Ders Adı Hellenistik Dönem Plastiği II
Ders Kodu ARK-338
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Fikret Özcan
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. İbrahim ACUCE
Dersin Öğrenme Çıktıları Hellenistik Dönem heykeli stili ve kronolojisini bilme ve uygulama;Üslup eleştirisi yoluyla Hellenistik Dönem heykellerini tanıma ve tarihleme becerisi kazanma;Hellenistik grupları tanıma ve anlama; Hellenistik Dönem mezar stellerini tanıma ve anlama;Bu döneme ait heykel bilgilerini diğer türlere uygulayabilme;Bu döneme ait heykellerin asıllarını kopyalarından ayırt edebilme;Görsel algılamanın geliştirilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
- -
Dersin İçeriği Yüksek ve Geç Hellenistik Dönem heykelinin tanıtımı. MÖ. 2. Yy. Başından MÖ. 1. Yy. Son çeyreğine dek, farklı yerlerde yapılmış heykel, portre, kabartma, mimari plastik, mezar stelleri tanıtılacak, zamansal ve bölgesel stil farklılıkları gösterilecektir. Hellenistik Dönemin önemli kentlerinde yapılmış heykeller ve heykeltraşlık okulları seçme örneklerle yakından incelenecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu döneme ait özelliklerin ana hatlarıyla anlaşılması ve bu döneme ait plastik eserlerin tanıyabilme ve kabaca tarihleyebilme bilgisinin kazandırılması hedeflenmektedir. Yüksek ve Geç Hellenistik Dönemlerin stil özellikleri örneklerle gösterilip anlaşılması sağlanacaktır. Bu Döneme ait önemli eserlerin ayrıntılarıyla tanıtılması hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Yüksek ve Geç Hellenistik Dönem stil özelliklerinin öğrenilmesi, Hellenistik Dönem plastiğini tanıyabilme, kopya ve orijinal arasındaki farkı görebilme bilgilerini kazandırma ve heykel üzerine bağımsız yargıda bulunabilmeyi sağlama amaçlanmaktadır. Ayrıca görsel algının geliştirilmesi, bölgesel stil farklılarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 MÖ. 2. yüzyıl başlarında Hellenistik Heykel sanatında genel eğilimler Tendency in the Hellenistic sculpture at the beginning of the 2. century B.C.
  Ön Hazırlık: R.R. R. Smith, Hellenistik Heykel, (Çev. A. Yoltar Yıldırım), İstanbul (2002)
2 Pergamon Zeus sunağı
  Ön Hazırlık: A. Scholl, F. Pirson, Pergamon - Anadolu’da Hellenistik Bir Başkent - A Hellenistic Capital in Anatolia, YKY Istanbul 2014
3 Pergamon Zeus sunağı
  Ön Hazırlık: R.R. R. Smith, Hellenistik Heykel, (Çev. A. Yoltar Yıldırım), İstanbul (2002)
4 Pergamon -Telephos frizi
  Ön Hazırlık: R. Dreyfus, E. Schraudolph, Pergamon. The Telephos Frieze from the Great Altar, New York (1996)
5 İtalya ve Sicilya’da Hellenistik Dönem sanatı
  Ön Hazırlık: R. Özgan, Hellenistik Devir Heykeltraşlığı II. Erken Hellenistikten Yüksek Hellenistiğe, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Istanbul 2016; R. Özgan, Hellenistik Devir Heykeltraşlığı III Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Istanbul 2018; W. Radt, Pergamon - Bir Antik Kentin Tarihi ve Yapıları (çev. Suzan Tammer), YKY, Istanbul 2002; A. Scholl, F. Pirson, Pergamon - Anadolu’da Hellenistik Bir Başkent - A Hellenistic Capital in Anatolia, YKY Istanbul 2014.
6 Heykeltraşlık okulları
  Ön Hazırlık: R. Özgan, Hellenistik Devir Heykeltraşlığı II. Erken Hellenistikten Yüksek Hellenistiğe, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Istanbul 2016; R. Özgan, Hellenistik Devir Heykeltraşlığı III Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Istanbul 2018; W. Radt, Pergamon - Bir Antik Kentin Tarihi ve Yapıları (çev. Suzan Tammer), YKY, Istanbul 2002; A. Scholl, F. Pirson, Pergamon - Anadolu’da Hellenistik Bir Başkent - A Hellenistic Capital in Anatolia, YKY Istanbul 2014.
