Ders Adı Hellenistik Dönem Tarihi
Ders Kodu ARK-342
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Hüseyin KÖKER
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Helenistik Dönemi detaylıca bilmek 2) Helenistik Krallıkların Anadolu’daki rollerini anlama 3) Helenistik Sanatı Klasik ve Roma Sanatına olan benzerlik ve farklılıkları görme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Büyük İskender’in ölümünden sonra imparatorluk çeşitli krallıklara bölünmüştür. Bu ders kapsamında bu dönemdeki siyasi olaylar ve tarihsel gelişmeler kapsamlı olarak incelenecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Hellenistik Dönem Tarihsel olayları ve kültürünün tanıtılması
Dersin Amacı MÖ 334 ile MÖ 30 yılları arasında yaşanan tarihsel olay ve değişimlerin detaylıca ele alınması.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Makedonia Krallığı
  Ön Hazırlık: Oğuz Tekin; Yunan ve Roma Tarihi. Arrianos, Anabasis
2 İskender'in Doğu Seferi
  Ön Hazırlık: Oğuz Tekin; Yunan ve Roma Tarihi Arrianos, Anabasis
3 İskender'in Doğu Seferi
  Ön Hazırlık: Oğuz Tekin; Yunan ve Roma Tarihi, Arrianos, Anabasis
4 İskender'in ölümünden sonra toprak paylaşımı.
  Ön Hazırlık: Oğuz Tekin; Yunan ve Roma Tarihi
5 İskender Sonrası Kurulan Hellenistik Krallıklar.
  Ön Hazırlık: Oğuz Tekin; Yunan ve Roma Tarihi
6 Pergama Krallığı
  Ön Hazırlık: Pergamon Kralı III. Attalos’un Bağışı ve Roma’nın Asya Eyaleti’nin Kuruluşu, M, Orhun
7 Pontus Krallığı
  Ön Hazırlık: Murat Arslan, Roma'nın Büyük Düşmanı Mithridates VI Eupator.
8 Seleukoslar
  Ön Hazırlık: Seleukos İmparatorluğu'unu Yükşelişi. J. D. Grainger
9 Kappadokia Krallığı
  Ön Hazırlık: Kappadokia Kralı VI. Ariarathes, E. Bulut
10 Bithynia Krallığı
  Ön Hazırlık: Kuruluşundan yıkılışına kadar Bithynia Krallığı'nın Sınırları ve Gelişimi, A. Bora
11 Kommagene Krallığı
  Ön Hazırlık: Oğuz Tekin; Yunan ve Roma Tarihi
12 Armenia Krallığı
  Ön Hazırlık: Oğuz Tekin; Yunan ve Roma Tarihi
13 Hellenistik Krallıkların Son Bulması
  Ön Hazırlık: Oğuz Tekin; Yunan ve Roma Tarihi
14 Hellenistik kültür
  Ön Hazırlık: Oğuz Tekin; Yunan ve Roma Tarihi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Arkeoloji alanında gerekli altyapıya (bilgi, beceri, teknik donanım vb.) sahip olmak. 4
2 Kazı, sondaj, yüzey araştırması vb. arkeolojik çalışma yöntemleri hakkında karşılaştırmalı uygulamalar yapabilmek. 5
3 Son arkeolojik veriler doğrultusunda yeni sonuçlara ulaşabilecek analitik düşünebilme yetkinliğine sahip olmak. 5
4 Arkeolojik alanlarda, öncelikle grup içerisinde ve daha sonra bireysel olarak çalışma ve inceleme yapmak. 4
5 Sosyal, kendisi ve çevresiyle barışık, çevreye, doğaya ve topluma duyarlı olabilmek. 2
6 Türkçeyi akademik düzeyde çok iyi kullanabilme, yanı sıra bilimsel yayınları takip edebilmek ve çalışmalarımıza katılan diğer yabancı meslektaşlarla iletişim kurabilmek için gerekli olan en az bir yabancı dil bilme yetkinliği kazanmak. 4
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek. 4
8 Disiplinler arası çalışmalara katılmak ve yürütülebilmek. 3
9 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olmak. 3
10 Alanı ile ilintili uluslar arası projelerde aktif biçimde yer alabilmek. 4
11 Kalite süreçleri ve yönetimi noktalarında katılım sağlayabilme. 1
12 Öğrenim süresi boyunca farklı programlardan dersler alarak akademik alt yapısını zenginleştirebilme 3
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 25 25
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 139    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Oğuz Tekin, Yunan ve Roma Tarihi, Arrianos, Anabasis, Plutarkhos, Gracchus Kardeşler, M, Orhun, Pergamon Kralı III. Attalos’un Bağışı ve Roma’nın Asya Eyaleti’nin Kuruluşu, Murat Arslan, Roma'nın Büyük Düşmanı Mithridates VI Eupator.J. D. Grainger, Seleukos İmparatorluğu'unu Yükşelişi. E. Bulut Kappadokia Kralı VI. Ariarathes, A. Bora Kuruluşundan yıkılışına kadar Bithynia Krallığı'nın Sınırları ve Gelişimi.
Diğer Kaynaklar Oğuz Tekin, Yunan ve Roma Tarihi, Arrianos, Anabasis, Plutarkhos, Gracchus Kardeşler, M, Orhun, Pergamon Kralı III. Attalos’un Bağışı ve Roma’nın Asya Eyaleti’nin Kuruluşu, Murat Arslan, Roma'nın Büyük Düşmanı Mithridates VI Eupator.J. D. Grainger, Seleukos İmparatorluğu'unu Yükşelişi. E. Bulut Kappadokia Kralı VI. Ariarathes, A. Bora Kuruluşundan yıkılışına kadar Bithynia Krallığı'nın Sınırları ve Gelişimi.
Materyal
Dökümanlar Oğuz Tekin, Yunan ve Roma Tarihi, Arrianos, Anabasis, Plutarkhos, Gracchus Kardeşler, M, Orhun, Pergamon Kralı III. Attalos’un Bağışı ve Roma’nın Asya Eyaleti’nin Kuruluşu, Murat Arslan, Roma'nın Büyük Düşmanı Mithridates VI Eupator.J. D. Grainger, Seleukos İmparatorluğu'unu Yükşelişi. E. Bulut Kappadokia Kralı VI. Ariarathes, A. Bora Kuruluşundan yıkılışına kadar Bithynia Krallığı'nın Sınırları ve Gelişimi.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)