Ders Adı Latince III
Ders Kodu ARK-349
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Gülcan KAŞKA
Dersin Yardımcıları Filiz Öktem, Uygulamalı Latin Dili. Erdal Alova-Sina Kabaağaç, Latince Sözlük
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Latin dilinin temel kurallarını öğrenme, cümle analizleri. 2) Antik kaynak çözümlemesi, antik kaynaklarda geçen tarihsel, kültürel verileri öğrenme ve günümüzle kıyaslama. 3) Kendi anadilini daha iyi kullanma. 4.) Antik şehirlerde yüzeyde görülen Adak ve Mezar yazıtlarının çözümlenmesini sağlamak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Soru sıfatı ve Soru zamiri. birinci grup sıfatlardan zarf elde edilmesi. Dativus + in animo esse. Futurum imperativus çekimi. Praedicativ kullanım. Superlativus. üçüncü isim çekimi Perfectum aktiv-indikativ fiil çekimi. Plusquam perfectum indikativ aktiv fiil çekimi. Indikativ aktiv Futurum Exactum fiil çekimi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1.) Latince dilbilgisi kurallarını öğretmek ve öğrencilere cümle analizlerini yöntemlerini uygulamalı olarak göstermek. 2.) Latin yazarlarının kaleme almış olduğu antik kaynakların anlaşılmasını sağlamak. 3.) Arazi çalışmaları sırasında alanda görülen yazıtların sınıflandırılmasını öğretmek ve öğrencilerin bu yazıtları anlamasını sağlamak.
Dersin Amacı Avrupa dillerinin kökeni oluşturan Latince’nin dil bilgisini, kelime ve cümle yapısını öğrencilere aktarmak. Akdeniz coğrafyasında yüzyıllar boyunca hüküm sürmüş Roma İmparatorluğu’nun antik yazarlarının kaleme almış olduğu eserleri değerlendirebilme. Arazi çalışmaları sırasında alanda görülen Latince Yazıtları değerlendirebilme yeteneğini kazandırmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Soru sıfatı ve Soru zamiri. birinci grup sıfatlardan zarf elde edilmesi.
  Ön Hazırlık: Uygulamalı Latin Dili. Vita Romana.
2 Dativus + in animo esse. Futurum imperativus çekimi. Praedicativ kullanım.
  Ön Hazırlık: Uygulamalı Latin Dili. Vita Romana.
3 Superlativus. üçüncü isim çekimi Perfectum aktiv-indikativ fiil çekimi.
  Ön Hazırlık: Uygulamalı Latin Dili. Vita Romana.
4 Plusquam perfectum indikativ aktiv fiil çekimi. Indikativ aktiv Futurum Exactum fiil çekimi.
  Ön Hazırlık: Uygulamalı Latin Dili. Vita Romana.
5 Postquam bağlacı ve beşinci ünitenin cümlelerinin analizleri
  Ön Hazırlık: Uygulamalı Latin Dili. Vita Romana.
6 dördüncü isim çekimi , Qui, quae, quod ilgi zamirleri. Üç bitimli sıfatlar.
  Ön Hazırlık: Uygulamalı Latin Dili. Vita Romana.
7 İki ve tek bitimli sıfatlar. Fiilden sıfat yapma.Çift accusativ kurması.
  Ön Hazırlık: Uygulamalı Latin Dili. Vita Romana.
8 Çift Nominativus kullanımı. Altıncı ünitenin cümlelerinin analizleri
  Ön Hazırlık: Uygulamalı Latin Dili. Vita Romana.
9 Latincede özne yüklem uyumu. Genetivus + Esse. Praepositio.
  Ön Hazırlık: Uygulamalı Latin Dili. Vita Romana.
10 Latincedeki praepositionların casuslarla kullanımı. Ablativus qualitatis.
  Ön Hazırlık: Uygulamalı Latin Dili. Vita Romana.
11 Genetivus Qualitatis. yedinci ünitenin cümlelerinin analizi.
  Ön Hazırlık: Uygulamalı Latin Dili. Vita Romana.
12 Fiilin zamanlara göre aktif mastar biçimi. Fiilin zamanlara göre pasif mastar biçimi.
  Ön Hazırlık: Uygulamalı Latin Dili. Vita Romana.
13 Accusativus ve Nominativus cum infinitivo. sekizinci ünitenin cümle analizleri.
  Ön Hazırlık: Uygulamalı Latin Dili. Vita Romana.
14 Coniunctivus activus Praesens. Coniunctivus activus Imperfectum.
  Ön Hazırlık: Uygulamalı Latin Dili. Vita Romana.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 4
2 3
3 4
4 3
5 3
6 4
7 3
8 4
9 3
10 3
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 0 10 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)