Ders Adı Pişmiş Toprak Heykelcikler
Ders Kodu ARK-350
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Peter L.M. TALLOEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Öğrenciler pişmiş toprak figürinlerin yapım teknikleri ve aşamalarını tanıyorlar. 2. Öğrenciler pişmiş toprak figürinlerin konuları ve işlevlerini tanıyorlar. 3. Öğrenciler pişmiş toprak figürinleri hangi kronolojik dönemine ait olduğunu tespit edebilirler. 4. Öğrenciler pişmiş toprak figürinleri hangi üretim yerine ait olduğunu tespit edebilirler.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Antik Dönem'de üretilmiş pişmiş toprak figürinler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Pişmiş toprak figürinlerin yapım teknikleri ve aşamaları öğrenilmesi 2. Pişmiş toprak figürinlerin konuları ve işlevlerini öğrenilmesi 3. Kronolojik ve tipolojik gelişimin öğrenilmesi 4. Önemli ekollerin/üretim yerlerinin tanıtımı
Dersin Amacı Pişmiş toprak heykelciklerin kronolojik olarak tanıtımı
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 I. Giriş: Bilim dalının tarihi ve metodu; terimler. II: Üretim teknikleri
  Ön Hazırlık: Uhlenbrock, J. (1993) The study of ancient Greek terracottas: A historiography of the discipline, Harvard University Art Museums Bulletin 1.3, 7-27. Sedef Çokay-Kepçe ve Senem Özden-Gerçeker (2011) Kilden Suretler. Sadberk Hanım Müzesi Koleksiyonundan Antik Çağ Terrakotta Figürinleri, İstanbul.
2 II: Üretim teknikleri; III. Konular: tipolojik çeşitleri
  Ön Hazırlık: Sedef Çokay-Kepçe ve Senem Özden-Gerçeker (2011) Kilden Suretler. Sadberk Hanım Müzesi Koleksiyonundan Antik Çağ Terrakotta Figürinleri, İstanbul. Winter, F., Die Typen der figürlichen Terrakotten, I-II, 1903.
3 III. Konular: tipolojik çeşitleri
  Ön Hazırlık: Winter, F., Die Typen der figürlichen Terrakotten, I-II, 1903.
4 IV. İşlevleri: Kutsal alan, Ev, Mezar
  Ön Hazırlık: Huysecom-Haxhi, S. ve A. Muller (eds.) Figurines grecques en contexte, 2015.
5 IV. İşlevi: Mezar; V. Tarihsel Gelişim: Tarihleme ve menşe tespiti yöntemleri
  Ön Hazırlık: Huysecom-Haxhi, S. ve A. Muller (eds.) Figurines grecques en contexte, 2015
6 V. Tarihsel Gelişim: Pre- ve Protohistorya
  Ön Hazırlık: R. A. Higgins, Greek Terracottas, 1967.
7 V. Tarihsel Gelişim: Geometrik Dönem ve Arkaik Dönem 1.bölüm.
  Ön Hazırlık: R. A. Higgins, Greek Terracottas, 1967.
8 V. Tarihsel Gelişim: Arkaik Dönem 2. bölüm
  Ön Hazırlık: Higgins, R.A., Greek Terracottas, 1967, s. 42-56.
9 V. Tarihsel Gelişim: Klasik Dönem 1. bölüm
  Ön Hazırlık: Higgins, R.A., Greek Terracottas, 1967, s. 71-84. Merker, G. The Sanctuary of Demeter and Kore. Terracotta Figurines of the Classical, Hellenistic and Roman Period. Corinth 18.4, 2000.
10 V. Tarihsel Gelişim: Klasik Dönem 2. bölüm
  Ön Hazırlık: Higgins, R.A., Greek Terracottas, 1967, s. 57-70 ve 85-94. Şare-Ağturk, T. ve N. Arslan, A Terracotta Treasure at Assos, İstanbul, 2015.
11 V. Tarihsel Gelişim: Hellenistik Dönem 1. bölüm
  Ön Hazırlık: Higgins, R.A. , Tanagra and the Figurines, 1986. Uhlenbrock, J. (ed.), The Coroplast’s Art. Greek Terracottas of the Hellenistic World, 1990.
