Ders Adı Hellenistik Dönem Plastiği I
Ders Kodu ARK-369
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Doç.Dr. Fikret ÖZCAN
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. İbrahim ACUCE
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu döneme ait özelliklerin ana hatlarıyla anlaşılması Bu döneme ait heykeli tanıyabilme ve kabaca tarihleyebilme Bu döneme ait heykel bilgilerini diğer türlere uygulayabilme Bu döneme ait heykel bilgilerini diğer türlere uygulayabilme Bu döneme ait heykellerin asıllarını kopyalarından ayırt edebilme Görsel algılamanın geliştirilmesi Hellenistik Dönem Plastiğini tanıyabilme, kopya ve orjinal arasındaki farkı görebilme bilgilerini kazandırma ve heykel üzerine bağımsız yargıda bulunabilme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Hellenistik Dönem heykelinin tanıtımı. Genel olarak Hellenistik Dönem heyklei, heykeltraşları, anıtsal yapılardaki mimari plastik tanıtılacaktır. Genel hatları ile Hellenistik Dönem Heykeltraşlığı hakkında bilgi verilecek, İskender sonrası heykel ve portredeki gelişmler anlatılacaktır. Dönemin sosyal ve siyasal gelişmelerine paralel olarak, kral, felssefeci, şair, hatip portreleri ele alınacaktır. Ayrıca heykelde kronoloji sorunları da tartışılacaktır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Genel hatları ile Hellenistik Dönem heykeltraşlığını tanıtma, Lysippos ve sonrasında heykel ve portre anlayışının değişmesinin anlaşılması, kral, kraliçe, şair, felsefeci poertlerinin yakından incelenmesi, heykelede değişen konular ve kült haykellerinin tanıtımı, bu dönemde heykelde değişen biçim ve stil anlayışına yaklaşım hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Erken ve Yüksek Hellenistik Dönem stil özelliklerinin öğrenilmesi, Hellenistik Dönem plastiği tanıyabilme, kopya ve orjinal arasındaki farkı görebilme bilgilerini kazandırma ve heykel üzerine bağımsız yargıda bulunabilmeyi sağlama amaçlamaktadır. Ayrıca görsel algının geliştirilmesi, bölgesel stil farklılıklarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Geç Klasik Dönem heykeli genel giriş. Siyasi ve sosyal gelişmelerin heykele yansıması.
  Ön Hazırlık: R.R.R. Smith, Hellenistic Sculpture, London (1995)
2 Geç Klasik ve Erken Hellenistik Dönem Heykeltraşları.
  Ön Hazırlık: R.R.R. Smith, Hellenistic Sculpture, London (1995)
3 M.Ö. 3. yüzyıl başında portre. Kral portrelerive teşhis sorunları.
  Ön Hazırlık: R.R.R. Smith, Hellenistic Sculpture, London (1995)
4 M.Ö. 3. yüzyıl yarısında heykel. Büyük İskender ve Diadochlar.
  Ön Hazırlık: R.R.R. Smith, Hellenistic Sculpture, London (1995)
5 M.Ö. 3. yüzyıl ilk yarısında heykel ve portre, gerçek ve hayali tasvirler.
  Ön Hazırlık: R.R.R. Smith, Hellenistic Sculpture, London (1995)
6 M.Ö. 3. yüzyıl ortalarında heykel, kronoloji, sorunları.
  Ön Hazırlık: R.R.R. Smith, Hellenistic Sculpture, London (1995)
7 M.Ö. 3. yüzyıl ikinci yarısında heykel. Kamusal ve özel alanda heykel.
  Ön Hazırlık: R.R.R. Smith, Hellenistic Sculpture, London (1995)
