Ders Adı Sanat Felsefesi I
Ders Kodu ARK-237
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Sanat, sanat alanları, estetik, sanat ve estetik eğitimi kavramlarının farkına varır. Sanat ve estetik ile ilgili farklı bakış açılarını değerlendirir. Sanat ve estetik anlayışını mesleki bilgi ve becerileri ile bütünleştirir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sanat ve estetik konusunda temel kavramlar; kişilerin zihinsel, duygusal ve devinimsel gelişiminde sanatın ve sanat eğitiminin yeri ve önemi; yaratıcılık, sanat ve estetik duyarlılık, eğitimle sanat arasındaki ilişki, dünyada ve Türkiye’de sanatın gelişimi, sanatın kültürle ilişkileri, sanat eğitiminde tarihi mekanların kullanımı ve müzelerin önemi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Yaratıcılık kavramını, yaratıcı bireyin özelliklerini ve yaratıcılık ile sanatın ilişkisini açıklayabilme becerisini geliştirmek.
Dersin Amacı Sanat ve estetik duyarlılığını geliştirme, sanat ve estetiğin yaşamdaki yeri ve önemini kavrama, çocuklarda sanat, estetik ve yaratıcılığı destekleyen eğitim programı ve eğitim ortamlarının özelliklerinin farkında olmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır.
Hafta Konular  
1 Öğrencilerle Tanışma ve Dersin Amacı hakkında bilgi vermek
  Ön Hazırlık: Sanat Felsefesi Üzerine, Cevad Memduh Altar
2 Sanat ve Felsefe Konusunda Temel Kavramlar: Sanat ve Felsefe Nedir?
  Ön Hazırlık: Sanat Felsefesi Üzerine, Cevad Memduh Altar
3 Sanat Kuramları
  Ön Hazırlık: Sanat Felsefesi Üzerine, Cevad Memduh Altar
4 Sanat Kuramları
  Ön Hazırlık: Sanat Felsefesi Üzerine, Cevad Memduh Altar
5 İlkçağ Sanat Felsefesi
  Ön Hazırlık: Sanat Felsefesi Üzerine, Cevad Memduh Altar
6 Antik Yunan Sanatı Felsefesi
  Ön Hazırlık: Sanat Felsefesi Üzerine, Cevad Memduh Altar
7 Antik Roma Sanatı Felsefesi
  Ön Hazırlık: Sanat Felsefesi Üzerine, Cevad Memduh Altar
8 Antik Bizans Sanatı Felsefesi
  Ön Hazırlık: Sanat Felsefesi Üzerine, Cevad Memduh Altar
9 Ortaçağ Sanat Felsefesi
  Ön Hazırlık: Sanat Felsefesi Üzerine, Cevad Memduh Altar
10 Yeni Çağ Sanat Felsefesi
  Ön Hazırlık: Sanat Felsefesi Üzerine, Cevad Memduh Altar
11 Rönesans Sanat Felsefesi
  Ön Hazırlık: Sanat Felsefesi Üzerine, Cevad Memduh Altar
12 Barok Sanatı Felsefesi
  Ön Hazırlık: Sanat Felsefesi Üzerine, Cevad Memduh Altar
13 Rokoko Sanatı Felsefesi
  Ön Hazırlık: Sanat Felsefesi Üzerine, Cevad Memduh Altar
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 2
2 2
3 2
4 2
5 2
6 2
7 2
8 2
9 2
10 2
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar Sanat Felsefesi Üzerine, Cevad Memduh Altar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)