Ders Adı Hellenistik Dönem Mimarisi II
Ders Kodu ARK-340
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Ahmet MÖREL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Hellenistik Dönem tarihi ve kronolojisini anlama. / Hellenistik Dönem mimarisine etki eden daha erken yapı tiplerinin özelliğini anlama / Hellenistik Dönem’de mimarlarının eserlerini anlama / Hellenistik Dönem’de mekân ve alan düzenlemesini, kent planlamasını anlama / Hellenistik Dönem’deki yeni yapı tipleri, yapı bölümleri, basit ve karmaşık yapılarda oran ve simetriyi anlama / Hellenistik Dönemde mimari düzen anlayışını algılama/ Hellenistik Dönemde Agoranın ve sivil mimarinin özelliklerini anlama/
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Hellenistik Dönem mimarisinin genel tanıtımı, Hellenistik Dönem yerleşmelerinin ve bu döneme ait yeni yapı tiplerini tanıtma, Klasik Dönem’den Hellenistik Dönem’e geçişte yeni mekan ve alan tasarımının anlatılması, Hellenistik Dönem yapı malzemelerini, mimari bezemeleri tanıtma, önemli mimarların eserlerini inceleme.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Hellenistik Dönem'de toplum yapısının ve mimarisinin her yönüyle ele alınması hedeflenmektedir. Ele alınan konunun ana hatlarıyla öğretilmesi, kazanılan bilginin analoji yoluyla benzer nesne veya fenomenlerin açıklamasına katkı sağlaması, olay nesne veya olguları analiz etme yetirişinin kazandırılması, bilginin uygulanabilir olması, görsel algının ve analiz etme yetisinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Hellenistik Dönem mimarisi üzerine bilgi vermek amaçlanmaktadır. Ayrıca Hellenistik Dönem’deki geniş coğrafyanın tanıtımı, ortaya çıkan yeni yapı tipleri ve bölgesel mimari özellikler de tanıtılacaktır. Bu dönem mimarların eserleri, Hellenistik metropollerin özellikleri ve yeni kent anlayışının tanıtılması amaçlanmaktadır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Anadolu'da Hellenistik Dönem Peristylos Düzenli Dor Tapınakları
  Ön Hazırlık: H. Lauter, Die Architektur des Hellenismus, Darmstadt (1986); F. E. Winter, Studies in Hellenistic Architecture, Toronto (2006).
2 Anadolu'da Hellenistik Dönem Peristylos DüzenliDor Tapınakları
3 Anadolu'da Hellenistik Dönem in antis planlı Dor Tapınakları
4 Anadolu'da Hellenistik Dönem Prostylos Düzenli Dor Tapınakları
5 Anadolu'da Hellenistik Dönem in antis planlı Dor Tapınakları özel örnekler ve yerleşim düzenlemesi
6 MÖ. 4. yüzyıl ortasından itibaren yapılan büyük Ion tapınakları: Ephesos’ta Artemision, Priene’de Athena Polias Tapınağı, Didyma’da Apollon Tapınağı, Magnesia ad Maeandrum’da Artemis Leukophryene Tapınağı.
7 Ara Sınavlar
8 Hellenistik Dönem'de Küçük Asia'da Stoalar
9 Hellenistik Dönem'de Küçük Asia'da Stoalar
10 Hellenistik Dönem'de Küçük Asia'da Stoalar
11 Pyhtheos ve Hermogenes; Pseudodipteros ve daha sonraki dönemlerdeki önemi.
12 Hellenistik Dönem’de Konut Mimarisi: Priene, Pergamon ve Delos’ta evler.
13 Hellenistik Dönem’de Konut Mimarisi: Priene, Pergamon ve Delos’ta evler.
14 Final Sınavu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)