Ders Adı Mezopotamya Uygarlıkları
Ders Kodu ARK-243
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Mezopotamya uygarlıklarının kaynakları hakkında bilgi sahibi olur. Mezopotamya uygarlıklarının insanlığın ortak mirası olduğunu açıklar. Mezopotamya uygarlıklarının etkileşimin günümüze kadar sürdüğünü tarihin sürekliliğinin olduğunun farkına varır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sümerler, Akadlar, Babiller, Assurlar'ın seramik, mimari ve dinsel yapılarını ve tarihsel süreç içerisinde Batı Anadolu uygularılıkları ile olan etkileşiminin incelenmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sümerler, Akadlar, Babiller, Assurlar'ın tarihsel ve sanatsal gelişimini öğrenmek.
Dersin Amacı Mezopotamya da eskiçağ öncesi devirlerde devletlerinin sanat, yönetim ve sınıfsal ve toplumsal gelişmeleri öğretme.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır.
Hafta Konular  
1 Dersin Tanıtımı ve Mezopotamya medeniyetleri hakkında gene bilgi
2 Assurlar
3 Medler
4 Babiller
5 Sümerler
6 Sümerler ve Mimari
7 Sümerler ve Din
8 Sümerler ve Siyaset
9 Akadlar ve Mimari
10 Akadalar ve Din
11 Akadlar ve Siyaset
12 Sümereler ve Babiller Arasındaki İlişkiler
13 Akad'lar ve Mezopotomya
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 2
2 2
3 1
4 2
5 2
6 2
7 2
8 2
9 2
10 2
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Ancient Mesopotamia at the Dawn of Civilization: The Evolution of an Urban Landscape, Guillermo Algaze Mesopotamia before History, Petr Charvát An Introduction to Ancient Mesopotamian Religion, Tammi J. Schneider
Diğer Kaynaklar Ancient Mesopotamia at the Dawn of Civilization: The Evolution of an Urban Landscape, Guillermo Algaze Mesopotamia before History, Petr Charvát An Introduction to Ancient Mesopotamian Religion, Tammi J. Schneider
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)