Ders Adı Antik Toplum Tarihi
Ders Kodu ARK-244
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Hüseyin Köker
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Antik Yunan toplumunun yaşam biçimleri hakkında bilgi sahibi olmak 2) Roma toplumunun yaşam biçimleri hakkında bilgi sahibi olmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Antik Yunan ve Roma toplumlarının yaşam biçimleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Antik Yunan ve Roma toplumlarının yaşam biçimleri hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin Amacı Antik Yunan ve Roma toplumlarının yaşam biçimleri hakkında bilgi sahibi olmak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Antik Dönem'de toplum
  Ön Hazırlık: Eski Yunan ve Roma'da Yaşam. Yazar: Horst Blanck.
2 Antik Dönem'de yurttaşlık kavramı.
  Ön Hazırlık: Atina Demokrasisinden Roma Cumhuriyetine -"Demos"tan "Populus Romanus"a. Bihterin Dinçkol.
3 Konut ve Döşemesi: Yunan Evi ve Roma Evi
  Ön Hazırlık: Eski Yunan ve Roma'da Yaşam. Yazar: Horst Blanck.
4 Yunanlılarda Takı, Giyim ve saç Biçimi.
  Ön Hazırlık: Eski Yunan ve Roma'da Yaşam. Yazar: Horst Blanck.
5 Romalılarda Takı, Giyim ve saç Biçimi.
  Ön Hazırlık: Eski Yunan ve Roma'da Yaşam. Yazar: Horst Blanck.
6 Yunanlılarda Yeme
  Ön Hazırlık: Eski Yunan ve Roma'da Yaşam. Yazar: Horst Blanck.
7 Romalılarda Yeme
  Ön Hazırlık: Eski Yunan ve Roma'da Yaşam. Yazar: Horst Blanck.
8 Yunanlılarda Aile Çocuk Yetiştirilmesi, Evlilik, Düğün ve Kadının Konumu
  Ön Hazırlık: Eski Yunan ve Roma'da Yaşam. Yazar: Horst Blanck.
9 Yunanlılarda Ölü Kültü ve Ev köleleri
  Ön Hazırlık: Eski Yunan ve Roma'da Yaşam. Yazar: Horst Blanck.
10 Romalılarda Aile Çocuk Yetiştirilmesi, Evlilik, Düğün ve Kadının Konumu.
  Ön Hazırlık: Eski Yunan ve Roma'da Yaşam. Yazar: Horst Blanck.
11 Romalılarda Ölü Kültü ve Ev köleleri
  Ön Hazırlık: Eski Yunan ve Roma'da Yaşam. Yazar: Horst Blanck.
12 Antikçağda Eğitim
  Ön Hazırlık: Eski Yunan ve Roma'da Yaşam. Yazar: Horst Blanck.
13 Antikçağda festivaller
  Ön Hazırlık: Antiçağ'da şenlikler: yazar: Ayşe Sina
14 Antikçağ'da yasa koyucular; Lykourgos, Solon, Numa
  Ön Hazırlık: Plutarkhos: Parallel Yaşşamlar.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Arkeoloji alanında gerekli altyapıya (bilgi, beceri, teknik donanım vb.) sahip olmak. 3
2 Kazı, sondaj, yüzey araştırması vb. arkeolojik çalışma yöntemleri hakkında karşılaştırmalı uygulamalar yapabilmek. 4
3 Son arkeolojik veriler doğrultusunda yeni sonuçlara ulaşabilecek analitik düşünebilme yetkinliğine sahip olmak. 4
4 Arkeolojik alanlarda, öncelikle grup içerisinde ve daha sonra bireysel olarak çalışma ve inceleme yapmak. 4
5 Sosyal, kendisi ve çevresiyle barışık, çevreye, doğaya ve topluma duyarlı olabilmek. 3
6 Türkçeyi akademik düzeyde çok iyi kullanabilme, yanı sıra bilimsel yayınları takip edebilmek ve çalışmalarımıza katılan diğer yabancı meslektaşlarla iletişim kurabilmek için gerekli olan en az bir yabancı dil bilme yetkinliği kazanmak. 4
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek. 4
8 Disiplinler arası çalışmalara katılmak ve yürütülebilmek. 3
9 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olmak. 4
10 Alanı ile ilintili uluslar arası projelerde aktif biçimde yer alabilmek. 4
11 Kalite süreçleri ve yönetimi noktalarında katılım sağlayabilme. 1
12 Öğrenim süresi boyunca farklı programlardan dersler alarak akademik alt yapısını zenginleştirebilme 3
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 140    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)