7 Heykeltraşlık okulları
  Ön Hazırlık: R. Özgan, Hellenistik Devir Heykeltraşlığı II. Erken Hellenistikten Yüksek Hellenistiğe, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Istanbul 2016; R. Özgan, Hellenistik Devir Heykeltraşlığı III Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Istanbul 2018; W. Radt, Pergamon - Bir Antik Kentin Tarihi ve Yapıları (çev. Suzan Tammer), YKY, Istanbul 2002; A. Scholl, F. Pirson, Pergamon - Anadolu’da Hellenistik Bir Başkent - A Hellenistic Capital in Anatolia, YKY Istanbul 2014.
8 Mimari plastic
  Ön Hazırlık: R. Özgan, Hellenistik Devir Heykeltraşlığı II. Erken Hellenistikten Yüksek Hellenistiğe, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Istanbul 2016; R. Özgan, Hellenistik Devir Heykeltraşlığı III Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Istanbul 2018; W. Radt, Pergamon - Bir Antik Kentin Tarihi ve Yapıları (çev. Suzan Tammer), YKY, Istanbul 2002; A. Scholl, F. Pirson, Pergamon - Anadolu’da Hellenistik Bir Başkent - A Hellenistic Capital in Anatolia, YKY Istanbul 2014.
9 Mimari plastik MÖ. 2. ve 1. yüzyılda adak ve mezar stelleri
  Ön Hazırlık: R. Özgan, Hellenistik Devir Heykeltraşlığı II. Erken Hellenistikten Yüksek Hellenistiğe, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Istanbul 2016; R. Özgan, Hellenistik Devir Heykeltraşlığı III Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Istanbul 2018; W. Radt, Pergamon - Bir Antik Kentin Tarihi ve Yapıları (çev. Suzan Tammer), YKY, Istanbul 2002; A. Scholl, F. Pirson, Pergamon - Anadolu’da Hellenistik Bir Başkent - A Hellenistic Capital in Anatolia, YKY Istanbul 2014.
10 M.Ö. 2. ve 1. yüzyılda portre
  Ön Hazırlık: R. Özgan, Hellenistik Devir Heykeltraşlığı II. Erken Hellenistikten Yüksek Hellenistiğe, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Istanbul 2016; R. Özgan, Hellenistik Devir Heykeltraşlığı III Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Istanbul 2018; W. Radt, Pergamon - Bir Antik Kentin Tarihi ve Yapıları (çev. Suzan Tammer), YKY, Istanbul 2002; A. Scholl, F. Pirson, Pergamon - Anadolu’da Hellenistik Bir Başkent - A Hellenistic Capital in Anatolia, YKY Istanbul 2014.
11 Hellenistik gruplar
  Ön Hazırlık: Hellenistische Gruppen, Gedenkschrift für Andreas Linfert, Mainz (1999)
12 Hellenistik Dönem Kopyaları
  Ön Hazırlık: R. Özgan, Hellenistik Devir Heykeltraşlığı II. Erken Hellenistikten Yüksek Hellenistiğe, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Istanbul 2016; R. Özgan, Hellenistik Devir Heykeltraşlığı III Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Istanbul 2018; W. Radt, Pergamon - Bir Antik Kentin Tarihi ve Yapıları (çev. Suzan Tammer), YKY, Istanbul 2002; A. Scholl, F. Pirson, Pergamon - Anadolu’da Hellenistik Bir Başkent - A Hellenistic Capital in Anatolia, YKY Istanbul 2014.
13 Pişmiş toprak figürinler: Tanagra ve Myrina heykelcikleri
  Ön Hazırlık: R. Özgan, Hellenistik Devir Heykeltraşlığı II. Erken Hellenistikten Yüksek Hellenistiğe, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Istanbul 2016; R. Özgan, Hellenistik Devir Heykeltraşlığı III Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Istanbul 2018; W. Radt, Pergamon - Bir Antik Kentin Tarihi ve Yapıları (çev. Suzan Tammer), YKY, Istanbul 2002; A. Scholl, F. Pirson, Pergamon - Anadolu’da Hellenistik Bir Başkent - A Hellenistic Capital in Anatolia, YKY Istanbul 2014.
