Ders Adı Genel Arkeoloji I
Ders Kodu ARK-345
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Ahmet MÖREL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Anadolu’daki farklı uygarlıklar hakkında daha detaylı bilgi sahibi olma 2) Lykia ve Karia Bölgesini, her açıdan iyi tanıma 3) Mezar Mimarisinin gelişimini tanıma
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Lidya, Likya ve Karia Bölgesi Mezar anıtları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Antik Çağlarda Anadolu'da ve diğer bölgelerde mezar mimarisi ve ölü gömme geleneklerinin öğretilmesi
Dersin Amacı Genel Arkeoloji dersleri seminer şeklinde yapılacaktır. Her dönem arkeolojinin farklı konuları ele alınacaktır. Örneğin, Anadolu’da Nekropoller, Antik Çağlarda Anadolu dışında, Yunanistan ve İtalya’da ölü gömme gelenekleri ve bu bağlamda kullanılan mezar anıtları ve bunların yayılım alanları. Ayrıca bunların Anadolu Mezar Sanatı ile olan ilişkileri ve etkileşimleri anlatılacaktır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş: Anadolu Arkaik ve Klasik Dönem Uygarlıklarına genel bir bakış
  Ön Hazırlık: A. M. Mansel, Ege ve Yunan Tarihi; E. Akurgal, Anadolu Uygarlıkları; S. Lloyd, Türkiye’nin Tarihi; McNEİLL, H. William, Dünya Tarihi, çev. Alâeddin ŞENEL, İmge Kitabevi, Ankara, Eylül 2005
2 Lycia Bölgesi Nekropolisleri
  Ön Hazırlık: Aslan, M., I.Mithridates-Roma Savaşı: Rhodos ve Lykia’nın Durumuna Genel Bakış, Likya İncelemeleri I, İstanbul, 2002, 115-128G. Bean, Eskiçağda Lykia Bölgesi, 1998; A. M. Mansel, Ege ve Yunan Tarihi; Likya, Nevzat ÇELİK, Arkeoloji - Sanat Yayınları. E. Akurgal, Anadolu Uygarlıkları; S. Lloyd, Türkiye’nin Tarihi; McNEİLL, H. William, Dünya Tarihi, çev. Alâeddin ŞENEL, İmge Kitabevi, Ankara, Eylül 2005
3 Coğrafi yapı ve Tümülüsler
  Ön Hazırlık: Aslan, M., I.Mithridates-Roma Savaşı: Rhodos ve Lykia’nın Durumuna Genel Bakış, Likya İncelemeleri I, İstanbul, 2002, 115-128G. Bean, Eskiçağda Lykia Bölgesi, 1998; A. M. Mansel, Ege ve Yunan Tarihi; Likya, Nevzat ÇELİK, Arkeoloji - Sanat Yayınları. E. Akurgal, Anadolu Uygarlıkları; S. Lloyd, Türkiye’nin Tarihi; McNEİLL, H. William, Dünya Tarihi, çev. Alâeddin ŞENEL, İmge Kitabevi, Ankara, Eylül 2005
4 Karaburun ve Kızılbel Tümülüsü
  Ön Hazırlık: Aslan, M., I.Mithridates-Roma Savaşı: Rhodos ve Lykia’nın Durumuna Genel Bakış, Likya İncelemeleri I, İstanbul, 2002, 115-128G. Bean, Eskiçağda Lykia Bölgesi, 1998; A. M. Mansel, Ege ve Yunan Tarihi; Likya, Nevzat ÇELİK, Arkeoloji - Sanat Yayınları. E. Akurgal, Anadolu Uygarlıkları; S. Lloyd, Türkiye’nin Tarihi; McNEİLL, H. William, Dünya Tarihi, çev. Alâeddin ŞENEL, İmge Kitabevi, Ankara, Eylül 2005
5 Dikme Anıtlar
  Ön Hazırlık: Aslan, M., I.Mithridates-Roma Savaşı: Rhodos ve Lykia’nın Durumuna Genel Bakış, Likya İncelemeleri I, İstanbul, 2002, 115-128G. Bean, Eskiçağda Lykia Bölgesi, 1998; A. M. Mansel, Ege ve Yunan Tarihi; Likya, Nevzat ÇELİK, Arkeoloji - Sanat Yayınları. E. Akurgal, Anadolu Uygarlıkları; S. Lloyd, Türkiye’nin Tarihi; McNEİLL, H. William, Dünya Tarihi, çev. Alâeddin ŞENEL, İmge Kitabevi, Ankara, Eylül 2005
