Ders Adı Lykia Arkaik ve Klasik Dönem Sanatı
Ders Kodu ARK-245
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Lykia Bölgesi sanatının diğer bölge örnekleri ile karşılaştırabilecek donanıma sahip olmak,
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Lykia Bölgesi'nin Arkaik ve Klasik Dönem Mimarisi, Mezar Mimarlığı, Heykeltıraşlık eserleri ve Seramik Sanatının incelenmesi ve diğer bölge örnekleri ile karşılaştırılması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Lykia Bölgesinin Arkaik ve Klasik Dönemlerinde Mimari, Heykeltıraşlık ve Seramik Sanatının Öğrenmek
Dersin Amacı Lykia Bölgesinin tarihini ve sanatını öğrenmek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır.
Hafta Konular  
1 Lykia Bölgesi Tarihi
2 Lykia Bölgesi Arkaik Dönem Mimarisi
3 Lykia Bölgesi Klasik Dönem Mimarisi
4 Lykia Bölgesi Arkaik Dönem Seramiği
5 Lykia Bölgesi Klasik Dönem Seramiği
6 Lykia Bölgesi Arkaik Dönem Mezar Mimarisi
7 Lykia Bölgesi Klasik Dönem Mezar Mimarisi
8 Lykia Bölgesi Arkaik Dönem Heykeltıraşlık Eserleri
9 Lykia Bölgesi Klasik Dönem Heykeltıraşlık Eserleri
10 Lykia ve Caria Bölgesi Sanatının Karşılaştırılması
11 Lykia ve Ioina Bölgesi Sanatının Karşılaştırılması
12 Lykia ve Pers Sanatının Karşılaştırılması
13 Lykia ve Pamphylia Bölgesi Sanatının Karşılaştırılması
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Arkeoloji alanında gerekli altyapıya (bilgi, beceri, teknik donanım vb.) sahip olmak. 2
2 Kazı, sondaj, yüzey araştırması vb. arkeolojik çalışma yöntemleri hakkında karşılaştırmalı uygulamalar yapabilmek. 2
3 Son arkeolojik veriler doğrultusunda yeni sonuçlara ulaşabilecek analitik düşünebilme yetkinliğine sahip olmak. 2
4 Arkeolojik alanlarda, öncelikle grup içerisinde ve daha sonra bireysel olarak çalışma ve inceleme yapmak. 2
5 Sosyal, kendisi ve çevresiyle barışık, çevreye, doğaya ve topluma duyarlı olabilmek. 2
6 Türkçeyi akademik düzeyde çok iyi kullanabilme, yanı sıra bilimsel yayınları takip edebilmek ve çalışmalarımıza katılan diğer yabancı meslektaşlarla iletişim kurabilmek için gerekli olan en az bir yabancı dil bilme yetkinliği kazanmak. 2
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek. 2
8 Disiplinler arası çalışmalara katılmak ve yürütülebilmek. 2
9 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olmak. 2
10 Alanı ile ilintili uluslar arası projelerde aktif biçimde yer alabilmek. 2
11 Kalite süreçleri ve yönetimi noktalarında katılım sağlayabilme. 0
12 Öğrenim süresi boyunca farklı programlardan dersler alarak akademik alt yapısını zenginleştirebilme 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 140    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Lykia Kitabı, Nevzat Çevik
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)