Ders Adı Arkeolojide Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları
Ders Kodu ARK-354
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama yapabilme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Arkeolojide, Harita Bilgisi, Projeksiyon sistemleri ve CBS uygulamaları kullanımı.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Temel düzeyde coğrafi bilgi sistemlerinde kullanılması gereken temel analizler ve özelliklerin ortaya konması.
Dersin Amacı CBS yardımıyla proje oluşturma temel analizler ve özelliklerin ortaya konması ve Arkeolojik Alanlara Uygulanması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır.
Hafta Konular  
1 Coğrafya İle İlgili Temel Bilgiler
2 Harita Bilgisi
3 Harita Projeksiyonları ve Koordinat Sistemleri
4 Ölçme ve Ölçme Bilgisine İlişkin Temel Kavramlar
5 Temel Ölçme Aletleri ve Haritacılık Hesapları
6 Temel Ölçme Aletleri ve Haritacılık Hesapları
7 Ara Sınav
8 Coğrafi Bilgi Sistemlerine İlişkin Temel Kavramlar
9 Coğrafi Bilgi Sistemlerine İlişkin Temel Kavramlar
10 CBS Veri Tipleri ve Veri Modelleri
11 CBS Veri Tipleri ve Veri Modelleri
12 CBS Uygulamaları ve Arkeoloji
13 CBS Uygulamaları ve Arkeoloji
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Arkeoloji alanında gerekli altyapıya (bilgi, beceri, teknik donanım vb.) sahip olmak. 2
2 Kazı, sondaj, yüzey araştırması vb. arkeolojik çalışma yöntemleri hakkında karşılaştırmalı uygulamalar yapabilmek. 3
3 Son arkeolojik veriler doğrultusunda yeni sonuçlara ulaşabilecek analitik düşünebilme yetkinliğine sahip olmak. 2
4 Arkeolojik alanlarda, öncelikle grup içerisinde ve daha sonra bireysel olarak çalışma ve inceleme yapmak. 2
5 Sosyal, kendisi ve çevresiyle barışık, çevreye, doğaya ve topluma duyarlı olabilmek. 2
6 Türkçeyi akademik düzeyde çok iyi kullanabilme, yanı sıra bilimsel yayınları takip edebilmek ve çalışmalarımıza katılan diğer yabancı meslektaşlarla iletişim kurabilmek için gerekli olan en az bir yabancı dil bilme yetkinliği kazanmak. 2
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek. 2
8 Disiplinler arası çalışmalara katılmak ve yürütülebilmek. 2
9 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olmak. 2
10 Alanı ile ilintili uluslar arası projelerde aktif biçimde yer alabilmek. 2
11 Kalite süreçleri ve yönetimi noktalarında katılım sağlayabilme. 0
12 Öğrenim süresi boyunca farklı programlardan dersler alarak akademik alt yapısını zenginleştirebilme 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 7 98
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 168    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Ders Notları
Diğer Kaynaklar Ders Notları
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)