Ders Adı Klasik Dönem Seramiği I
Ders Kodu ARK-235
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Mehmet KAŞKA
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Klasik Dönem seramik stillerini tanımak 2) Bölge özelliklerini algılayabilmek 3) Klasik Dönem sanat ekollerinin etkileşimleri hakkında bilgi kazanma Geç Arkaik Dönemde (M.Ö. 525-490) pişmiş topraktan yapılmış vazoların dekorasyon stilleri hakkında bilgi kazandırmak. Erken kırmızı figür vazo ressamlarını ve kişisel özelliklerini tanıtmak. Bu dönem vazolarında resmedilen konuları incelemek, ortaya çıkan yeni kap formlarını ve gelişimlerini tanıtmak. 4) Klasik Dönem ressam ve stileri belirleme yeteneği kazanmak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Klasik Dönem seramik ekolleri.Geç Arkaik Dönemde (M.Ö. 525-490) pişmiş topraktan yapılmış vazoların dekorasyon stilleri hakkında bilgi kazandırmak. Erken kırmızı figür vazo ressamlarını ve kişisel özelliklerini tanıtmak. Bu dönem vazolarında resmedilen konuları incelemek, ortaya çıkan yeni kap formlarını ve gelişimlerini tanıtmak.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Klasik Dönem seramiğinin erken aşaması hakkında bilgi kazandırmakGeç Arkaik Dönemde (M.Ö. 525-490) pişmiş topraktan yapılmış vazoların dekorasyon stilleri hakkında bilgi kazandırmak. Erken kırmızı figür vazo ressamlarını ve kişisel özelliklerini tanıtmak. Bu dönem vazolarında resmedilen konuları incelemek, ortaya çıkan yeni kap formlarını ve gelişimlerini tanıtmak.
Dersin Amacı Geç Arkaik Dönemde (M.Ö. 525-490) pişmiş topraktan yapılmış vazoların dekorasyon stilleri hakkında bilgi kazandırmak. Erken kırmızı figür vazo ressamlarını ve kişisel özelliklerini tanıtmak. Bu dönem vazolarında resmedilen konuları incelemek, ortaya çıkan yeni kap formlarını ve gelişimlerini tanıtmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Panathenaia şenlikleri kapsamında yapılan yarışmalarda verilen, siyah figür tekniğinde yapılmış amphoralar.
  Ön Hazırlık: R.M.Cook, Greek Painted Pottery (London, 1992).
2 Klasik Dönem Tarihi hakkında genel bilgiler. Kırmızı figür tekniğinde vazo dekore etmiş ilk ressamlar Kullanılan Teknik ve Çizim Özellikleri Hakkında Bilgiler
  Ön Hazırlık: R.M.Cook, Greek Painted Pottery (London, 1992).
3 Öncü grup ressamlar, teknik özellikleri, çizim özellikleri ve betimlenen konular.
  Ön Hazırlık: John Boardman, The history of Greek vases. Potters, painters, and pictures (New York, 2001).
4 Üretim Bölgeleri ve Dağılım. M.Ö. 520-500 arasında çalışmış ressamlar ve konular.
  Ön Hazırlık: John Boardman, The history of Greek vases. Potters, painters, and pictures (New York, 2001).
5 Attika Kırmızı Figür Seramiği: M.Ö. 490 yılına kadar çalışmış ressamlar, kullanılan yeni teknikler.
  Ön Hazırlık: John Boardman, The history of Greek vases. Potters, painters, and pictures (New York, 2001); John D. Beazley, Attic red-figure vase-painters. 2nd ed. Oxford 1963; John Boardman, Athenian Red-figure vases. The Archaic period. A handbook (Londra, 1997)
6 Kleophrades Ressamı; kendine özgü çizim özellikleri, dekore ettiği vazolarda kullandığı konular.
  Ön Hazırlık: John Boardman, The history of Greek vases. Potters, painters, and pictures (New York, 2001); John D. Beazley, Attic red-figure vase-painters. 2nd ed. Oxford 1963; John Boardman, Athenian Red-figure vases. The Archaic period. A handbook (Londra, 1997).
7 Berlin Ressamı ve Nikoksenos Ressamı; çizim özellikleri ve konuları.
  Ön Hazırlık: John Boardman, The history of Greek vases. Potters, painters, and pictures (New York, 2001); John D. Beazley, Attic red-figure vase-painters. 2nd ed. Oxford 1963; John Boardman, Athenian Red-figure vases. The Archaic period. A handbook (Londra, 1997).
8 Geç Arkaik Dönem vazo sanatı. Ressamlar (Manieristler ve diğerleri) ve Çizim Özellikleri.
  Ön Hazırlık: John Boardman, The history of Greek vases. Potters, painters, and pictures (New York, 2001); John D. Beazley, Attic red-figure vase-painters. 2nd ed. Oxford 1963; John Boardman, Athenian Red-figure vases. The Archaic period. A handbook (Londra, 1997).
9 Kyliks ressamları: Onesimos, Colmar, Antiphon ve Brygos Ressamı.
  Ön Hazırlık: John Boardman, The history of Greek vases. Potters, painters, and pictures (New York, 2001); John D. Beazley, Attic red-figure vase-painters. 2nd ed. Oxford 1963.
10 ARA SINAV: İşlenen konuların slaytla yapılan bir sınav ile öğrenciler tarafından ne kadar öğrenildiğinin ölçülmesi.
11 Attika Kırmızı Figür Seramiği: Erken Klasik Dönem. Kyliks ressamları
  Ön Hazırlık: John Boardman, The history of Greek vases. Potters, painters, and pictures (New York, 2001); John D. Beazley, Attic red-figure vase-painters. 2nd ed. Oxford 1963; John Boardman, Athenian Red-figure vases. The Archaic period. A handbook (Londra, 1997).
12 Geç Arkaik Dönem Ressamları, vazo formları ve vazolar üzerinde kullanılan mitolojik ve günlük hayattan konular.
  Ön Hazırlık: John Boardman, The history of Greek vases. Potters, painters, and pictures (New York, 2001); John D. Beazley, Attic red-figure vase-painters. 2nd ed. Oxford 1963; John Boardman, Athenian Red-figure vases. The Archaic period. A handbook (Londra, 1997).
13 Vazo resimlerinin plastik eserlerle karşılaştırılması, Dönem ortak özelliklerinin belirlenmesi
  Ön Hazırlık: John Boardman, The history of Greek vases. Potters, painters, and pictures (New York, 2001); John D. Beazley, Attic red-figure vase-painters. 2nd ed. Oxford 1963.
14 Genel Değerlendirme: Yarıyıl içinde işlenen konuların özet olarak değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: John Boardman, The history of Greek vases. Potters, painters, and pictures (New York, 2001); John D. Beazley, Attic red-figure vase-painters. 2nd ed. Oxford 1963.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 4
2 3
3 5
4 4
5 2
6 4
7 2
8 4
9 3
10 4
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 25 25
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Mehmet Kaşka ders notları
Diğer Kaynaklar 1) Erika Simon- Max Hirmer, Die griechischen Vasen (2nd ed.) 2) Mary B. Moore, The Athenian Agora. Attic red-figured and white-ground Pottery (Princeton, 1997). 3) J. D. Beazley, Attic Red Figure Vase Painters (Oxford 1963) 4) J. Boardman, Rotfigurige Vasen aus Athen (Mainz 1981)
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)