12 V. Tarihsel Gelişim: Hellenistik Dönem 2. bölüm
  Ön Hazırlık: Hasselin-Rous, I. vd, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yunan-Roma Dönemi Pişmiş Toprak Smyrna Figürinleri Kataloğu, Paris, 2015. Kielau, S., Terrakotten aus Pergamon. Tonfiguren und –objekte aus der Wohnstadt am Südhang der Akropolis und von weiteren Fundorten (Pergamenische Forschungen 17), Berlin, 2018. Rumscheid, F., Die figürlichen Terrakotten von Priene: Fundkontexte, Ikonographie und Funktion in Wohnhausern und Heiligtumern im Licht antiker Parallelbefunde, Wiesbaden, 2006. Töpperwein, E., Terrakotten von Pergamon, (Pergamenische Forschungen 3) 1976.
13 V. Tarihsel Gelişim: Roma İmparatorluk Dönemi
  Ön Hazırlık: Çokay-Kepçe, S. ve S. Özden-Gerçeker, Kilden Suretler. Sadberk Hanım Müzesi Koleksiyonundan Antik Çağ Terrakotta Figürinleri, İstanbul, 2011. Goldman, H., Excavations at Gözlü Kule, Tarsus. The Hellenistic and Roman Periods, 1950. Işın, G., Patara Terrakottaları, Hellenistik ve Erken Roma Dönemleri , İstanbul, 2007.
14 V. Tarihsel Gelişim: Geç Antik Dönem
  Ön Hazırlık: Frankfurter, D., Female Figurines in Early Christian Egypt, Material Religion 11 (2015), 190-223.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Arkeoloji alanında gerekli altyapıya (bilgi, beceri, teknik donanım vb.) sahip olmak. 5
2 Kazı, sondaj, yüzey araştırması vb. arkeolojik çalışma yöntemleri hakkında karşılaştırmalı uygulamalar yapabilmek. 4
3 Son arkeolojik veriler doğrultusunda yeni sonuçlara ulaşabilecek analitik düşünebilme yetkinliğine sahip olmak. 5
4 Arkeolojik alanlarda, öncelikle grup içerisinde ve daha sonra bireysel olarak çalışma ve inceleme yapmak. 4
5 Sosyal, kendisi ve çevresiyle barışık, çevreye, doğaya ve topluma duyarlı olabilmek. 4
6 Türkçeyi akademik düzeyde çok iyi kullanabilme, yanı sıra bilimsel yayınları takip edebilmek ve çalışmalarımıza katılan diğer yabancı meslektaşlarla iletişim kurabilmek için gerekli olan en az bir yabancı dil bilme yetkinliği kazanmak. 4
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek. 4
8 Disiplinler arası çalışmalara katılmak ve yürütülebilmek. 4
9 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olmak. 3
10 Alanı ile ilintili uluslar arası projelerde aktif biçimde yer alabilmek. 4
11 Kalite süreçleri ve yönetimi noktalarında katılım sağlayabilme. 3
12 Öğrenim süresi boyunca farklı programlardan dersler alarak akademik alt yapısını zenginleştirebilme 4
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 8 112
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 156    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu (French) S. Besque, Figurines et reliefs grecs en terre cuite, ed. Réunion des Musées Nationaux, Paris, 1994 (ISBN 2-7118-2793-3)
Diğer Kaynaklar (French) S. Besque, Figurines et reliefs grecs en terre cuite, ed. Réunion des Musées Nationaux, Paris, 1994 (ISBN 2-7118-2793-3)
Materyal
Dökümanlar (French) S. Besque, Figurines et reliefs grecs en terre cuite, ed. Réunion des Musées Nationaux, Paris, 1994 (ISBN 2-7118-2793-3)
Ödevler (French) S. Besque, Figurines et reliefs grecs en terre cuite, ed. Réunion des Musées Nationaux, Paris, 1994 (ISBN 2-7118-2793-3)
Sınavlar (French) S. Besque, Figurines et reliefs grecs en terre cuite, ed. Réunion des Musées Nationaux, Paris, 1994 (ISBN 2-7118-2793-3)
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)