Ders Adı Klasik Dönemde Atina ve Attika
Ders Kodu ARK-247
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Hüseyin KÖKER
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Klasik Dönem Kıta Yunanistan ve Anadolu tarihi öğrenilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Klasik Dönem Yunanistan ve Anadolu Tarihi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Klasik Dönem Atina ve Attika özelinde Yunanistan ve Anadolu'nun siyasi ve sosyal tarihini öğrenmek
Dersin Amacı Klasik Dönem Atina ve Attika özelinde Yunanistan ve Anadolu'nun siyasi ve sosyal tarihini öğrenmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Klasik Dönem ile ilgili antik ve modern kaynakların değerlendirilmesi
2 Klasik Dönem'de Yunanistan ve Anadolu coğrafyası
3 Atina-Pers Savaşları
4 Atina-Pers Savaşları
5 Atina-Pers Savaşları
6 Atina-Pers Savaşları
7 Peloponnesos Savaşları
8 Peloponnesos Savaşları
9 Peloponnesos Savaşları
10 Peloponnesos Savaşları
11 Peloponnesos Savaşları
12 Kyrou Anabasis
13 Klasik Dönem Atinasında sosyal Yaşam
14 Klasik Dönem Atinasında sosyal Yaşam
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 30 30
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Antik Kaynaklar . Herodotos (MÖ yak. 484-424): Historiai . Thukydides (MÖ 460-399): Peloponnesoslularla Atinalıların Savaşı Sekiz kitaptan oluşan bu eser, MÖ 424-411 yılları arasını kapsar. . Ksenophon (MÖ 430-355): Anabasis = Kyru Anabasis (Onbinlerin Dönüşü): Yedi kitaptan oluşan bu eser, MÖ 401 yılında Batı Anadolu Satrabı Kyros’un, ağabeyi Pers kralı II. Artakserkses’I tahttan indirmek için yaptığı seferi konu alır. Hellenika (Yunan Tarihi): Yedi kitaptan oluşan bu eser, MÖ 411-362 (Mantineia Savaşı) yılları arasını kapsar. Modern Kaynaklar . O. Tekin, Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş . B. İplikçioğlu, Hellen ve Roma Tarihi’nin Anahatları . İ. Gezgin, Arkaik ve Klasik Dönemde Batı Anadolu . E. Schwertheim, Antikçağda Anadolu . Thomas R. Martin, Eski Yunan. Tarih Öncesinden Hellenistik Çağ’a . V. Diakov & S. Kovalev, İlkçağ Tarihi. Cilt 1. Ortadoğu, Uzakdoğu, Eski Yunan
Diğer Kaynaklar Antik Kaynaklar . Herodotos (MÖ yak. 484-424): Historiai . Thukydides (MÖ 460-399): Peloponnesoslularla Atinalıların Savaşı Sekiz kitaptan oluşan bu eser, MÖ 424-411 yılları arasını kapsar. . Ksenophon (MÖ 430-355): Anabasis = Kyru Anabasis (Onbinlerin Dönüşü): Yedi kitaptan oluşan bu eser, MÖ 401 yılında Batı Anadolu Satrabı Kyros’un, ağabeyi Pers kralı II. Artakserkses’I tahttan indirmek için yaptığı seferi konu alır. Hellenika (Yunan Tarihi): Yedi kitaptan oluşan bu eser, MÖ 411-362 (Mantineia Savaşı) yılları arasını kapsar. Modern Kaynaklar . O. Tekin, Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş . B. İplikçioğlu, Hellen ve Roma Tarihi’nin Anahatları . İ. Gezgin, Arkaik ve Klasik Dönemde Batı Anadolu . E. Schwertheim, Antikçağda Anadolu . Thomas R. Martin, Eski Yunan. Tarih Öncesinden Hellenistik Çağ’a . V. Diakov & S. Kovalev, İlkçağ Tarihi. Cilt 1. Ortadoğu, Uzakdoğu, Eski Yunan
Materyal
Dökümanlar Antik Kaynaklar . Herodotos (MÖ yak. 484-424): Historiai . Thukydides (MÖ 460-399): Peloponnesoslularla Atinalıların Savaşı Sekiz kitaptan oluşan bu eser, MÖ 424-411 yılları arasını kapsar. . Ksenophon (MÖ 430-355): Anabasis = Kyru Anabasis (Onbinlerin Dönüşü): Yedi kitaptan oluşan bu eser, MÖ 401 yılında Batı Anadolu Satrabı Kyros’un, ağabeyi Pers kralı II. Artakserkses’I tahttan indirmek için yaptığı seferi konu alır. Hellenika (Yunan Tarihi): Yedi kitaptan oluşan bu eser, MÖ 411-362 (Mantineia Savaşı) yılları arasını kapsar. Modern Kaynaklar . O. Tekin, Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş . B. İplikçioğlu, Hellen ve Roma Tarihi’nin Anahatları . İ. Gezgin, Arkaik ve Klasik Dönemde Batı Anadolu . E. Schwertheim, Antikçağda Anadolu . Thomas R. Martin, Eski Yunan. Tarih Öncesinden Hellenistik Çağ’a . V. Diakov & S. Kovalev, İlkçağ Tarihi. Cilt 1. Ortadoğu, Uzakdoğu, Eski Yunan
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)