Ders Adı Hellenistik Dönem Plastiği II
Ders Kodu ARK-338
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Fikret Özcan
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Hellenistik Dönem heykeli stili ve kronolojisini bilme ve uygulama;Üslup eleştirisi yoluyla Hellenistik Dönem heykellerini tanıma ve tarihleme becerisi kazanma;Hellenistik grupları tanıma ve anlama; Hellenistik Dönem mezar stellerini tanıma ve anlama;Bu döneme ait heykel bilgilerini diğer türlere uygulayabilme;Bu döneme ait heykellerin asıllarını kopyalarından ayırt edebilme;Görsel algılamanın geliştirilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Yüksek ve Geç Hellenistik Dönem heykelinin tanıtımı. MÖ. 2. Yy. Başından MÖ. 1. Yy. Son çeyreğine dek, farklı yerlerde yapılmış heykel, portre, kabartma, mimari plastik, mezar stelleri tanıtılacak, zamansal ve bölgesel stil farklılıkları gösterilecektir. Hellenistik Dönemin önemli kentlerinde yapılmış heykeller ve heykeltraşlık okulları seçme örneklerle yakından incelenecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu döneme ait özelliklerin ana hatlarıyla anlaşılması ve bu döneme ait plastik eserlerin tanıyabilme ve kabaca tarihleyebilme bilgisinin kazandırılması hedeflenmektedir. Yüksek ve Geç Hellenistik Dönemlerin stil özellikleri örneklerle gösterilip anlaşılması sağlanacaktır. Bu Döneme ait önemli eserlerin ayrıntılarıyla tanıtılması hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Yüksek ve Geç Hellenistik Dönem stil özelliklerinin öğrenilmesi, Hellenistik Dönem plastiğini tanıyabilme, kopya ve orijinal arasındaki farkı görebilme bilgilerini kazandırma ve heykel üzerine bağımsız yargıda bulunabilmeyi sağlama amaçlanmaktadır. Ayrıca görsel algının geliştirilmesi, bölgesel stil farklılarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 MÖ. 2. yüzyıl başlarında Hellenistik Heykel sanatında genel eğilimler Tendency in the Hellenistic sculpture at the beginning of the 2. century B.C.
  Ön Hazırlık: R.R. R. Smith, Hellenistik Heykel, (Çev. A. Yoltar Yıldırım), İstanbul (2002)
2 Pergamon Zeus sunağı
  Ön Hazırlık: A. Scholl, F. Pirson, Pergamon - Anadolu’da Hellenistik Bir Başkent - A Hellenistic Capital in Anatolia, YKY Istanbul 2014
3 Pergamon Zeus sunağı
4 Pergamon -Telephos frizi
  Ön Hazırlık: R. Dreyfus, E. Schraudolph, Pergamon. The Telephos Frieze from the Great Altar, New York (1996)
5 İtalya ve Sicilya’da Hellenistik Dönem sanatı
6 Heykeltraşlık okulları
7 Heykeltraşlık okulları
8 Mimari plastic
9 Mimari plastik MÖ. 2. ve 1. yüzyılda adak ve mezar stelleri
10 M.Ö. 2. ve 1. yüzyılda portre
11 Hellenistik gruplar
  Ön Hazırlık: Hellenistische Gruppen, Gedenkschrift für Andreas Linfert, Mainz (1999)
12 Hellenistik Dönem Kopyaları
13 Pişmiş toprak figürinler: Tanagra ve Myrina heykelcikleri
14 Yeni Attika stili ve arkaistik heykeller
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 4 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 4 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer R.R. R. Smith, Hellenistik Heykel, (Çev. A. Yoltar Yıldırım), Homerkitabevi, İstanbul (2002); P.C. Bol (ed.), Die Geschichte der antiken Bildhauerkunst II, Mainz (2004); B. S. Ridgway, Hellenistic SculptureI: The Styles of ca. 331-200 B.C., Visconsin (1989); B.S. Ridgway, Hellenistic Sculpture II: The Styles of 200-100 B.C., Visconsin (2000); B. Andreae, Skulptur des Hellenismus München (2001); B. S. Ridgway, Hellenistic Sculpture III: The Styles of ca. 200-31 B.C. Visconsin (2002); P. C. Bol (ed.), Geschichte der Bildhauerkunst III. Hellenistische Plastik, Mainz (2004; M. Wörrle - P. Zanker (eds.), Stadtbild und Bürgerbild im Hellenismus: Kolloquium München, 24 bis 26 Juni 1993, München (1995); A. Yaylalı, Der Fries des Artemisions von Magnesia am Mäander (IstMitt Beih 15) (1976); J. P. Uhlenbrock, The Coroplast’s Art: Greek Terracottas of the Hellenistic World New York) (1990); Tanagra, Mythe et archéologie, Sergi kataloğu, Musée du Louvre, Paris 15 septembre 2003-5 janvier 2004 (2004); M.-A. Zagdoun, La Sculpture arcahisante dans l’art hellénistique et dans l’art du Haut-Empire, Paris (1989); P. Moreno, La scultura ellenistica I-II, Roma (1994); Hellenistische Gruppen, Gedenkschrift für Andreas Linfert, Mainz (1999); T. Brahms, Archaismus. Untersuchungen zur Funktion und Bedeutung archaistischer Kunst in der Klassik und Hellenismus, Frankfurt (1994); P. Zanker, Hellenismus in Mittelitalien (1976); J.J. Pollit, Art in the Hellenistic Age (1986); ); S. Aybek, Metropolis'de Hellenistik ve Roma Dönemi Heykeltıraşlığı Metropolis İonia 1 Heykel -, Homer Yayınları, Istanbul 2009; R. Özgan, Hellenistik Devir Heykeltraşlığı I. Büyük İskender'den Diadochlar Sonrasına, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Istanbul, 2016; R. Özgan, Hellenistik Devir Heykeltraşlığı II. Erken Hellenistikten Yüksek Hellenistiğe, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Istanbul 2016; R. Özgan, Hellenistik Devir Heykeltraşlığı III Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Istanbul 2018; W. Radt, Pergamon - Bir Antik Kentin Tarihi ve Yapıları (çev. Suzan Tammer), YKY, Istanbul 2002; A. Scholl, F. Pirson, Pergamon - Anadolu’da Hellenistik Bir Başkent - A Hellenistic Capital in Anatolia, YKY Istanbul 2014.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)