8 M.Ö. 3. yüzyılda bronz ve pişmiş toprak figürinler, Tanagra figürinleri.
  Ön Hazırlık: R.R.R. Smith, Hellenistic Sculpture, London (1995)
9 M.Ö. 3. yüzyıl son çeyreğinde heykel ve İskenderiye okulu
  Ön Hazırlık: R.R.R. Smith, Hellenistic Sculpture, London (1995)
10 M.Ö. 3. yüzyıl sonu: Günlük yaşam tasvirleri ve İskenderiye Okulu.
  Ön Hazırlık: R.R.R. Smith, Hellenistic Sculpture, London (1995)
11 M.Ö. 3. yüzyıl'da mimari plastik, tapınaklar ve sunaklarda kabartma.
  Ön Hazırlık: R.R.R. Smith, Hellenistic Sculpture, London (1995)
12 M.ö. 3. yüzyıl adak kabartmaları ve mezar stelleri, Klasik Dönem kabartmalarına göre tasvierlerde farklar.
  Ön Hazırlık: R.R.R. Smith, Hellenistic Sculpture, London (1995)
13 Klasik ve Hellenistik Dönem yontu sanatında ilişkiler.
  Ön Hazırlık: R.R.R. Smith, Hellenistic Sculpture, London (1995)
14 M.Ö. 3. yüzyıl heykel ve kabartmalarının genel değerlendirmesi.
  Ön Hazırlık: R.R.R. Smith, Hellenistic Sculpture, London (1995)
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Arkeoloji alanında gerekli altyapıya (bilgi, beceri, teknik donanım vb.) sahip olmak. 5
2 Kazı, sondaj, yüzey araştırması vb. arkeolojik çalışma yöntemleri hakkında karşılaştırmalı uygulamalar yapabilmek. 5
3 Son arkeolojik veriler doğrultusunda yeni sonuçlara ulaşabilecek analitik düşünebilme yetkinliğine sahip olmak. 5
4 Arkeolojik alanlarda, öncelikle grup içerisinde ve daha sonra bireysel olarak çalışma ve inceleme yapmak. 4
5 Sosyal, kendisi ve çevresiyle barışık, çevreye, doğaya ve topluma duyarlı olabilmek. 5
6 Türkçeyi akademik düzeyde çok iyi kullanabilme, yanı sıra bilimsel yayınları takip edebilmek ve çalışmalarımıza katılan diğer yabancı meslektaşlarla iletişim kurabilmek için gerekli olan en az bir yabancı dil bilme yetkinliği kazanmak. 4
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek. 5
8 Disiplinler arası çalışmalara katılmak ve yürütülebilmek. 5
9 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olmak. 4
10 Alanı ile ilintili uluslar arası projelerde aktif biçimde yer alabilmek. 4
11 Kalite süreçleri ve yönetimi noktalarında katılım sağlayabilme. 4
12 Öğrenim süresi boyunca farklı programlardan dersler alarak akademik alt yapısını zenginleştirebilme 4
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 2 40
Kısa Sınav 1 60
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 143    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Görsel Materyal
Diğer Kaynaklar Görsel Materyal
Materyal
Dökümanlar Görsel Materyal
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer R.R. R. Smith, Hellenistik Heykel, (Çev. A. Yoltar Yıldırım), Homerkitabevi İstanbul (2002); P.C. Bol (ed.), Die Geschichte der antiken Bildhauerkunst II, Mainz (2004); B. S. Ridgway, Hellenistic SculptureI: The Styles of ca. 331-200 B.C., Visconsin (1989); B.S. Ridgway, Hellenistic Sculpture II: The Styles of 200-100 B.C., Visconsin (2000); B. Andreae, Skulptur des Hellenismus München (2001); B. S. Ridgway, Hellenistic Sculpture III: The Styles of ca. 200-31 B.C. Visconsin (2002); P. C. Bol (ed.), Geschichte der Bildhauerkunst III. Hellenistische Plastik, Mainz (2004); Ramazan Özgan, Hellenistik Devir Heykeltraşlığı I-III, Arkeoloji ve Sanat Yayınları Istanbul 2016-2018.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)