Ders Adı Hellenistik Dönem Plastiği I
Ders Kodu ARK-369
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu döneme ait özelliklerin ana hatlarıyla anlaşılması Bu döneme ait heykeli tanıyabilme ve kabaca tarihleyebilme Bu döneme ait heykel bilgilerini diğer türlere uygulayabilme Bu döneme ait heykel bilgilerini diğer türlere uygulayabilme Bu döneme ait heykellerin asıllarını kopyalarından ayırt edebilme Görsel algılamanın geliştirilmesi Hellenistik Dönem Plastiğini tanıyabilme, kopya ve orjinal arasındaki farkı görebilme bilgilerini kazandırma ve heykel üzerine bağımsız yargıda bulunabilme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Hellenistik Dönem heykelinin tanıtımı. Genel olarak Hellenistik Dönem heyklei, heykeltraşları, anıtsal yapılardaki mimari plastik tanıtılacaktır. Genel hatları ile Hellenistik Dönem Heykeltraşlığı hakkında bilgi verilecek, İskender sonrası heykel ve portredeki gelişmler anlatılacaktır. Dönemin sosyal ve siyasal gelişmelerine paralel olarak, kral, felssefeci, şair, hatip portreleri ele alınacaktır. Ayrıca heykelde kronoloji sorunları da tartışılacaktır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Genel hatları ile Hellenistik Dönem heykeltraşlığını tanıtma, Lysippos ve sonrasında heykel ve portre anlayışının değişmesinin anlaşılması, kral, kraliçe, şair, felsefeci poertlerinin yakından incelenmesi, heykelede değişen konular ve kült haykellerinin tanıtımı, bu dönemde heykelde değişen biçim ve stil anlayışına yaklaşım hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Erken ve Yüksek Hellenistik Dönem stil özelliklerinin öğrenilmesi, Hellenistik Dönem plastiği tanıyabilme, kopya ve orjinal arasındaki farkı görebilme bilgilerini kazandırma ve heykel üzerine bağımsız yargıda bulunabilmeyi sağlama amaçlamaktadır. Ayrıca görsel algının geliştirilmesi, bölgesel stil farklılıklarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Geç Klasik Dönem heykeli genel giriş. Siyasi ve sosyal gelişmelerin heykele yansıması.
2 Geç Klasik ve Erken Hellenistik Dönem Heykeltraşları.
3 M.Ö. 3. yüzyıl başında portre. Kral portrelerive teşhis sorunları.
4 M.Ö. 3. yüzyıl yarısında heykel. Büyük İskender ve Diadochlar.
5 M.Ö. 3. yüzyıl ilk yarısında heykel ve portre, gerçek ve hayali tasvirler.
6 M.Ö. 3. yüzyıl ortalarında heykel, kronoloji, sorunları.
7 M.Ö. 3. yüzyıl ikinci yarısında heykel. Kamusal ve özel alanda heykel.
8 M.Ö. 3. yüzyılda bronz ve pişmiş toprak figürinler, Tanagra figürinleri.
9 M.Ö. 3. yüzyıl son çeyreğinde heykel ve İskenderiye okulu
10 M.Ö. 3. yüzyıl sonu: Günlük yaşam tasvirleri ve İskenderiye Okulu.
11 M.Ö. 3. yüzyıl'da mimari plastik, tapınaklar ve sunaklarda kabartma.
12 M.ö. 3. yüzyıl adak kabartmaları ve mezar stelleri, Klasik Dönem kabartmalarına göre tasvierlerde farklar.
13 Klasik ve Hellenistik Dönem yontu sanatında ilişkiler.
14 M.Ö. 3. yüzyıl heykel ve kabartmalarının genel değerlendirmesi.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 3
2 3
3 4
4 2
5 1
6 2
7 1
8 2
9 3
10 2
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 60
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)