Ders Adı Milattan Önce Birinci Binde Doğu Batı İlişkileri II
Ders Kodu ARK-262
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Doğu Batı ilişkilerini tanımlar Akdeniz ve Orta Doğunun arkeolojik geçmişini inceler Demir Çağda Doğudaki imparatorlukları ve devletleri tanımlar Oriantalizmi tekrar tanımlar Literatür ve yazılı kaynakları inceler Akdenizin Demir Çağındaki öneminini vurgular Klasik sanatın doğuşu ve gelişimini tanımlar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği MÖ 2. Bin dünyası. Minos-Myken Anadolu. Hititler ve Troya ile birlikte MÖ 1. Bin dünyası. Göçler, Kaynaklar, kanıtlar ve bölgesel dağılım Kuzey Suriye-Almina ve Hellenler arasındaki iletişim ile Urartu ve Geç Hitit Beyliklerinin Yunan Sanatı üzerindeki etkileri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Anadolu'da kurulmuş olan en erken ve en büyük krallık olan Hitit devletinin yıkılmasının ardından, öncelikle, ortaya çıkan otorite boşluğunun ne zaman, nasıl ve kim tarafından doldurulduğu sorgulanmaktadır. M.Ö. 1. binde Anadolu'da, Suriye'de ve Mezopotamya'da var olan devletler, bu coğrafyalara yönelen göç hareketleri, bunların birbirleriyle ve batı toplumlarıyla kurmuş oldukları ilişkiler üzerinde durulmaktadır.
Dersin Amacı İ.Ö. 1000-480 yılları arasındaki doğu batı ilişkilerini, arkeolojik ve tarihsel arka planı ile birlikte irdelemek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır.
Hafta Konular  
1 2. Bin dünyası. Minos-Myken
2 2. Bin dünyası. Anadolu. Hititler
3 2. Bin dünyası. Anadolu. Troya
4 1. Bin dünyası. Göçler, Kaynaklar, kanıtlar ve bölgesel dağılım
5 1. Bin dünyası. Göçler, Kaynaklar, kanıtlar ve bölgesel dağılım
6 1. Bin dünyası. Göçler, Kaynaklar, kanıtlar ve bölgesel dağılım
7 Ara Sınav
8 Geç Hitit sanatı ve Hellen sanatına etkileri
9 Kuzey Suriye-Almina ve Hellenler
10 Urartu Sanatı ve Hellen sanatına etkileri
11 Kıbrıs- Fenike Sanatı ve Hellen sanatına etkileri
12 Mısır, Persler ve Hellenler
13 Klasik Uygarlığın Kökeni: Doğu mu Batı mı? Değerlendirme
14 Final Sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 60
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu J. Boardman, The Greeks Overseas: Their Early Colonies and Trade, 1999.
Diğer Kaynaklar J. Boardman, The Greeks Overseas: Their Early Colonies and Trade, 1999.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)