Ders Adı Hellenistik Dönem Seramiği
Ders Kodu ARK-373
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1)Geç Klasik Dönem sonu kırmızı figürlü vazo üretimi hakkında bilgi kazandırmak. 2)Hellenistik Dönem (M.Ö. 330-30) vazo dekorasyon yöntemlerini ve üretici merkezlerini tanımak. 3)Hellenistik Dönem sanat ekollerinin etkileşimleri hakkında bilgi kazanmak. 4)Hellenistik Dönem günlük kullanım kaplarının incelenmesi. 5)Ortaya çıkan yeni vazo üretim yöntemleri hakkında bilgi kazanmak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Geç Klasik Dönem sonu (M.Ö. 340-330)kırmızı figürlü vazolarının tanıtılması. Hellenistik Dönem (M.Ö. 330-30) vazo dekorasyon yöntemleri ve vazo üretim merkezleri hakkında bilgi kazandırmak. Ortaya çıkan yeni kap formlarının ve üretim tekniklerinin tanıtılması. Hellenistik Dönem günlük kullanım kaplarının incelenemsi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Geç Klasik Dönem sonu (M.Ö. 340-330)kırmzı figürlü vazılarının tanıtılması. Hellenistik Dönem (M.Ö. 330-30) vazo dekorasyon yöntemleri ve vazo üretim merkezleri hakkında bilgi kazandırmak. Ortaya çıkan yeni kap formlarının ve üretim tekniklerinin tanıtılması. Hellenistik Dönem günlük kullanım kaplarının incelenmesi.
Dersin Amacı Geç Klasik Dönem sonu (M.Ö. 340-330)kırmızı figürlü vazolarının tanıtılması. Hellenistik Dönem (M.Ö. 340-330)vazo dekorasyon yöntemleri ve vazo üretim merkezleri hakkında bilgi kazandırmak. Ortaya çıkan yeni kap formlarının ve üretim tekniklerinin tanıtılması. Hellenistik Dönem günlük kullanım kaplarının incelenmesi.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Geç Klasik Dönem I (M.Ö. 420-390) kırmızı figür vazo ressamları, teknikleri ve dönem özelliklerinin tanıtılması.
2 Geç Klasik Dönem II (M.Ö. 370-330) Kırmızı Figür vazo ressamları, teknikleri ve dönem özelliklerinin tanıtılması.
3 Apulya Bölgesinde üretilmiş Gnathia seramiklerinin özellikleri, kronolojisi ve vazo formları
4 Batı Yamacı Seramiği'nin kronolojisi, dekorasyon özellikleri, kap formları ve üretim merkezleri
5 Lagynos seramiği dekorasyon özellikleri,kap formları, üretim merkezleri ve kronolojisi.
6 Beyaz zeminli kap grupları. Hadra Vazoları;dekorasyon özellikleri, vazo formları, kronolojisi.
7 Pergamon Atölyesi dekorasyon özellikleri, vazo formları, kronolojisi.
8 Mutfak kapları, basit bezemeli seramikler, kap formları ve gelişimleri
9 Ara Sınav: İşlenen konuların öğrenciler tarafından ne kadar anlaşıldığını yazılı bir sınavla ölçülmesi
10 Megara Kaseleri: Dekorasyon özellikleri, kap formalrı, kronolojisi.
11 Hellenistik Dönem çok renkli seramik grupları üretim merkezleri ve dekorasyon özellikleri.
12 Pisidya Bölgesi Hellenistik Dönem Seramikleri, vazo formları ve dekorasyon özellikleri
13 Hellenistik Dönem günlük kullanım vazo formları, form özellikleri, ve kronolojisi I
14 Hellenistik Dönem günlük kullanım vazo formları, form özellikleri, ve kronolojisi II
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 4
2 3
3 5
4 4
5 2
6 4
7 2
8 4
9 3
10 4
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 25 25
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)