Ders Adı Demir Çağı Seramiği I
Ders Kodu ARK-355
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Frig ve Lydia seramiklerinin tarihsel gelişimleri, tipolojik özellikleri, Demir Çağı'ndaki tarihsel arka plan
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Frig Seramiği, Lydia Seramiği, Demir Çağı'nda Pisidia
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Demir Çağı'nda Anadolu'da farklı kültürler arasındaki ilişkilerin maddi kalıntılar arasında en belirleyici buluntu gruplarından olan seramikler aracılığıyla öğretilmesi
Dersin Amacı Anadolu Demir Çağı seramiklerinin tipolojik özelliklerinin, tarihsel gelişimlerinin ve seramik grupları arasındaki ilişkilerinin anlatılması.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Araştırma Tarihçesi; Literatür Tanımı
2 Demir Çağı öncesinde ve Demir Çağı’nda Anadolu’nun tarihsel süreci
3 Seramik sanatının gelişiminin kısaca ele alınması ve seramik üretim tekniklerinin anlatılması,
4 Arkeolojide seramik buluntuların değerlendirilme yöntemlerinin tanıtılması.
5 PhrygKrallığı ve Gordion tarihi ile Anadolu’da Phryg seramikleri bulunan önemli merkezlerin tanıtılması.
6 Gordion Phryg seramiğinin evrelerinin anlatılması. Gordion Erken Demir Çağı seramiklerinin tip özelliklerinin verilmesi.
7 Erken Phryg çark yapımı monokrom ve boyalı seramiklerinin tip ve bezeme özellikleri ile kronolojik gelişimlerinin anlatılması, stilistik açıdan değerlendirilmesi.
8 Orta Phryg Dönemi boyalı seramiklerinin tip ve bezeme özellikleri ile kronolojik gelişimlerinin anlatılması, stilistik açıdan değerlendirilmesinin anlatılması, Doğu ve Batı Phryg seramiklerinin karşılaştırılması.
9 Geç Phryg Dönemi boyalı seramiklerinin tip ve bezeme özellikleri ile kronolojik gelişimlerinin anlatılması, stilistik açıdan değerlendirilmesi.
10 Lydia tarihinin ve Lydia Bölgesi’nde seramik buluntular veren önemli yerleşimlerin tanıtılması. Lydia seramiklerinin formlarının tanıtılması, Lydia seramiğinin en önemli tiplerinden birisi olan Lydion’un anlatılması.
11 Lydia seramiğinin dekorasyon teknikleri: Black-on-red, streaked ware, marbled ware.
12 Lydia seramiğinin dekorasyon teknikleri: marbled ware.
13 Lydia black-on-red tekniğinin detaylı anlatımı. Bu stilde bezenmiş olan kap formları, tekniğin tarihsel gelişimi.
14 Streaked ware ve marbled ware tekniğinde bezenmiş Lydia seramiklerinin tipolojik ve stilistik özelliklerinin detaylı anlatımı.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 3
2 3
3 4
4 4
5 3
6 4
7 3
8 4
9 3
10 3
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)