Ders Adı Latince IV
Ders Kodu ARK-352
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Gülcan Kaşka
Dersin Yardımcıları ILS, AE, SEG
Dersin Öğrenme Çıktıları Latin dilinin temel kurallarını öğrenme, cümle analizleri. 2) Antik kaynak çözümlemesi, antik kaynaklarda geçen tarihsel, kültürel verileri öğrenme ve günümüzle kıyaslama. 3) Kendi anadilini daha iyi kullanma. 4.) Antik şehirlerde yüzeyde görülen Adak ve Mezar yazıtlarının çözümlenmesini sağlamak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Latin epigrafisine giriş, antik kentlerden bulunmuş Adak yazıtları, Mezar yazıtları, onurlandırma yazıtları örnekleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Latince dilbilgisi kurallarını öğretmek ve öğrencilere cümle analizlerini yöntemlerini uygulamalı olarak göstermek. 2.) Latin yazarlarının kaleme almış olduğu antik kaynakların anlaşılmasını sağlamak. 3.) Arazi çalışmaları sırasında alanda görülen yazıtların sınıflandırılmasını öğretmek ve öğrencilerin bu yazıtları anlamasını sağlamak.
Dersin Amacı Avrupa dillerinin kökeni oluşturan Latince’nin dil bilgisini, kelime ve cümle yapısını öğrencilere aktarmak. Akdeniz coğrafyasında yüzyıllar boyunca hüküm sürmüş Roma İmparatorluğu’nun antik yazarlarının kaleme almış olduğu eserleri değerlendirebilme. Arazi çalışmaları sırasında alanda görülen Latince Yazıtları değerlendirebilme yeteneğini kazandırmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Latin epigrafisine giriş
  Ön Hazırlık: MAMA, SEG, CIL, TAM
2 Adak yazıtlarının formülasyonu
  Ön Hazırlık: MAMA, SEG, CIL, TAM
3 Adak yazıtı örneklerinin çözümlenmesi
  Ön Hazırlık: MAMA, SEG, CIL, TAM
4 Adak yazıtı örneklerinin çözümlenmesi
  Ön Hazırlık: MAMA, SEG, CIL, TAM
5 Adak yazıtı örneklerinin çözümlenmesi
  Ön Hazırlık: MAMA, SEG, CIL, TAM
6 Mezar yazıtlarının formulasyonu
  Ön Hazırlık: MAMA, SEG, CIL, TAM
7 Mezar yazıtı örneklerinin çözümlenmesi
  Ön Hazırlık: SEG, ILS; CIL
8 Mezar yazıtı örneklerinin çözümlenmesi
  Ön Hazırlık: MAMA, SEG, CIL, TAM
9 Mezar yazıtı örneklerinin çözümlenmesi
  Ön Hazırlık: MAMA, SEG, CIL, TAM
10 Mezar yazıtı örneklerinin çözümlenmesi
  Ön Hazırlık: MAMA, SEG, CIL, TAM
11 Onurlandırma yazıtlarının formulasyonu
  Ön Hazırlık: MAMA, SEG, CIL, TAM
12 Onurlandırma yazıtı örneklerinin çözümlenmesi
  Ön Hazırlık: MAMA, SEG, CIL, TAM
13 Onurlandırma yazıtı örneklerinin çözümlenmesi
  Ön Hazırlık: MAMA, SEG, CIL, TAM
14 Onurlandırma yazıtı örneklerinin çözümlenmesi
  Ön Hazırlık: ILS, SEG, CIL, TAM
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Arkeoloji alanında gerekli altyapıya (bilgi, beceri, teknik donanım vb.) sahip olmak. 3
2 Kazı, sondaj, yüzey araştırması vb. arkeolojik çalışma yöntemleri hakkında karşılaştırmalı uygulamalar yapabilmek. 3
3 Son arkeolojik veriler doğrultusunda yeni sonuçlara ulaşabilecek analitik düşünebilme yetkinliğine sahip olmak. 3
4 Arkeolojik alanlarda, öncelikle grup içerisinde ve daha sonra bireysel olarak çalışma ve inceleme yapmak. 4
5 Sosyal, kendisi ve çevresiyle barışık, çevreye, doğaya ve topluma duyarlı olabilmek. 4
6 Türkçeyi akademik düzeyde çok iyi kullanabilme, yanı sıra bilimsel yayınları takip edebilmek ve çalışmalarımıza katılan diğer yabancı meslektaşlarla iletişim kurabilmek için gerekli olan en az bir yabancı dil bilme yetkinliği kazanmak. 5
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek. 4
8 Disiplinler arası çalışmalara katılmak ve yürütülebilmek. 4
9 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olmak. 3
10 Alanı ile ilintili uluslar arası projelerde aktif biçimde yer alabilmek. 4
11 Kalite süreçleri ve yönetimi noktalarında katılım sağlayabilme. 3
12 Öğrenim süresi boyunca farklı programlardan dersler alarak akademik alt yapısını zenginleştirebilme 5
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 1 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 154    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu MAMA, SEG, ILS,
Diğer Kaynaklar MAMA, SEG, ILS,
Materyal
Dökümanlar MAMA, SEG, ILS,
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)