Arkaik Dönem Tapınakları
5 Erken Arkaik Dönemde peripteral tapınaklar, yapı malzemeleri, yapı öğeleri ve teknikleri
6 Taş mimariye geçiş, Dor düzeninde Yüksek Arkaik Dönem tapınakları
7 Ion mimarisi: Samos, Heraion
8 Ion Düzeninde Tapınaklar: Ephesos, Artemision; Didyma, Apollon Tapınağı
9 Kiklad mimarisi; Arkaik Dönemde dindışı yapılar
10 Magna Grecia ve Sicilya’da kentler
11 Magna Grecia ve Sicilya’da tapınaklar
12 Geç Arkaik Dönemde tapınaklar ve dindışı yapılar
13 Dor düzeninin kanonlaşma süreci; Aegina, Aphaia Tapınağı
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 4
2 5
3 5
4 4
5 2
6 4
7 2
8 4
9 3
10 4
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 25 25
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu R. E. Wycherley, How the Greeks built Cities (1962).
Diğer Kaynaklar R. Naumann, Eski Anadolu mimarlığı (çev. B. Marda), TTK, Ankara (1998); E. Akurgal, Eski İzmir I. Yerleşme katları ve Athena Tapınağı, TTK, Ankara (1983); W.B. Dinsmoor, The Architecture of Ancient Greece, London (1950); H. Knell, Die Architektur der Griechen, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt (1988); Ch. Höcker, Lexikon antiker Architektur, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt (2004); R. Ginoves –R. Martin, Dictionnaire méthodique de l’architecture greque et romaine I-III (1985,1992,1998); Marie-Christine Hellmann, L’architecture greque I, Paris (2002); M. –Ch. Hellmann, L’architecture greque II, Paris (2006); G. Gruben, Die Tempel der Griechen, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt (1986); R. A. Tomlinson, Greek and Roman Architecture (1995); O. Bingöl, Arkeolojik Mimaride Taş, Homerkitabevi (2008); D. Hasol, Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul (1998); Çağlar Boyunca Anadolu’da Yerleşim ve Konut Uluslararası Sempozyumu, Ege Yayınları, İstanbul (1999); L. Özgenel (ed.), Eski Çağın mekânları, zamanları, insanları, Homerkitabevi, İstanbul (2005);J. Rich, A. Wallace-Hadrill (ed.), City and Country in the Ancient World, Routledge (1994); S. Aktüre, Anadolu’da Bronz Çağı kentleri, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Istanbul (2004); S. Aktüre, Anadolu’da Demir Çağı kentleri, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Istanbul (2003); F. Kolb, Die Stadt im Altertum (1984); A. Akarca, Şehir ve Savunması, TTK, Ankara (1998); J. J. Coulton, The architectural Development of the Greek Stoa (1976); S. E. Alcock - R. Osborne (eds.), Placing the Gods. Sanctuaries and sacred space in ancient Greece (1994); W. Müller, Architekten in der Welt der Antike ,München (1989); W. Hoepfner - L. Lehmann (ed.), Die griechische Agora, Mainz (2006);W. Hoepfner (ed.), Geschichte des Wohnens I (1999).
Materyal
Dökümanlar Görsel malzeme
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)