Ders Adı Eski Hellence IV
Ders Kodu ARK-344
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Gülcan KAŞKA
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Yunanca Dilbilgisi kurallarını öğrenme, cümle analizleri, antik kaynak çözümlemesi. Antik kaynaklarda geçen tarihsel, kültürel verileri öğrenme ve günümüzle kıyaslama. Kendi anadilini daha iyi kullanma.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Yunan Alfabesi ve Dilbilgisi kurallarını öğrenme ve Yunan Kaynaklarının Çözümlenmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Eski Hellence dilbilgisi kurallarını öğretmek ve öğrencilere cümle analizlerini yöntemlerini uygulamalı olarak göstermek. 2.) Arazi sırasında alanda bulunan yazıtların sınıflandırılmasını yapmak
Dersin Amacı Antik Yunan Kaynaklarını ve Arazi çalışmaları sırasında alanda görülen Yunanca Yazıtları değerlendirebilme.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Eski Yunan Epigrafisine giriş
  Ön Hazırlık: SEG; TAM, Epigrafi, Hasan Malay,
2 Mezar yazıtları
  Ön Hazırlık: SEG; TAM; MAMA
3 Mezar yazıtları
  Ön Hazırlık: SEG; TAM
4 Mezar yazıtları
  Ön Hazırlık: SEG; TAM, MAMA
5 Adak yazıtları
  Ön Hazırlık: SEG; TAM, MAMA
6 Adak yazıtları
  Ön Hazırlık: SEG; TAM, MAMA
7 Adak yazıtları
  Ön Hazırlık: SEG; TAM, MAMA
8 Adak yazıtları
  Ön Hazırlık: SEG; TAM, MAMA
9 Onurlandırma yazıtları
  Ön Hazırlık: SEG; TAM; MAMA
10 Onurlandırma yazıtları
  Ön Hazırlık: SEG; TAM; MAMA
11 Onurlandırma yazıtları
  Ön Hazırlık: SEG; TAM; MAMA
12 Onurlandırma yazıtları
  Ön Hazırlık: SEG; TAM; MAMA
13 Mezar, Adak ve Onurlandırma Yazıtları
  Ön Hazırlık: SEG; TAM; MAMA
14 Mezar, Adak ve Onurlandırma Yazıtları
  Ön Hazırlık: SEG; TAM
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Arkeoloji alanında gerekli altyapıya (bilgi, beceri, teknik donanım vb.) sahip olmak. 2
2 Kazı, sondaj, yüzey araştırması vb. arkeolojik çalışma yöntemleri hakkında karşılaştırmalı uygulamalar yapabilmek. 3
3 Son arkeolojik veriler doğrultusunda yeni sonuçlara ulaşabilecek analitik düşünebilme yetkinliğine sahip olmak. 3
4 Arkeolojik alanlarda, öncelikle grup içerisinde ve daha sonra bireysel olarak çalışma ve inceleme yapmak. 3
5 Sosyal, kendisi ve çevresiyle barışık, çevreye, doğaya ve topluma duyarlı olabilmek. 3
6 Türkçeyi akademik düzeyde çok iyi kullanabilme, yanı sıra bilimsel yayınları takip edebilmek ve çalışmalarımıza katılan diğer yabancı meslektaşlarla iletişim kurabilmek için gerekli olan en az bir yabancı dil bilme yetkinliği kazanmak. 5
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek. 3
8 Disiplinler arası çalışmalara katılmak ve yürütülebilmek. 5
9 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olmak. 3
10 Alanı ile ilintili uluslar arası projelerde aktif biçimde yer alabilmek. 3
11 Kalite süreçleri ve yönetimi noktalarında katılım sağlayabilme. 3
12 Öğrenim süresi boyunca farklı programlardan dersler alarak akademik alt yapısını zenginleştirebilme 5
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 132    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Greek Grammar Book, Propylaia, Greek Lexicon, MAMA, SEG, TAM, AE
Diğer Kaynaklar Greek Grammar Book, Propylaia, Greek Lexicon, MAMA, SEG, TAM, AE
Materyal
Dökümanlar Greek Grammar Book, Propylaia, Greek Lexicon, MAMA, SEG, TAM, AE
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)