Ders Adı Klasik Dönem Mimarisi
Ders Kodu ARK-216
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Ahmet MÖREL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu döneme ait özelliklerin ana hatlarıyla anlaşılması Bu döneme ait yapıları tanıyabilme ve kabaca tarihleyebilme Klasik Dönem tapınak ve yerleşmelerinin tanınması Klasik Dönem mimari öğe ve düzenlerin tanınması, stil özelliklerini ayırd edebilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Klasik Dönem mimarisinin tanıtımı
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Klasik Dönem mimarisini tanıyabilme
Dersin Amacı Klasik Dönem mimarisini tanıyabilme
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Arkaik Dönemden Klasik Döneme geçiş, Aegina Aphaia Tapınağı
2 Olympia, Zeus Tapınağı
3 Magna Grecia ve Sicilya’da Erken Klasik Dönem Tapınakları ve Kutsal Alanları
4 Atina Akropolü: Parthenon, Propylaia
5 Atina Akropolü: Erechtheion, Nike Tapınağı
6 Atina Agorası, Hephaisteion
7 M.Ö. 5. yüzyılda kent planlaması; demokrasi ve mimari
8 Klasik Dönemde savunma yapıları
9 M.Ö. 5 ve 4. yüzyılda kamusal yapılar
10 M.Ö. 4. yüzyılda Attika ve Kıta Yunanistanı’nda tapınaklar
11 Klasik Dönemde konut mimarisi
12 Klasik Dönemde devlet mezar yapıları
13 Klasik Dönemde Anadolu’da anıtsal mezar yapıları: Maussolleion ve Nereidler anıtı
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 4
2 5
3 5
4 4
5 2
6 4
7 2
8 4
9 3
10 4
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu R. E. Wycherley, Antik Çağda kentler nasıl kuruldu? (çev. N. Nirven –N. Başgelen), Arkeoloji ve sanat yayınları, İstanbul (1991); R. E. Wycherley, How the Greeks built Cities (1962).
Diğer Kaynaklar W.B. Dinsmoor, The Architecture of Ancient Greece (1950);H. Knell, Die Architektur der Griechen, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt (1988); Ch. Höcker, Lexikon antiker Architektur, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt (2004); R. Ginoves –R. Martin, Dictionnaire méthodique de l’architecture greque et romaine I-III (1985,1992,1998); Marie-Christine Hellmann, L’architecture greque I, Paris (2002); M. –Ch. Hellmann, L’architecture greque II, Paris (2006); G. Gruben, Die Tempel der Griechen, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt (1986); W. Müller, Architekten in der Welt der Antike ,München (1989); W. Hoepfner- L. Lehmann (ed.), Die griechische Agora, Mainz (2006);W. Hoepfner (ed.), Geschichte des Wohnens I (1999); K. Grewe, Licht am Ende des Tunnels. Planung und Trassierung im antiken Tunnelbau, Mainz (1998); R. A. Tomlinson, Greek and Roman Architecture (1995); O. Bingöl, Arkeolojik Mimaride Taş, Homerkitabevi (2008); D. Hasol, Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul (1998); Çağlar Boyunca Anadolu’da Yerleşim ve Konut Uluslararası Sempozyumu, Ege Yayınları, İstanbul (1999); L. Özgenel (ed.), Eski Çağın mekânları, zamanları, insanları, Homerkitabevi, İstanbul (2005); T. H. Zeyrek, Anadolu konut mimarisinde portikolu avluların gelişimi ve değişimi. Mimari açıdan bir değerlendirme, Ege Yayınları, İstanbul (2005); J. J. Coulton, The architectural Development of the Greek Stoa (1976); S. E. Alcock - R. Osborne (eds.), Placing the Gods. Sanctuaries and sacred space in ancient Greece (1994); W. Hoepfner – E. L. Schwandner, Haus und Stadt im klassischen Griechenland, Wohnen in der klassischen Polis (1994).
Materyal
Dökümanlar Görsel malzeme
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)