Ders Adı Grek İkonografisi
Ders Kodu ARK-347
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Peter L.M. TALLOEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Anadolu’daki farklı uygarlıklar hakkında daha detaylı bilgi sahibi olma 2) Lykia ve Karia Bölgesini, her açıdan iyi tanıma 3) Mezar Mimarisinin gelişimini tanıma
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği I. Giriş: Ikonografi nedir; Bilim dalının tarihi ve metodu; Konuları; Taşıyıcıları ; Terimleri; Kaynakça. II. Konuları: A. Mitolojik Betimlemeleri: Yunan Tanrılar ve Kahramanlar; B. Mitolojik olmayan betimlemeleri: Tarihi sahneleri ve Günlük hayat. III: III. Tarihsel gelişimi: Protohistoriyadan Hellenistik döneme kadar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Antik Çağlarda Anadolu'da ve diğer bölgelerde mezar mimarisi ve ölü gömme geleneklerinin öğretilmesi
Dersin Amacı Yunan ikonografisinin bir arkeolojik araştırma dalı olarak tanımı, Yunan ikonografisinde temsil edilen farklı konular ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 I. Giriş: Ikonografi nedir; Bilim dalının tarihi ve metodu.
  Ön Hazırlık: Cömert, Bedrettin (2015) Mitoloji ve İkonografi, İstanbul (4. Basım); Van Straten, Roelof (1994) An Introduction to Iconography, London.
2 I. Giriş: İkonografi taşıyıcıları ve Terimleri
  Ön Hazırlık: Junker, Klaus (2012) Interpreting the Images of the Greek Myths, Cambridge. Carpenter, Thomas H. (2016) Antik Yunan’da Sanat ve Mitoloji, İstanbul.
3 II. Konular: A. Mitolojik Betimlemeleri: 1) Tanrılar: Zeus
  Ön Hazırlık: Voutiras, E. (1997) Zeus, in: Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, VIII.1 Zurich, 310-374.
4 II. Konular: A. Mitolojik Betimlemeleri: 1) Tanrılar: Poseidon ve Hades
  Ön Hazırlık: Simon, E. (1994) Poseidon, in: Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, VII.1 Zurich, 446-483. Lindner, R. et al. (1988) Hades, in: Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, IV.1, Zurich, 389-394.
5 II. Konular: A. Mitolojik Betimlemeleri: 1) Tanrılar: Hera, Hestia ve Demeter.
  Ön Hazırlık: Kossatz-Deissmann, A. (1988) Hera, in: Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae IV.1, Zurich, 659-719; H. Sarian (1990) Hestia, in: Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae V.1, Zurich, 407-420 ; Beschi, L. (1988) Demeter, in: Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae IV.1, Zurich, 844-892.
6 II. Konular: A. Mitolojik Betimlemeleri: 1) Tanrılar: Aphrodite ve Eros.
  Ön Hazırlık: Delivorrias, A. et al. (1984) Aphrodite, in: Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, II.1 Zurich, 3-151. Hermary, A. (1986) Eros, in: Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, III.1, Zurich, 850-942.
7 II. Konular: A. Mitolojik Betimlemeleri: 1) Tanrılar: Ares ve Athena.
  Ön Hazırlık: Bruneau, P. (1984) Ares, in: Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae II.1, Zurich, 479-492. Demargne, P. (1984) Athena, in: Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae II.1, Zurich, 955-1044.
8 II. Konular: A. Mitolojik Betimlemeleri: 1) Tanrılar: Artemis ve Apollon.
  Ön Hazırlık: Kahil, L. (1984) Artemis, in Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae II.1, Zurich, 618-753. Lambrinudakis, W. et al. (1984) Apollon, in Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae II.1, Zurich, 183-327.
9 II. Konular: A. Mitolojik Betimlemeleri: 1) Tanrılar: Dionysos, Hermes ve Hephaistos
  Ön Hazırlık: Gasparri, C. (1986) Dionysos, in: Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae III.1, 414-514; Siebert, G. (1990) Hermes, in: Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae V.1, Zurich, 285-387; Hermary, A. (1988) Hephaistos, in: Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae IV.1, 627-654.