14 Yeni Attika stili ve arkaistik heykeller
  Ön Hazırlık: R. Özgan, Hellenistik Devir Heykeltraşlığı II. Erken Hellenistikten Yüksek Hellenistiğe, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Istanbul 2016; R. Özgan, Hellenistik Devir Heykeltraşlığı III Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Istanbul 2018; W. Radt, Pergamon - Bir Antik Kentin Tarihi ve Yapıları (çev. Suzan Tammer), YKY, Istanbul 2002; A. Scholl, F. Pirson, Pergamon - Anadolu’da Hellenistik Bir Başkent - A Hellenistic Capital in Anatolia, YKY Istanbul 2014.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Arkeoloji alanında gerekli altyapıya (bilgi, beceri, teknik donanım vb.) sahip olmak. 5
2 Kazı, sondaj, yüzey araştırması vb. arkeolojik çalışma yöntemleri hakkında karşılaştırmalı uygulamalar yapabilmek. 4
3 Son arkeolojik veriler doğrultusunda yeni sonuçlara ulaşabilecek analitik düşünebilme yetkinliğine sahip olmak. 3
4 Arkeolojik alanlarda, öncelikle grup içerisinde ve daha sonra bireysel olarak çalışma ve inceleme yapmak. 5
5 Sosyal, kendisi ve çevresiyle barışık, çevreye, doğaya ve topluma duyarlı olabilmek. 5
6 Türkçeyi akademik düzeyde çok iyi kullanabilme, yanı sıra bilimsel yayınları takip edebilmek ve çalışmalarımıza katılan diğer yabancı meslektaşlarla iletişim kurabilmek için gerekli olan en az bir yabancı dil bilme yetkinliği kazanmak. 3
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek. 4
8 Disiplinler arası çalışmalara katılmak ve yürütülebilmek. 4
9 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olmak. 4
10 Alanı ile ilintili uluslar arası projelerde aktif biçimde yer alabilmek. 5
11 Kalite süreçleri ve yönetimi noktalarında katılım sağlayabilme. 4
12 Öğrenim süresi boyunca farklı programlardan dersler alarak akademik alt yapısını zenginleştirebilme 4
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 140    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer R.R. R. Smith, Hellenistik Heykel, (Çev. A. Yoltar Yıldırım), Homerkitabevi, İstanbul (2002); P.C. Bol (ed.), Die Geschichte der antiken Bildhauerkunst II, Mainz (2004); B. S. Ridgway, Hellenistic SculptureI: The Styles of ca. 331-200 B.C., Visconsin (1989); B.S. Ridgway, Hellenistic Sculpture II: The Styles of 200-100 B.C., Visconsin (2000); B. Andreae, Skulptur des Hellenismus München (2001); B. S. Ridgway, Hellenistic Sculpture III: The Styles of ca. 200-31 B.C. Visconsin (2002); P. C. Bol (ed.), Geschichte der Bildhauerkunst III. Hellenistische Plastik, Mainz (2004; M. Wörrle - P. Zanker (eds.), Stadtbild und Bürgerbild im Hellenismus: Kolloquium München, 24 bis 26 Juni 1993, München (1995); A. Yaylalı, Der Fries des Artemisions von Magnesia am Mäander (IstMitt Beih 15) (1976); J. P. Uhlenbrock, The Coroplast’s Art: Greek Terracottas of the Hellenistic World New York) (1990); Tanagra, Mythe et archéologie, Sergi kataloğu, Musée du Louvre, Paris 15 septembre 2003-5 janvier 2004 (2004); M.-A. Zagdoun, La Sculpture arcahisante dans l’art hellénistique et dans l’art du Haut-Empire, Paris (1989); P. Moreno, La scultura ellenistica I-II, Roma (1994); Hellenistische Gruppen, Gedenkschrift für Andreas Linfert, Mainz (1999); T. Brahms, Archaismus. Untersuchungen zur Funktion und Bedeutung archaistischer Kunst in der Klassik und Hellenismus, Frankfurt (1994); P. Zanker, Hellenismus in Mittelitalien (1976); J.J. Pollit, Art in the Hellenistic Age (1986); ); S. Aybek, Metropolis'de Hellenistik ve Roma Dönemi Heykeltıraşlığı Metropolis İonia 1 Heykel -, Homer Yayınları, Istanbul 2009; R. Özgan, Hellenistik Devir Heykeltraşlığı I. Büyük İskender'den Diadochlar Sonrasına, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Istanbul, 2016; R. Özgan, Hellenistik Devir Heykeltraşlığı II. Erken Hellenistikten Yüksek Hellenistiğe, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Istanbul 2016; R. Özgan, Hellenistik Devir Heykeltraşlığı III Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Istanbul 2018; W. Radt, Pergamon - Bir Antik Kentin Tarihi ve Yapıları (çev. Suzan Tammer), YKY, Istanbul 2002; A. Scholl, F. Pirson, Pergamon - Anadolu’da Hellenistik Bir Başkent - A Hellenistic Capital in Anatolia, YKY Istanbul 2014.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)