Ders Adı Demir Çağı Seramiği II
Ders Kodu ARK-358
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Bilge Hürmüzlü Kortholt
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Burak Sönmez
Dersin Öğrenme Çıktıları Frig ve Lydia seramiklerinin tarihsel gelişimleri, tipolojik özellikleri, Demir Çağı'ndaki tarihsel arka plan
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Frig Seramiği, Lydia Seramiği, Demir Çağı'nda Pisidia
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Demir Çağı'nda Anadolu'da farklı kültürler arasındaki ilişkilerin maddi kalıntılar arasında en belirleyici buluntu gruplarından olan seramikler aracılığıyla öğretilmesi
Dersin Amacı Anadolu Demir Çağı seramiklerinin tipolojik özelliklerinin, tarihsel gelişimlerinin ve seramik grupları arasındaki ilişkilerinin anlatılması.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Gri hamurlu Demir Çağı seramiklerinin tipolojik ve kronolojik açıdan değerlendirilmesi.
2 Güneybatı Anadolu Bölgesi Demir Çağı seramiklerinin ele geçtiği yerleşimlerin tarihsel gelişimleri.
3 Güneybatı Anadolu Bölgesi Demir Çağı seramiklerinin tip özellikleri ve kronolojik gelişimlerinin ele alınması.
4 Güneybatı Anadolu Bölgesi Demir Çağı seramiklerinin tip özellikleri ve kronolojik gelişimlerinin ele alınması.
5 Pisidia Bölgesi’nde Demir Çağı yerleşimleri, kentlerin tarihsel gelişimlerinin ele alınması.
6 Pisidia Bölgesi’nde Phryg ve Lydia kültürlerinin ele alınması.
7 Sagalassos ve çevresinde Demir Çağı’nın tarihsel gelişimi, seramiklerin tipolojik özelliklerinin değerlendirilmesi.
8 Uylupınar nekropolisi’nde bulunan ithal Demir Çağı seramiklerinin tipolojik, stilistik ve kronolojik özelliklerinin ele alınması.
9 Uylupınar nekropolisi’nde bulunan Lydia seramiklerinin değerlendirilmesi.
10 Seleukeia Sidera antik kenti Demir Çağı seramiklerinin değerlendirilmesi.
11 Tymandos antik kenti Demir Çağı seramiklerinin değerlendirilmesi.
12 Konane antik kenti Demir Çağı seramiklerinin değerlendirilmesi.
13 Pisidia Bölgesi’ndeki Phryg tümülüslerinin ele alınması.
14 Pisidia Bölgesi’ndeki Phryg Tümülüslerinde bulunan seramiklerin tipolojik ve stilistik açıdan değerlendirilmesi.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Arkeoloji alanında gerekli altyapıya (bilgi, beceri, teknik donanım vb.) sahip olmak. 3
2 Kazı, sondaj, yüzey araştırması vb. arkeolojik çalışma yöntemleri hakkında karşılaştırmalı uygulamalar yapabilmek. 3
3 Son arkeolojik veriler doğrultusunda yeni sonuçlara ulaşabilecek analitik düşünebilme yetkinliğine sahip olmak. 3
4 Arkeolojik alanlarda, öncelikle grup içerisinde ve daha sonra bireysel olarak çalışma ve inceleme yapmak. 3
5 Sosyal, kendisi ve çevresiyle barışık, çevreye, doğaya ve topluma duyarlı olabilmek. 3
6 Türkçeyi akademik düzeyde çok iyi kullanabilme, yanı sıra bilimsel yayınları takip edebilmek ve çalışmalarımıza katılan diğer yabancı meslektaşlarla iletişim kurabilmek için gerekli olan en az bir yabancı dil bilme yetkinliği kazanmak. 3
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek. 3
8 Disiplinler arası çalışmalara katılmak ve yürütülebilmek. 3
9 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olmak. 3
10 Alanı ile ilintili uluslar arası projelerde aktif biçimde yer alabilmek. 3
11 Kalite süreçleri ve yönetimi noktalarında katılım sağlayabilme. 0
12 Öğrenim süresi boyunca farklı programlardan dersler alarak akademik alt yapısını zenginleştirebilme 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 154    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)