10 II. Konular: A. Mitolojik Betimlemeleri. 2) Kahramanlar: Herakles.
  Ön Hazırlık: Boardman, J. et al. (1988-1990) Herakles, in: Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae IV.1, Zurich, 728-838 ve V.1, 1-192.
11 II. Konular: A. Mitolojik Betimlemeleri. 2) Kahramanlar: Theseus; Akhilleus; Odysseus; Perseus.
  Ön Hazırlık: Neils, J. (1994) Theseus, in: Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae VII.1, Zurich, 922-951; Kossatz-Deissmann, A. (1981) Achilleus, in: Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae I.1, Zurich, 37-200; Touchefeu-Meynier, O. (1992) Odysseus, in: Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae VI., 943-970; Roccos, L.J. (1994) Perseus, in: Lexicon Iconographicum Mytholgiae Classicae VII.1, Zurich 332-348.
12 II. Konular: B. Mitolojik Olmayan Betimlemeleri. 1) Tarihi sahneler: Hükümdarlar
  Ön Hazırlık: Stansbury-O’Donnel, Mark (1999) Pictorial Narrative in Ancient Greek Art, Cambridge.
13 II. Konular: B. Mitolojik Olmayan Betimlemeleri. 2) Günlük Hayat
  Ön Hazırlık: Berard, Claude et al. (eds) (1989) A City of Images : Iconography and Society in Ancient Greece, Princeton.
14 III. Grek İkonografisinin Tarihsel Gelişimi
  Ön Hazırlık: Stansbury-O’Donnel, Mark (1999) Pictorial Narrative in Ancient Greek Art, Cambridge.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Arkeoloji alanında gerekli altyapıya (bilgi, beceri, teknik donanım vb.) sahip olmak. 4
2 Kazı, sondaj, yüzey araştırması vb. arkeolojik çalışma yöntemleri hakkında karşılaştırmalı uygulamalar yapabilmek. 5
3 Son arkeolojik veriler doğrultusunda yeni sonuçlara ulaşabilecek analitik düşünebilme yetkinliğine sahip olmak. 5
4 Arkeolojik alanlarda, öncelikle grup içerisinde ve daha sonra bireysel olarak çalışma ve inceleme yapmak. 5
5 Sosyal, kendisi ve çevresiyle barışık, çevreye, doğaya ve topluma duyarlı olabilmek. 3
6 Türkçeyi akademik düzeyde çok iyi kullanabilme, yanı sıra bilimsel yayınları takip edebilmek ve çalışmalarımıza katılan diğer yabancı meslektaşlarla iletişim kurabilmek için gerekli olan en az bir yabancı dil bilme yetkinliği kazanmak. 4
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek. 4
8 Disiplinler arası çalışmalara katılmak ve yürütülebilmek. 4
9 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olmak. 3
10 Alanı ile ilintili uluslar arası projelerde aktif biçimde yer alabilmek. 4
11 Kalite süreçleri ve yönetimi noktalarında katılım sağlayabilme. 4
12 Öğrenim süresi boyunca farklı programlardan dersler alarak akademik alt yapısını zenginleştirebilme 4
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 90
Kısa Sınav 2 10
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 40 40
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 154    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar A. M. Mansel, Ege ve Yunan Tarihi; E. Akurgal, Anadolu Uygarlıkları; S. Lloyd, Türkiye’nin Tarihi; McNEİLL, H. William, Dünya Tarihi, çev. Alâeddin ŞENEL, İmge Kitabevi, Ankara, Eylül 2005; Bean, Eskiçağda Lykia Bölgesi, 1998; A. M. Mansel, Ege ve Yunan Tarihi; Likya, Nevzat ÇELİK, Arkeoloji - Sanat Yayınları. E. Akurgal, Anadolu Uygarlıkları; S. Lloyd, Türkiye’nin Tarihi; McNEİLL, H. William, Dünya Tarihi, çev. Alâeddin ŞENEL, İmge Kitabevi, Ankara, Eylül 2005; O. Tekin, Antik Nümizamatik ve Anadolu, 1997; O. Tekin, Hellenistik Çağ Sikkeleri.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)