6 Trysa, Aslanlı, Isinda, Gürses ve Güreşçiler Anıtı
  Ön Hazırlık: Aslan, M., I.Mithridates-Roma Savaşı: Rhodos ve Lykia’nın Durumuna Genel Bakış, Likya İncelemeleri I, İstanbul, 2002, 115-128G. Bean, Eskiçağda Lykia Bölgesi, 1998; A. M. Mansel, Ege ve Yunan Tarihi; Likya, Nevzat ÇELİK, Arkeoloji - Sanat Yayınları. E. Akurgal, Anadolu Uygarlıkları; S. Lloyd, Türkiye’nin Tarihi; McNEİLL, H. William, Dünya Tarihi, çev. Alâeddin ŞENEL, İmge Kitabevi, Ankara, Eylül 2005
7 Harpy Anıtı
  Ön Hazırlık: Aslan, M., I.Mithridates-Roma Savaşı: Rhodos ve Lykia’nın Durumuna Genel Bakış, Likya İncelemeleri I, İstanbul, 2002, 115-128G. Bean, Eskiçağda Lykia Bölgesi, 1998; A. M. Mansel, Ege ve Yunan Tarihi; Likya, Nevzat ÇELİK, Arkeoloji - Sanat Yayınları. E. Akurgal, Anadolu Uygarlıkları; S. Lloyd, Türkiye’nin Tarihi; McNEİLL, H. William, Dünya Tarihi, çev. Alâeddin ŞENEL, İmge Kitabevi, Ankara, Eylül 2005
8 Yazılı Dikme Anıtı, Nereidler ve Gölbaşı Heroonu
  Ön Hazırlık: Aslan, M., I.Mithridates-Roma Savaşı: Rhodos ve Lykia’nın Durumuna Genel Bakış, Likya İncelemeleri I, İstanbul, 2002, 115-128G. Bean, Eskiçağda Lykia Bölgesi, 1998; A. M. Mansel, Ege ve Yunan Tarihi; Lykia, Nevzat ÇELİK, Arkeoloji - Sanat Yayınları. E. Akurgal, Anadolu Uygarlıkları; S. Lloyd, Türkiye’nin Tarihi; McNEİLL, H. William, Dünya Tarihi, çev. Alâeddin ŞENEL, İmge Kitabevi, Ankara, Eylül 2005
9 Kaya Mezarları
  Ön Hazırlık: Bean, Eskiçağda Lykia Bölgesi, 1998; A. M. Mansel, Ege ve Yunan Tarihi; Likya, Nevzat ÇELİK, Arkeoloji - Sanat Yayınları. E. Akurgal, Anadolu Uygarlıkları; S. Lloyd, Türkiye’nin Tarihi; McNEİLL, H. William, Dünya Tarihi, çev. Alâeddin ŞENEL, İmge Kitabevi, Ankara, Eylül 2005
10 Karia Bölgesi
  Ön Hazırlık: Bean, Eskiçağda Menderes ve Ötesi, 2000; A. M. Mansel, Ege ve Yunan Tarihi; E. Akurgal, Anadolu Uygarlıkları; S. Lloyd, Türkiye’nin Tarihi; McNEİLL, H. William, Dünya Tarihi, çev. Alâeddin ŞENEL, İmge Kitabevi, Ankara, Eylül 2005.
11 Mausoleum, Limyra Heroonu
  Ön Hazırlık: Bean, Eskiçağda Menderes ve Ötesi, 2000; A. M. Mansel, Ege ve Yunan Tarihi; E. Akurgal, Anadolu Uygarlıkları; S. Lloyd, Türkiye’nin Tarihi; McNEİLL, H. William, Dünya Tarihi, çev. Alâeddin ŞENEL, İmge Kitabevi, Ankara, Eylül 2005.
12 Karia ve Lykia Bölgesi sanatı ile Ionia sanatı arasındaki ilişkiler
  Ön Hazırlık: Bean, Eskiçağda Menderes ve Ötesi, 2000; A. M. Mansel, Ege ve Yunan Tarihi; E. Akurgal, Anadolu Uygarlıkları; S. Lloyd, Türkiye’nin Tarihi; McNEİLL, H. William, Dünya Tarihi, çev. Alâeddin ŞENEL, İmge Kitabevi, Ankara, Eylül 2005.
13 Lykia ve Karia sikkeleri
  Ön Hazırlık: O. Tekin, Antik Nümizamatik ve Anadolu, 1997; O. Tekin, Hellenistik Çağ Sikkeleri,
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 4
2 5
3 5
4 5
5 3
6 4
7 2
8 4
9 3
10 4
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 60
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)