Ders Adı Sanat Felsefesi I
Ders Kodu ARK-237
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Sanat, sanat alanları, estetik, sanat ve estetik eğitimi kavramlarının farkına varır. Sanat ve estetik ile ilgili farklı bakış açılarını değerlendirir. Sanat ve estetik anlayışını mesleki bilgi ve becerileri ile bütünleştirir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sanat ve estetik konusunda temel kavramlar; kişilerin zihinsel, duygusal ve devinimsel gelişiminde sanatın ve sanat eğitiminin yeri ve önemi; yaratıcılık, sanat ve estetik duyarlılık, eğitimle sanat arasındaki ilişki, dünyada ve Türkiye’de sanatın gelişimi, sanatın kültürle ilişkileri, sanat eğitiminde tarihi mekanların kullanımı ve müzelerin önemi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Yaratıcılık kavramını, yaratıcı bireyin özelliklerini ve yaratıcılık ile sanatın ilişkisini açıklayabilme becerisini geliştirmek.
Dersin Amacı Sanat ve estetik duyarlılığını geliştirme, sanat ve estetiğin yaşamdaki yeri ve önemini kavrama, çocuklarda sanat, estetik ve yaratıcılığı destekleyen eğitim programı ve eğitim ortamlarının özelliklerinin farkında olmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır.
Hafta Konular  
1 Öğrencilerle Tanışma ve Dersin Amacı hakkında bilgi vermek
  Ön Hazırlık: Sanat Felsefesi Üzerine, Cevad Memduh Altar
2 Sanat ve Felsefe Konusunda Temel Kavramlar: Sanat ve Felsefe Nedir?
  Ön Hazırlık: Sanat Felsefesi Üzerine, Cevad Memduh Altar
3 Sanat Kuramları
  Ön Hazırlık: Sanat Felsefesi Üzerine, Cevad Memduh Altar
4 Sanat Kuramları
  Ön Hazırlık: Sanat Felsefesi Üzerine, Cevad Memduh Altar
5 İlkçağ Sanat Felsefesi
  Ön Hazırlık: Sanat Felsefesi Üzerine, Cevad Memduh Altar
6 Antik Yunan Sanatı Felsefesi
  Ön Hazırlık: Sanat Felsefesi Üzerine, Cevad Memduh Altar
7 Antik Roma Sanatı Felsefesi
  Ön Hazırlık: Sanat Felsefesi Üzerine, Cevad Memduh Altar
8 Antik Bizans Sanatı Felsefesi
  Ön Hazırlık: Sanat Felsefesi Üzerine, Cevad Memduh Altar
9 Ortaçağ Sanat Felsefesi
  Ön Hazırlık: Sanat Felsefesi Üzerine, Cevad Memduh Altar
10 Yeni Çağ Sanat Felsefesi
  Ön Hazırlık: Sanat Felsefesi Üzerine, Cevad Memduh Altar
11 Rönesans Sanat Felsefesi
  Ön Hazırlık: Sanat Felsefesi Üzerine, Cevad Memduh Altar
12 Barok Sanatı Felsefesi
  Ön Hazırlık: Sanat Felsefesi Üzerine, Cevad Memduh Altar
13 Rokoko Sanatı Felsefesi
  Ön Hazırlık: Sanat Felsefesi Üzerine, Cevad Memduh Altar
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Arkeoloji alanında gerekli altyapıya (bilgi, beceri, teknik donanım vb.) sahip olmak. 2
2 Kazı, sondaj, yüzey araştırması vb. arkeolojik çalışma yöntemleri hakkında karşılaştırmalı uygulamalar yapabilmek. 2
3 Son arkeolojik veriler doğrultusunda yeni sonuçlara ulaşabilecek analitik düşünebilme yetkinliğine sahip olmak. 2
4 Arkeolojik alanlarda, öncelikle grup içerisinde ve daha sonra bireysel olarak çalışma ve inceleme yapmak. 2
5 Sosyal, kendisi ve çevresiyle barışık, çevreye, doğaya ve topluma duyarlı olabilmek. 2
6 Türkçeyi akademik düzeyde çok iyi kullanabilme, yanı sıra bilimsel yayınları takip edebilmek ve çalışmalarımıza katılan diğer yabancı meslektaşlarla iletişim kurabilmek için gerekli olan en az bir yabancı dil bilme yetkinliği kazanmak. 2
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek. 2
8 Disiplinler arası çalışmalara katılmak ve yürütülebilmek. 2
9 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olmak. 2
10 Alanı ile ilintili uluslar arası projelerde aktif biçimde yer alabilmek. 2
11 Kalite süreçleri ve yönetimi noktalarında katılım sağlayabilme. 0
12 Öğrenim süresi boyunca farklı programlardan dersler alarak akademik alt yapısını zenginleştirebilme 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 140    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar Sanat Felsefesi Üzerine, Cevad Memduh Altar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)