Ders Adı Latince II
Ders Kodu ARK-240
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) 4-Gülcan KAŞKA
Dersin Yardımcıları Uygulamalı Latin dili. Vita Romana
Dersin Öğrenme Çıktıları Arkeoloji alanında gerekli altyapıya sahip olmak. Kazı, sondaj, yüzey araştırması vb. arkeolojik çalışma yöntemleri hakkında karşılaştırmalı uygulamalar yapabilmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Soru zamirleri, soru sıfatları, superlativus, 3. isim çekimi, perfectum, plusquamperfectum, futurum exactum fiil çekimi, 4. isim çekimi, qui, quae, quod ilgi zamiri, II. grup sıfatlar, partcipium, çift akkusativ kullanımı, çift nominativ kullanımı
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Latin dilinin temel kurallarını öğrenme, cümle analizleri. 2) Antik kaynak çözümlemesi, antik kaynaklarda geçen tarihsel, kültürel verileri öğrenme ve günümüzle kıyaslama. 3) Kendi anadilini daha iyi kullanma.
Dersin Amacı Avrupa dillerinin kökeni oluşturan Latince’nin dil bilgisini, kelime ve cümle yapısını öğrencilere aktarmak. Akdeniz coğrafyasında yüzyıllar boyunca hüküm sürmüş Roma İmparatorluğu’nun antik yazarlarının kaleme almış olduğu eserleri değerlendirebilme. Arazi çalışmaları sırasında alanda görülen Latince Yazıtları değerlendirebilme yeteneğini kazandırmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Soru zamirleri ve soru sıfatları
  Ön Hazırlık: Uygulamalı Latin dili, Vita Romana
2 Birinci grup sıfatlardan zarf elde edilmesi
  Ön Hazırlık: Uygulamalı Latin dili, Vita Romana
3 -Dativus in animo esse kullanımı , Fiil çekimi imperativus kipi (futurum)
  Ön Hazırlık: Uygulamalı Latin dili, Vita Romana
4 Praedicativ kullanım, superlativus, üçüncü isim çekimi
  Ön Hazırlık: Uygulamalı Latin dili, Vita Romana
5 Perfectum fiil çekimi, füturum fiil çekimi, plusquam perfectum fiil çekimi, Postquam bağlacı
  Ön Hazırlık: Uygulamalı Latin dili, Vita Romana
6 Beşinci ünitenin cümle analizleri
  Ön Hazırlık: Uygulamalı Latin dili, Vita Romana
7 bahar dönemi Vize sınavı
8 Dördüncü isim çekimi, Participium
  Ön Hazırlık: Uygulamalı Latin dili, Vita Romana
9 Qui, quae, quod ilgi zamiri, İkinci grup sıfatlar (üç, iki ve tek bitimli sıfatlar)
  Ön Hazırlık: Uygulamalı Latin dili, Vita Romana
10 Çift akkusativ ve çift nominativ kullanımı
  Ön Hazırlık: Uygulamalı Latin dili, Vita Romana
11 Altıncı ünite cümle analizleri
  Ön Hazırlık: Uygulamalı Latin dili, Vita Romana
12 Altıncı ünite cümle analizleri
  Ön Hazırlık: Uygulamalı Latin dili, Vita Romana
13 Beşinci ve altıncı ünitenin gramer konuları tekrar
  Ön Hazırlık: Uygulamalı Latin dili, Vita Romana
14 Bahar dönemi final sınavı
  Ön Hazırlık: Uygulamalı Latin dili, Vita Romana
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 6 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)