Ders Adı Hellenistik Dönem Mimarisi I
Ders Kodu ARK-371
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Ahmet MÖREL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Hellenistik Dönem tarihi ve kronolojisi anlama. Hellenistik Dönem mimarisine etki eden daha erken yapı tiplerinin özelliğini anlama. Hellenistik Dönem mimarlarının eserlerini anlama Hellenistik Dönem'de mekan ve alan düzenlemesini, kent planlamasını anlama. Hellenistik Dönem'deki yeni yapı tipleri, yapı bölümleri, basit ve karmaşık yapılarda oran ve simetriyi anlama Hellenistik Dönem'de mimari düzen anlayışını algılama. Hellenistik Dönem'de Agoranın ve sivil mimarinin özelliklerini anlama
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Hellenistik Dönem mimarisinin genel tanıtımı, Hellenistik Dönem yerleşimlerinin ve bu döneme ait yeni yapı tiplerini tanıtma, Klasik Dönem'den Hellenistik Dönem'e geçişte yeni mekan ve alan tasarımının anlatılması, Hellenistik Dönem yapı malzemelerini, mimari bezemeleri tanıtma, önemli mimarların eserlerini inceleme.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Hellenistik Dönem'de toplum yapısının ve mimarisinin her yönüyle ele alınması hedeflenmektedir. Ele alınan konunun ana hatlarıyla öretilmesi, kazanılan bilginin analoji yoluyla benzer nesne veya fenomenlerin açıklanmasına da katkı sağlaması, olay nesne veya olguları analiz etme yetirisinin kazandırılması, bilginin uygulanabilir olması, görsel algının ve analiz etme yetisinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Hellenistik Dönem mimarisi üzerine bilgi vermek amaçlanmaktadır. Ayrıca Hellenistik Dönem'deki geniş coğrafyanın tanıtımı, ortaya çıkan yeni yapı tipleri ve bölgesel mimari özellikler de tanıtılacaktır. Bu dönem mimarların eserleri, Hellenistik metropollerin özellikleri ve yeni kent anlayışının tanıtılması amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Klasik Dönem mimarisinde Hellenistik Dönem ögeleri, karmaşık yapılar.
  Ön Hazırlık: H. Lauter, Die Architektur des Hellenismus, Darmstadt (1986); F. E. Winter, Studies in Hellenistic Architecture, Toronto (2006).
2 Erken Hellenistik Dönemde siyasi ve toplumsal değişimlerin mimariye yansıması.
3 MÖ Geç 4. yüzyıldan itibaren kurulan kentler, synoikismos, teknik gelişme ve savunma yapılarının önemi.
4 Hellenistik kentin ana özellikleri: Priene, pergamon örnekleri.
5 MÖ 4. yüzyıl ortasından MÖ 3. yüzyıl sonuna dek yapılan büyük Ion tapınakları.
6 MÖ 4. yüzyıl ortasından itibaren yapılan büyük Ion tapınakları: Ephesos'ta Artemision, Priene'de Athena Polias Tapınağı, Didyma'da Apollon Tapınağı, Magnesia ad Maeandrum'da Artemis Leukophryene Tapınağı.
7 Pytheos ve Hermogenes; Pseudodipteros ve daha sonraki dönemlerdeki önemi.
8 Dinsel anlayıştaki değişimin Hellenistik tapınak mimarisine yansıması.
9 Hellenistik Dönem krallarının kent içinde ve uzak yerlerdeki baniliği: Manevi bağlılık ve gövde gösterisi.
10 Doğaya uyumlu mu, hükmeden mi? Teknik ilerlemenin mimariye yansıtılması; kamusal alan tasarımı.
11 Bouleuterion, stoa, tiyatro, kütüphane, gymnasion, odeon, stadion ve hamam: kamusal yapıların önemi kazanması ve dinsel yapıların küçülmesi.
12 Hellenistik Dönem'de ev: Priene, Pergamon ve Delos'ta evler.
13 Hellenistik Dönem'de saray mimarisi, gösterişli yapılar ve villalar.
14 Erken Hellenistik Dönem mimarisinin genel değerlendirmesi.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 3
2 4
3 5
4 3
5 3
6 3
7 2
8 1
9 2
10 3
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 60
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer Kaynakça: W. B. Dinsmoor, The Architecture of Ancient Greece (1950);H. Knell, Die Architektur der Griechen, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt (1988); Ch. Höcker, Lexikon antiker Architektur, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt (2004); R. Ginoves –R. Martin, Dictionnaire méthodique de l’architecture greque et romaine I- III (1985,1992,1998); Marie-Christine Hellmann, L’architecture greque I, Paris (2002); M. –Ch. Hellmann, L’architecture greque II, Paris (2006); G. Gruben, Die Tempel der Griechen, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt (1986);W. Hoepfner – E. -L. Schwandner (ed.), Hermogenes und die hochhellenistische Architektur, Philipp von Zabern Untersuchungen zur kleinasiatischen Bauornamentik des Hellenismus, Philipp von Zabern Verlag, Mainz (1994); M. Wörrle - P. Zanker (eds.), Stadtbild und Bürgerbild im Hellenismus: Kolloquium München, 24 bis 26 Juni 1993, München (1995); W. Müller, Architekten in der Welt der Antike ,München (1989); K. Grewe, Licht am Ende des Tunnels. Planung und
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)